Tirsdag 16.november;

LOGMA´s SUPERSEMINAR 2004

Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt. 17, Oslo

Vi leter alle etter nøkkelen til bedre driftsresultater, men forventer ikke å finne et sesam for «den endelige løsningen». Vi er forberedt på at det må en investering til i forkant av å høste resultater. LOGMA ser sin oppgave i å finne gode prosjekter som kan hjelpe bedriftene til lettere å nå sine resultatmål - på kort og lang sikt. På dette grunnlag har styret utarbeidet en full dag med innlegg over temaer som sikkert vil være vel verd å lytte til for våre medlemmer.

LOGISTIKKPRISEN er LOGMA's høyeste utmerkelse til verdige bidrag innen fagfeltet. Den skal deles ut på Superseminaret.

Superseminaret er gratis for alle i våre medlemsbedrifter. For ikke medlemmer koster det kr. 2.800,-, men melder du bedriften inn i LOGMA før 16.november blir deltakelsen gratis - pluss at bedriften får bladet Logistikk & Ledelse (utkommer med 11 nummer i året) og alle rabatter etc. LOGMA årlig tilbyr.

Velkommen til Superseminaret som står i effektivitetens tegn. Effektivitet i denne sammenheng betyr å utøve verdiskapning på en smartere, enklere og morsommere måte. Temaene på Superseminaret beskrives her. Det detaljerte programmet vil du finne på våre nettsider:.www.logma.no

Effektiv produksjon

Det er mange eksempler på at produksjon av varer må settes ut av Norge fordi det ikke forblir mulig å konkurrere med produksjonsbedrifter i såkalte lavkostnadsland. Men det er også eksempler på at det er mulig å opprettholde produksjon i Norge. «Lean thinking» er på ett vis et moteord, men noen har klart å sette handling bak moteordet og realisert resultater. Vi får dele erfaring med en produksjonsbedrift som mobiliserer konkurransekraft nok til å beherske sitt marked.

Effektiv organisering

Synspunktene på hvordan organisere en virksomhet er mange. Bestemte strukturer er gjerne målet når restrukturering gjøres, men effekten av grepene står dessverre alt for ofte ikke i forhold til forventning. Noen har imidlertid gjort det enkelt. Involvering og engasjement av medarbeidere har vært det overordnede målet, mens organiseringsformen har vært midlet. Erfarne aktører gir oss en kortversjon av hvordan skape prestasjoner gjennom involvering.

Effektiv teknologibruk

Produktidentifisering ved bruk av radiobølgefrekvenser, RFID, er noe nytt, ukjent og spennende. Men viktigst er at det gir muligheter for rasjonell styring av varer som de færreste kan forestille seg. Det er ikke uten grunn at Wal-Mart, verdens største handelskjede, satser enormt på å gjøre denne teknologien operativ. Vi får ikke Wal-Mart til superseminaret (i år), men det er norske bedrifter som har erfaring med RFID og kan fortelle om hva det er og hvordan anvende det.

Effektiv kompetansebygging

Det er lett å angripe gapet mellom forskning og teorier på den ene siden og såkalt praktisk nytte på den andre. Derimot er det mer konstruktivt å kunne demonstrere et eksempel fra transportbransjen. Der har et spennende samspill mellom strategisk forskning og operative brukere gitt nytenking og påfølgende konkrete resultater. Det er faktisk mulig å bygge den slags broer.

To effektive forsyningskjeder

Effektive forsyningskjeder skal kunne gjenspeile et riktig balanse mellom motstridende hensyn til ressursbruk innen kjeden. Kunder krever høy service i form av raske og komplette leveringer, lagerbeholdningene i kjeden skal være lave, transporten skal være til lav kostnad og omlasting og håndtering skal minimeres. Umulig sier mange, men noen kan imidlertid si de har kommet godt i gang. Vi skal få innsyn i to eksempler på hvordan dette logistikkens paradoks kan løses.

---------------

Eksotisk logistikk i San Diego

I neste Logistikk & Ledelse kan vi bringe et faglig reisebrev fra APICS-konferansen. Konferansen er det mest seriøse møtested for guruene innen produksjons- og lagerstyring.

I år var San Diego stedet i perioden 10. - 13. oktober. Når det er flere hundre presentasjoner å velge blant, er det ikke uten videre enkelt å tvinne de røde trådene? Men vi vil likevel driste oss til å peke på tre hovedarenaer:

Vi kommer tilbake til temaene, så følg med!

----------------

Logistikkhøydepunkter i Göteborg

Konferansen Logistik & Transport 2005 blir neste års høydepunkt for logistikkinteresserte i vårt geografiske område. Konferansen finner sted på Svenska Mässan i Göteborg 18. - 19. mai. For deg som vurderer å delta til våren gir vi en stemningsrapport fra til-svarende høydepunkt i år, dagene 25. - 27. mai.

Husk at LOGMAs medlemmer får 25 % rabatt på deltakeravgiften - og ingen moms! Rabatten fås ved å oppgi koden «LOGMA» i feltet «Övriga upplysningar». 30 hotellrom er reservert LOGMA inntil 25. april.For mer informasjon vennligst kontakt sekretariatet!

Konferansen hadde i vår et omfattende og faglig sterkt program som etter vår mening ga påfyll av tankegods til enhver, uansett hvilken posisjon i forsyningskjeden man måtte betjene. Det er tydelig at logistikk blir mer og mer integrert i bedriftenes totaløkonomi og er et kritisk område for å øke inntektene og forbedre lønnsomheten. Men fasitsvaret for den enkelte må nok fortsatt arbeides frem på den hjemlige arena!

koster alltid penger, og det er viktig å få maksimal effekt av dette. Det ble gitt eksempler på effektive lagerløsninger som ga direkte og målbare konkurransefordeler. Bilindustrien har presset fram nye logistikkstrukturer, og globaliseringen den siste tiden har forsterket dette. Tre ulike hovedkonsepter innen dette området ble illustrert.Lageret

tar før eller senere den enkleste og mest effektive veien fra produsent til forbruker. Lønnsomhet innen transportbransjen ble belyst gjennom den paradoksale tittel «Hvordan kan dyre transporter være lønnsomme?». De miljømessige virkningene av transport ble selvfølgelig dekket.Godstransport

Logistikk innen har kommet mer og mer i fokus både i Norge og i Sverige. Det var interessant å gå gjennom forskjeller og likheter mellom forsyningskjedene for henholdsvis legemiddel og forbruksmateriell til sykehus.helsesektoren

informasjonssystemer vil i framtiden ha fokus på to perspektiv - helhet og nytte. Dette er et område som er i sterk utvikling, og hvor potensialet er stort.Mobile

Dagligvarehandelen er en bransje som omsetter for store beløp og er i sterk forandring. Distribusjon av dagligvarer har forandret seg mye de siste årene, og det ga perspektiv på verdikjeden ved å belyse utfordringene på dette området fra tre ståpunkt i kjeden, nemlig produsentens, grossistens og detaljistens. Bare to små stikkord: Forpakninger og produktivitet, detaljhandelslogistikk - varetrykk eller «Just in time?»

Hva forstår vi egentlig med? Hvorfor er forsyningskjedene ulike, og er det egentlig kjeder eller nettverk? Hva er krav til service i de ulike leddene og hvordan det påvirker det pådrag av kostnader gjennom hele kjeden? Hvordan kan logistikkforskning overføres til praktisk bruk og resultater? Litt akademiske vinklinger, men helt avgjørende for å gjøre de riktige grepene.Supply Chain

og produksjonsstyring stod sentralt, og tendensen i temaet var at produksjonen må være fleksibel og ha nærhet til markedet! Dette er tema for en av sesjonene. Systemer for effektiv produksjonsstyring, nye logiske IT-løsninger og reservedelslogistikk er tema for tre andre sesjoner den samme dagen.Produksjonslogistikk

Ellers var det smakebiter og eksempler på optimal reservedelslogistikk, god utnyttelse av jernbanetransport, eksportkjeder for skogsprodukter, kjemi og byggvarer.

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!