Kaffehuset Friele:

Effektiv varehåndtering fra råvare til pall

I forrige utgave av bladet omtalte vi Willetts superDAGFINN-installasjon hos Kaffehuset Friele. Denne gang ser vi nærmere på et automatisk palleteringsanlegg som er installert i samarbeid med ITO gruppen.

Ifølge fabrikkdirektør Hans Olav Krekvik kommer palleteringsanlegget som et ledd i en kontinuerlig automatiseringsprosess, og har resultert i at Kaffehuset Friele nå har en effektiv varehåndtering fra råvare til pall. Anlegget er prosjektert og levert av ITO-gruppen som omfatter bedriftene ITO Intern Transport som bygger transportbaner, Multicraft som leverer robotsystemer og Pall-Pack som bygger strekkviklere.

Tidligere måtte operatører løfte ferdige kartonger (D-pak) fra rullebaner til pall. Med cirka 200 paller per dag var dette en svært belastende operasjon, som tilsvarte løft på 10 tonn per person per skift. Fire årsverk spares inn ved hjelp av investeringen.

Krekvik forteller at eierne hadde ønsket en kortere paybacktid isolert sett, men fordelene viser seg på

annen måte. I tillegg til miljøforbedringer har man samtidig bygget et nytt gjennomløpslager og lagt til rette for automatisk

ekspedisjon. Dette ville ikke vært mulig uten automatisk palletering og gir mer effektiv vareflyt gjennom bedriften.

Direktør Arne Hagen i ITO-gruppen mener også at inntjeningen på automatisering øker ved hvert ledd man automatiserer.

- Selv om paybacktiden i noen tilfeller blir lenger enn ønsket for selve grunninvesteringen, vil gevinsten øke betydelig gjennom langvarige spinoff-effekter som enklere kan bli muliggjort ettersom hovedinvesteringen er foretatt, sier han.

Store krav til strekkodeleserne

På det nye anlegget fraktes ferdige kartonger fra i alt 5 pakkemaskinene på rullebaner. Med en kapasitet opp mot 3.000 pr time i kortere perioder setter det store krav til god lesbarhet for strekkodene og høy kommunikasjonshastighet. Via en skannerkontroll i pakkeriet der en kontrollerer at strekkoden er på og rett vare produseres faller eskene i fritt fall ned en sjakt til palleteringsanlegget i etasjen under. Under fallet blir eskene snudd 180 grader og samtidig vridd 90 grader.

Selve palleteringen skjer med 2 stk Multicraft palleteringsceller hver utstyrt med 4-akset Motomann roboter spesielt utviklet for palletering med stor bærekraft og lang rekkevidde. Disse henter fra 6 stk mønsterbord. Selv om det bare er 5 produksjonslinjer kan det ved store batcher ha betydning å fordele kassestrømmen til flere hentestasjoner for robotene. En løser også restpallproblematikken ved omlegginger fra forskjellige batcher som skal produseres. Sortering skjer ved hjelp av 6 skannere - en for hvert mønsterbord. Det store antall skannere gir en meget stor sikkerhet slik at lesefeil ikke forplanter seg inn i sorteringssystemet og gir følgefeil for de resterende eskene på linjen.

Anlegget er også utstyrt med 3 manuelle pakkestasjoner der en kan pakke produkter som ikke passer inn på de automatiske robotstasjonene. I dag benyttes disse til småkolli på halvpall der en også må retningsorientere pakkene på høykant for stabling. Over 90% av Frieles 6-pack leveres på halvpall.

De ferdige pallene føres til en Pall-Pack strekkfilmmaskin med roterende ring for stillestående pall, før pallene merkes på to sider med EAN-128 etiketter.

Takler også halvpaller og stableører

Anlegget er primært bygget for palletering på europall, men kan også håndtere halvpaller. Disse blir så valgfritt plassert på europall med eller uten svøping. Ved å lese av strekkoder på D-pak adresseres denne til valgt mønsterbord, og roboten stabler hele lag over på pall, forteller Krekvik.

Dagligvarehandelen ønsker mange ganger stableører på D-Pak for stabling i butikk. Dette er særlig aktuelt for kvartpalls mønster der en kan butikkeksponere direkte på pall og må ha god stabilitet selv på D-Paknivå i høye stabler. ITO løste dette ved å utstyre robotverktøyet med spesielle klaffer som orienterer de respektive lagene til hverandre i det de settes mot hverandre. Det har også en stor betydning at en grupperer hele pall-mønsteret på mønsterbord før selve robothåndteringen da en mot mønsterbordets linjaler vil kvalitetsikre og stramme opp gruppen av D-Pak og en vil få svært rette og måltolerante paller. Det siste har også stor betydning for lasting på planet i trailerne. Mønsterbordene sørger også for at robotene kan ta hele legg til pallene som gir en god kapasitet slik at en kan redusere antall hentesykluser og derav antall roboter som gjør anlegget kostnadseffektivt.

Moderne styresystemer

Styresystemet er en kombinasjon av PLS- og MHS-styring via PC der en PLS styrer transportanlegget og MHS´en styrer destinasjonen og tar inn signalene fra de ulike skannerne.

Produksjonsplanleggeren kan gå inn i MHS og bestemme hvilke produkter som skal palletteres på de ulike mønsterbordene og hvilket mønster en skal legge. Anlegget tracer restpaller og gir signalutveksling til etiketteringsutrustningen.

Signalsystemet i anlegget er en blanding av Profibus og ASI-bus. Kommunikasjon til skannerne går via seriell signalutveksling mens en bruker Ethernet for kommunikasjon mellom de ulike PC enhetene.

Viktig med god opplæring

Tre av Frieles ansatte fikk en ukes opplæring på ITOs robotverksted i service og finjustering av robotene. Siden anlegget kan både ta helpaller og halvpaller om hverandre er det tilpasset dagligvarehandelens fokus på hensiktsmessige distribusjonsstørrelser rett inn i butikken. Anlegget kan etter pallettering av halvpaller sette to og to av disse igjen på helpaller for lettere intern håndtering med truckene. Dette gjør selve lagringen i reoler lettere samtidig som Friele kan distribuere mindre kundeforpakninger.

Hvis palleteringen av en eller annen grunn skulle stoppe opp, har man akkumuleringsbaner som tar unna for opptil 15 minutter produksjon. Ved ny oppstart porsjoneres kartongene igjen inn på hovedbanen og til palletering.

Glad de valgte norsk

Arne Hagen er naturlig nok svært glad for at Friele valgte en norsk leverandør til anlegget.

- Spesielt næringsmiddelindustrien har vært litt for villige til å kjøpe utenlandsk utstyr. Dette undergraver norsk leverandør

industri. Det er viktig å snu trenden med å importere alt, slik at vi kan bevare kompetansen i Norge. Det er en fjær i hatten for oss at Friele valgte oss og vi har hatt et utviklende og fruktbart samarbeid som har kompetanseutviklet begge parter og skapt et anlegg som kan arbeide godt i svært mange år og være en referanse for andre, avslutter ITO-direktøren.

www.friele.no 

www.ito.no 

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!