Plastretur:

Mer plast kildesorteres, samles inn og gjenvinnes

Etter at første halvår er unnagjort kan Plastretur AS, (materialselskapet for plast) nok en gang dokumentere at plastgjenvinning i Norge er på vei mot nye høyder. Plastretur AS opererer både i næringsliv, kommuner og i landbruket, og totalt sett er innsamlingen økt med 11% i forhold til første halvår i 2003.

De største mengdene hentes inn fra næringslivet. Der finner man den reneste plasten, som er best egnet for materialgjenvinning. Spesielt gjelder dette transportemballasje, som for eksempel strekk- og krympefilm.

Mye transportemballasje

En stor del av plastfolien fra næringslivet som gjenvinnes stammer fra varetransport. De største kildene er varelagre og distribusjonsterminaler. Og det er mange som har oppdaget at det er mye å spare på å kildesortere plastemballasje. Til sammen ble det samlet inn 8.600 tonn plastemballasje fra næringslivet i første halvår, noe som skulle tilsi at det blir samlet inn ca 18.000 tonn plast fra norsk næringsliv i løpet av 2004. I tillegg er det i første halvår blitt samlet inn 2.600 tonn fra landbruket, 900 tonn fra fiskeoppdrett og 2.600 tonn fra husholdningene.

Store mengder

Adm. dir. Peter Sundt i Plastretur er fornøyd med utviklingen så langt.

- Men det er likevel ingen grunn til å hvile på laurbærene. Totalt sett er det over 50.000 tonn plastemballasje i næringslivet, og foreløpig har vi ikke fått tak i mer enn ca 40%, sier Sundt. - I tillegg vokser forbruket av plastemballasje hvert eneste år, noe som gjør at vi må øke gjenvinningstakten tilsvarende, legger han til.

Dagligvarestreik

De gode tallene fra Plastretur kommer på tross av streiken som rammet dagligvarebransjen i første halvår, noe som reduserte varetransporten betraktelig. Nedbemanning hos dagligvarekjedene i denne perioden medførte også mindre fokus på kildesortering, mens streiken pågikk.

Gjenvinning

Men det er hvor mye som gjenvinnes som betyr mest for Plastretur. Innen 2008 skal 30 av plastemballasjen materialgjenvinnes, mens 50% kan gjenvinnes som energi. Også materialgjenvinningstallene viser en solid økning. En økning på 9% i materialgjenvinning betyr at det i første halvår ble gjenvunnet 12.000 tonn.

- Dette tilsvarer en materialgjenvinningsprosent på 19%, noe som innebærer at vi har et godt stykke arbeid foran oss frem til 2008, da planen er at vi skal materialgjenvinne 30%, sier Sundt. - Så for at vi og norsk næringsliv skal nå de gjenvinningsmålene vi har forpliktet oss til, må enda flere sortere plastemballasje, enda bedre. Og det er først når vi ser at all plastemballasje fra næringslivet havner i et sekkestativ beregnet på kildesortert plast at vi kan ta en pust i bakken. Men det skjer nok hverken i morgen, eller neste år, avslutter han.

-----------

Plastretur AS, materialselskapet for plast, er ansvarlig for å utvikle og organisere innsamling og gjenvinning av plastemballasje i Norge. Returordningene finansieres gjennom et vederlag som betales av bedrifter som bruker plastemballasje.  www.plastretur.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!