Bertel O. Steen:

Stor omorganisering av delelogistikken

Med Norges største antall bilmerker og et produktspekter fra de minste personbiler til de største lastebiler, er en strømlinjet logistikk på delesiden forutsetning for rasjonell drift for Bertel O. Steen AS. Selskapet har de siste årene omorganisert driften av delelogistikken, endret oppbygging av delelageret og automatisert mye av småvarelageret med til sammen 18 lagerautomater og 6 paternosterverk, den største installasjonen av lagerautomater i Norge, regnet etter volum.

Christian Ryg Frogner

I forbindelse med flyttingen av reservedelslageret fra Lørenskog til Frogner i Sørum kommune, ble lagerarealet redusert med rundt 3.000 kvm. Samtidig ble alle rutiner lagt om, og Bertel O. Steen har allerede senket både innlagringstid og responstid på ordreeffektuering. Det lageradministrative IT-systemet ble også endret og integrert med eget ordresystem, som man beholdt. Man har jobbet med å bedre funksjonaliteten og har stilt økte krav.

Selve flytteprosessen ble vesentlig forsinket, og medførte betydelig ekstrakostnader for Bertel O. Steen-konsernet. Nå er imidlertid alt på plass og logistikksjef Thomas Holmberg i Bertel O. Steen Deler og Logistikk sier at medarbeiderne har taklet en komplisert og stor omstillingsprosess meget bra og at lagspillet på alle nivåer i organisasjonen har vært en suksessfaktor. Medarbeiderne har fått nye oppgaver og nye systemer å jobbe med, samtidig som arbeidsplassen er flyttet og omorganisert, men allerede etter få måneder er effektiviteten bedre. De plukker raskere og ledetid for innlagring er senket kraftig. Allikevel er det stort potensial for ytterligere forbedringer.

Holmberg legger også stor vekt på valget av leverandør i forbindelse med utbyggingen av det nye lageret. For Bertel O. Steen var det viktig at Arkiv & Lager kunne «spille ball», og være en kompetent diskusjonspartner. Han berømmer samarbeidet med leverandøren.

Leveransen har bestått i 18 Megalift heisautomater og 6 Megamat paternosterverk. Disse er knyttet opp mot Arkiv & Lagers eget WMS-program Megamaster Enterprise som benyttes i alle prosesser på lageret. Megamaster kommuniserer 2-veis med Bertel O. Steens ordresystem (stormaskin).

Hos Arkiv & Lager er det logistikkingeniør Håvard Hallås som har vært den faste kontakten gjennom hele leveransen og innkjøring, og som fortsatt har mye med kunden å gjøre. Han sier at dette har vært en spennende og utfordrende oppgave, med en krevende og profesjonell kunde, som har visst hvilke krav som måtte innfris og kunne diskutere ulike løsninger hele veien.

Kompakt lager

Lageret er på 5.500 kvm, og rommer 62.457 artikkelnumre. Vel halvparten er deler til Mercedes-Benz, ytterligere 22.428 er Peugot delenumre, mens resten er til Kia og Daihatsu.

Ved siden av det store og automatiserte anlegget, finnes et konvensjonelt høylager. Her plukkes det ut fra ruter som legges av WMS-systemet. Plukkeren skal bare logge seg inn på en sone, resten gjør maskinen. Det plukkes batchvis og uten papirlister. Alle plukkere bruker en håndholdt terminal og leser av strekkode for hvert plukk.

Daglig skal det plukkes et gjennomsnitt på 3.200 ordrelinjer til 400 ordre. Leveringssikkerheten innenfor tidsfrister er på 99,97% fra eget lager, med under 0,15% feilplukk pr. levert varelinje (under 1,15% pr levert ordre). Holmberg understreker at Bertel O. Steen-konsernet har et stort antall næringskunder med kjøretøyer som må være i drift. Det stiller store krav til delelagerets effektivitet.

Også i den inngående prosessen har det skjedd store forbedringer. Gjennomsnittlig utpakkings- og innleggingstid er halvert. Dessuten pakker hver person ut nesten 50% mer pr time.

I den automatiserte delen av lageret ligger deler som passer inn i et slikt system. Heisautomatene er 11,5 meter høye, og paternosterverkene 10 meter. I hele dette anlegget opereres med flytende lokalisering av alle varenumre.

Hver lagerarbeider betjener tre paternosterverk eller seks heisautomater samtidig - forskjellen kommer av hastigheten de to ulike maskinene har. Et paternoster muliggjør plukking av opptil 100 varelinjer i timen. En lagerarbeider som betjener flere paternosterverk eller heisautomater på én gang kan plukke opp i 150 varelinjer i timen. Det er spesielt denne avdelingen som har muliggjort en kraftig nedskjæring av arealet i lageret.

For utgående ordre er det opprettet et nytt sammenstillingsområde. Her finnes kasser til hver kunde. Alle har sin faste plass, og når plukkeren leser av med skanner får man hurtig tilbakemelding om en vare skulle bli lagt i feil kundekasse.

Akkurat i denne delen av prosessen finnes det fortsatt utfordringer og et potensiale for ytterligere forbedringer, opplyser Holmberg. Kvaliteten i arbeidet er god, men effektiviteten kan bli høyere. Dette er saker man arbeider kontinuerlig med. Han sier at det er en prosess, der man må gi tid til modning før man går til neste trinn.

Hurtigere distribusjon

- Vi har minsket lagervolumet, men høynet effektiviteten og fått en logistikk som flyter lettere, sier Holmberg.

- Tidligere gikk det én ukentlig lagerbestilling til Frankrike for Peugotdeler, i dag er frekvensen doblet. Fra Tyskland kommer det daglige lagerpåfyllinger med Mercedes-Benz- og Kiadeler til Norge. I tillegg til deler som skal inn i eget lager, kommer alle lagerordre fra Mercedes-Benz-forhandlere ferdig plukket og merket fra Tyskland. Disse sendingene «snus i døren», og går rett til forhandler. Ut fra lageret går det fire distribusjonskjøringer daglig til Oslo-området. Disse rutene kjøres i all hovedsak med egne biler. I tillegg er det ukentlig utkjøring og lagerpåfylling hos forhandler. Selvsagt kan man få en hasteordre utenom faste ruter, men med så tett distribusjon er det svært sjelden i forhold til den totale ordremengden. I Oslo-området har man en standard på to timers responstid fra bestilling til levering hos forhandler på dagtid.

Til resten av landet distribueres med innleid kapasitet og gjennom de store speditørenes systemer. Bertel O. Steen har som mål at distribusjon i Norge skal operere med en ledetid på 15 timer til forhandlere.

Forenklet administrasjon

I og med at det ikke skrives ut plukklister, reduseres tidsbruken både før og etter plukk. Man får dessuten oversikt og kontroll direkte på skjermen, og systemet krysser selv av etter hvert som ordren er ferdige.

En annen fordel er online status og dermed nøyaktig lager- og driftskontroll til enhver tid. Gjennom tilbud om oppdateringer på ordrestatus på e-mail får også forhandlerne mulighet til en bedret ordrestatus og raskere tilbakemelding.

Vareopptelling går også papirløst. Lagermedarbeiderne benytter håndskannere og leser av strekkoder og bekrefter eller endrer antall. Det blir intet eller minimalt etterarbeid for å bearbeide data. Statistikk kan utarbeides langt raskere og mer nøyaktig. Man har oppnådd en kortere responstid på ordreeffektuering, og høyere grad av ordrebekreftelse og avviksmeldinger. Effektivitet kan måles innenfor kortere tidsintervaller. Lagerets ledelse har ukentlige møter på formannsnivå, der problemer kan tas opp og diskuteres på bakgrunn av nøyaktige og ferske måltall, og forslag til endringer vurderes. Utvikling og styring av lageret blir enklere og mer effektiv. Man slipper også årlige tellinger, men kan i stedet telle ved å bekrefte antall under plukking og innlegg. Alt i alt er logistikksjef Thomas Holmberg godt fornøyd med omstillingen og de forbedringer man har oppnådd i løpet av de tre, fire siste månedene. Med en kontinuerlig utvikling er målet at Bertel O. Steen Deler og Logistikk bli best i bransjen på logistikken.

www.bos.no 

www.arkiv-lager.no 

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!