JIT-kontakten:

JIT-Innkjøp - en suksess?

I begynnelsen av 1980-årene ble JIT-innkjøp introdusert i USA. Mange bedrifter lurte på om denne bedriftsfilosofien med hell kunne introduseres i USA. Ledelsen hadde en tendens til å tro at JIT-innkjøp var i strid med deres ledelsesstil, kulturelle og sosiale forhold, driftsfilosofi, og - i noen tilfeller - størrelsen. Det tok imidlertid ikke lang tid før de amerikanske bedriftene forsto at JIT-innkjøp kunne innføres med stor suksess også hos dem.

Oddvar Eikeri

En undersøkelse foretatt i USA omkring kritiske faktorer ved innføring av JIT-innkjøp kan være av interesse også her i Norge. Undersøkelsen ble foretatt av Automotive Industry Action Group ( ), en toneangivende pådriver for innføring av JIT-filosofien i USA. Målsettingen med undersøkelsen var å finne et sett av kritiske faktorer som er nødvendige ingredienser å vektlegge ved innføring av JIT-innkjøp. Blant de deltakende 21 bedrifter var Hewlett-Packard, Nissan USA, Kawasaki USA og General Motors Buick Division.www.aiag.org

Tre faser

Innføring av JIT-innkjøp kan inndeles i tre hovedfaser.

Første fase er en læringsprosess som omfatter det å oppnå stegvise forbedringer ved å redusere lagerbeholdningene, eliminere sløsing (ting vi driver med som ikke tilfører produktet eller tjenesten verdi - sett med kundens øyne), og det å synliggjøre problemer slik at vi kan finne årsakene og dermed kvitte oss med problemene.

De fleste av undersøkelsesbedriftene var i denne fasen de første 3-5 årene.

Fase to består av pilotprogrammer. Typisk er å først arbeide med noen få lokale leverandører om noen få artikkelnumre, som representerer store verdier og lite volum, og som har levering direkte til montasjelinjen en til to ganger i uken. Det å starte pilotprogrammet med noen få lokale leverandører øker sannsynligheten for suksess med JIT-innkjøp. Problemer med dårlig kvalitet, for sene eller for tidlige leveringer kan måles og justeres på en enkel og oversiktlig måte.

Den tredje og siste fasen er en gjennomføring som fungerer. Målsetningen med undersøkelsen var å finne suksessfaktorer for å innføre JIT-innkjøp, og faktorene kan deles i to basis kategorier; menneskelige og operative. Tabellen til venstre viser anbefalingene innen disse kategoriene.

Organisering av de menneskelige faktorene

De menneskelige ressursene spiller en avgjørende rolle for innføringen av JIT-innkjøpsprogrammer. Resultatene fra undersøkelsens spørreskjema, med derpå undersøkelse på bedriften, indikerte at toppledelsens involvering og lederskap, medarbeidernes samspill og fagforeningens støtte var de viktigste kriteriene for å lykkes.

Viktigst blant disse igjen var toppledelsens involvering og lederskap. Topplederne i USA-bedrifter var oftest uvitende om hva JIT er og dermed mangler de nødvendige ferdigheter for å innføre JIT.

Innføring av JIT krever mer enn bare å gi sin støtte og et finansielt grunnlag. Det krever lederskap og det innebærer mer enn en overfladisk forståelse av JIT-innkjøp. Vi har mange eksempler på hvor galt det kan gå - også her i Norge.

Først og fremst må ledelsen bli gjennomgående familiær med JIT-filosofien. Dernest må de publisere sitt engasjement mht JIT-innkjøp ved å:

Toppledelsen må fortsette sitt lederskap etter som innføringen skrider frem. På Nissan USA, for eksempel, tok øverste sjef på seg bedriftens uniform og brukte tid sammen med sine ansatte på montasjelinjen - for å demonstrere sitt engasjement for at innføringen skulle lykkes.

Denne type innsats er avgjørende for å sikre fremdriften i begynnerstadiet, når montasjelinjen kanskje halter pga mangel på deler eller dårlig kvalitet. Hos Kawasaki fabrikken i Lincoln/ Nebraska og Hewlett-Packard i Greeley/Colorado var det ikke uvanlig å se at montasjelinjer sto stille noen minutter eller timer fordi det var manko på monterbare deler.

Det vil ta år før JIT kan bli fullt installert. Derfor er det at ledelsens engasjement og lederskap i klartekst må etableres, før bedriften kan sette i gang med et slikt langtidsprogram.

Den menneskelige ressurs

er en uunnværlig del ved gjennomføringen av JIT-innkjøp. Bedriften trenger støtte og involvering fra alle avdelinger, ja, operatørnivået er også et viktig område som ikke må glemmes.

Så snart toppledelsen forstår JIT-innkjøp og hvilket potensielle forbedringer som åpner seg for bedriften, må de sørge for at alle ansatte blir riktig opplært og trent for oppgavene som venter.

Før gjennomføringen kan starte må toppledelsen forberede sine ansatte på følgende:

Støtte fra fagforeningen

Samarbeid mellom ledelse og fagforening er også en forutsetning for at gjennomføringen av JIT-innkjøp skal lykkes. Her i Norge har jeg alltid møtt fagforeninger som er villige til å lytte, og de forstår raskt hvilken fordel det er for de ansatte å få delta sterkere i driften også med hodet. Innføringen av JIT nødvendiggjør større fleksibilitet i arbeidsstyrken - som jo er en av ingrediensene for å lykkes med JIT.

Operative faktorer

I undersøkelsen ble det avdekket flere operative faktorer nødvendig for suksess med innføring av JIT-innkjøp. Disse faktorene er:

Når bedriften adopterer JIT-innkjøpsfilosofi, endrer innkjøperens rolle seg. Basisfunksjonene (lokalisering av gode innkjøpere, fremforhandling av kontrakter, ordreekspedering og oppfølging for å sikre overensstemmelse med innkjøpsstandarden) forblir de samme, men innkjøperens reaksjoner mot leverandørene endres.

Innkjøperen blir mer aktiv, jobber tettere med leverandørene for å etablere langsiktige relasjoner der kvalitet, presisjon i levering og andre servicebehov er hovedmål.

Den nye filosofien krever en vedvarende høy kvalitet på innkjøpte deler.

Senior innkjøper hos Buick Division uttalte at kvalitet er hjertet ved innføringen av JIT-innkjøp. Andre aspekter, som å flytte deler fra punkt A til B til rett tid, er kun en transportsak.

Fire faktorer ble avdekket i undersøkelsen til å være viktig for å bedre kvaliteten og dermed innføringen av JIT-innkjøp. Vi skal se nærmere på dem i neste artikkel omkring denne undersøkelsen om innføring av JIT-innkjøp.

----------------

Artikkelforfatter Oddvar Eikeri   er direktør i ProPartners AS, og har studert Just-in-time inngående i over 20 år. Han har skrevet bøkene: «Just-in-time. Kundeorientert materialadministrasjon», «Materialadministrasjon. Kapital- og produksjonsstyring» (NKI-forlaget), samt «Fra Materialadministrasjon til JIT-drift» (Vett og Viten, 2002)eikeri@propartners.no

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!