Gunnar Luthen i Truck & Opplæring:

30 års arbeid med sikkerhet på truck

Det første kurset for gaffeltruckførere kom for 30 år siden. Det var transportingeniør Gunnar Luthen, den gangen ansatt i Maskin K. Lund, som hadde utarbeidet kurset og læreboken allerede før Direktoratet for Arbeidstilsynet kom med den første forskriften for truck og truckkjøring i 1974. Luthens initiativ ble meget godt mottatt av direktoratet.

Christian Ryg

I et svar til Maskin K. Lund uttrykket tidligere inspektør Tormod Ramfjord at kurset ville gi førerne god kjennskap til truckens virkemåte og farer forbundet med kjøring.

Gunnar Luthen sier at han i sitt arbeid kom over mye stygge skader og mange dødsfall. Han mente at opplæring ville senke ulykkestallene og gjøre arbeidsmiljøet i industrien bedre.

30 år senere er mer enn 250.000 førere skolert og har fått sine truckførerbevis, samtidig er det solgt mer enn 75.000 trucker i Norge. Allikevel har man greid å få ulykkestallene dramatisk ned, og i snitt er dødsulykkene nå nede i én i året.

Allikevel er ildsjelen fra Tønsberg like sikker på at man må arbeide for enda bedre resultater. I jubileumsåret kommer derfor en revidert og utviklet utgave av truckfører læreboken. Den er tilpasset dagens krav til sikkerhetsopplæring og korrekt bruk av farlige maskiner. Denne læreboken benyttes i dag både i Sverige og Norge, og er trykket i et opplag på 120.000 eksemplarer.

Gunnar Luthen vil også fremheve det gode samarbeidet han har hatt med Direktoratet for arbeidstilsynet i disse årene.

- De har alltid støttet opp med råd og faglig informasjon rundt utviklingen av truckføreropplæringen i Norge. Uten et slikt godt samarbeid ville det ha vært umulig å holde den kvaliteten vi har her til lands både på opplæring og sikkerhetsmateriell, sier Luthen.

Sertifisert sikkerhetsopplæring

Nå har Direktoratet for arbeidstilsynet fastsatt planer for sertifisert sikkerhetsopplæring for industrien. Basert på disse planene lanserer Gunnar Luthen nå Norges første lærebok for sertifisert opplæring for førere av kraner, trucker og masseforflytningsmaskiner. Alle framtidige kursdeltakere må først gjennomgå en obligatorisk åtte timers grunnmodul, modul 1.1. Hensikten med denne grunnmodulen er å gi førere av trucker, kraner og masseforflytningsmaskiner en felles sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr, før man begynner på selve maskinføreropplæringen. I tillegg vil denne opplæringen omfatte emner som bl.a. HMS, lover og forskrifter, ansvar og sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr.

Opplæring i sikkerhet nytter

Gunnar Luthen driver i dag sitt eget firma Truck & Opplæring a/s i Tønsberg. Firmaet har fire ansatte som arbeider med sikkerhet og maskinføreropplæring. Dessuten utvikler og produserer firmaet opplæringsmateriell for truckførere og sikkerhetsopplæring for industrien. Luthen sier at det fortsatt er mange og store arbeidsoppgaver, spesielt innen HMS, Helse, Miljø og Sikkerhet. Det er viktig og nødvendig å styrke sikkerhetsopplæring. I fjor var de dystre tallene 48 dødsulykker i industrien. Det skulle vise med all tydelighet at vi dessverre har et langt stykke å gå, understreker han.

- Selv om det kun er en visjon, må vi arbeide for 0 dødsulykker i industrien. Den gunstige utviklingen vi har hatt for truckulykker de siste årene viser at sikkerhetsopplæring gir resultater, sier Gunnar Luthen.

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!