21. til 24. september på Lillestrøm:

Teknisk messe i vendepunkt: Snur norsk industri?

Tross lavere deltakelse og trange tider for norsk industri, er optimismen til stede hos arrangørene av Den Tekniske Messen. I likhet med mange andre tror de 2004 blir et vendepunkt for industrien. Lavere rente og kronekurs, god tilgang på kvalifisert arbeidskraft og konkurransedyktige ingeniører og forskere skal løfte næringen i årene som kommer.

Christian Ryg

Den Tekniske Messen 2004 som arrangeres for 14. gang, får i år et parallelt arrangement i elektronikkmessen e04 som Scanexpo står som arrangør for. Prosjektsjef i Norges Varemesse, Tollef Schiander håper på synergieffekter av de to arrangementene, og at besøkstallet dermed kryper opp mot 20.000.

Den Tekniske Messen holder til i hallene C og D, mens e04 har hallene A og B. I C- og D-hallen var det medio august solgt ca 9.400 kvm, og det er rundt 40% av utstillerne som er nye kunder av Norges Varemesse på denne utstillingen. De siste årenes utvikling har ført til at mange tidligere kunder har forsvunnet, enten som følge av fusjoner eller ved avvikling og konkurs. Men etterveksten er øyensynlig god, og nisjer fylles opp.

Messen er delt i seksjoner. «Maskin, Verktøy og Verksted», «Transport, Lagring og Emballering», «Hydraulikk og Pneumatikk», «Trykkluft og Vakuum», «Elektro, Elektronikk og Automatisering», «Vedlikehold, Reparasjon og Drift», «Plast, Kompositter & Gummi» og til sist «Generell del».

Når det gjelder Transport, Lagring og Emballering har det bl.a. aldri vært med så mange truckleverandører på Den Tekniske Messen som i år.

Viktig møteplass

Målet med messen er å fungere som den viktigste møteplassen mellom mennesker fra hele den teknisk orienterte industrien, og man har valgt som motto: Hvor teknikk møter mennesker. I tillegg til selve utstillerarealene er det lagt opp til flere seminarer og debattfora, der man håper å få i gang interessante debatter.

Plasttekniske Dager, som arrangeres av bladet Platforum, går alle dager under messen. Det samme gjør Industritorget som en rekke fagtidsskrifter er med på. Her vil profilerte representanter for ulike bransjer møte i et diskusjonsforum, som man håper skal gi en interessant vinkling for framtidens norske industri.

Nytt for årets tekniske messe er Innovasjon Plast som også holdes.

Små messer negativt

Prosjektsjef Schiander understreker at små og oppsplittede messer er negativt. De trekker ikke tilstrekkelig og variert besøk, og blir dermed litt for «lukket». En stor og variert messe skaper synergieffekter, fordi et bredt spekter både av utstillere og besøkende trekker til messen.

For ytterligere å gjøre messen interessant for de besøkende, og for å gi utstillerne best mulig service, har man også utarbeidet en besøksguide på messens nettside. Her kan utstillerne legge inn opplysninger om hva som finnes på deres stand, og man kan søke på produktgrupper for å finne sine spesielle interesseområder, før messebesøk. Dette er et forsøk, som i høy grad er avhengig av utstillernes initiativ og interesse.www.techfair.no

Den Tekniske Messen arrangeres for første gang i Norges Varemesses nye bygninger. For de besøkende så vel som for utstillerne er det en stor forbedring med større takhøyder og bedre fasiliteter. Messen går fra 21. til 24. september.

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!