LOGMA:

Velkommen tilbake til travel høst

Vi antar at det blir travle hverdager som vanlig, både for medlemmer av Logma og andre innen logistikkområdet. Men ikke forsøm en jevnlig faglig oppdatering, og mulighetene er flere.

Allerede 2. og 3. september arrangeres:

«Høstkonferansen om logistikk i helseforetak»,

(Se egen omtale på neste side)

Deretter for de reiseglade er stedet San Diego 10. - 13. oktober hvor det er:

«APICS-konferanse»

Men vi må absolutt ikke glemme 16. november, den store dagen med

«Logmas Superseminar»

Det er fortsatt mulighet til å foreslå vinkling på innholdet av Superseminaret, medlemmenes behov må selvfølgelig stå øverst på temalisten.

I mellomtiden

vil vi anbefale å besøke. Der får du adgang til gratis inspirasjon, det være seg tjenester, systemer, bøker og tidsskrifter, foreninger og spesielle faglige pekere.www.logma.no

---------------

Seminar innen Supply Chain Management

Supply Chain Management dagene ble gjennomført 2. og 3.juni i år. 10 innlegg ble holdt innen området forsyningsledelse, og som deltaker og ordstyrer andre dag fikk Svein Erik Nymo, Tekno Inform AS god anledning til å lytte til bedriftenes nyttige budskap. De beste bedriftene lytter og kopierer andre gode løsninger. Her har han trukket frem noen spesielle punkter.

Tor Otto Fougner fra MA-Consult snakket om SCM (forsyningsledelse), og at SCM optimaliserer hele verdikjeden fra råvareleverandør til sluttbruker med tanke på sluttbrukerens beste. Han redegjorde også for SCOR som en velutviklet standard for å beskrive og bearbeide verdikjeder. Mange utenlandske bedrifter har gode erfaringer, og Fougner viste eksempler fra norske bedrifter med gode resultater.

Pål Sandberg fra Bama var inne på behovet for hurtighet og fleksibilitet med de store variasjonene de hadde fra ukedag til ukedag. Varene deres, flere frukttyper, kunne endre beskaffenhet i løpet av timer. Derfor anvendte de mange manuelle metoder i prosessene sine. Bama engasjerte seg bakover i verdikjeden og deltok i planarbeid hos sine leverandører.

Finn T. Lien minnet deltakerne om at transport er en verdiskapende aktivitet, ikke en kostnad. Dette skyldes at vareverdien øker kraftig på en vare som er fraktet dit kunden vil ha den, transporten har altså tilført en stor verdi sett med kundens øyne. Lien mente det er behov for et tettere samarbeid mellom transportselskaper og brukere for å få ned kostnadene.

Halvor Nassvik, Coop, dro frem hvordan nettløsningen TakeCargo skal sørge for å integrere dokumentflyten rundt transportoppdrag. TakeCargo skal drives på non-profitt basis. TakeCargo er et eksempel på at konkurrenter, 3 av dagligvarekjedene, samarbeider på noen arenaer, samtidig som de konkurrerer ute hos kundene.

Allan Waller, trekkplasteret fra Solving International i England, skuffet ikke. Han berørte mange spennende emner på en overbevisende måte. Bl.a. snakket han om «hypercompetition», hvordan bedriftene må bli gode på alt for å tilfredstille kunden; produkt, kvalitet og «experience» (opplevelse). Mobiltelefonen Nokia er eksempelvis ikke et teknologiprodukt nå, men en fashion-produkt - altså en opplevelse for forbrukeren. Ellers viste han gjennom eksempler bedrifter med standardvarer «commodities» som har lykkes gjennom å lære sine kunder bedre kjenne og deretter gjøre mer kundetilpasning. Han var også inne på at konkurrenter fremover vil samarbeide bakover i verdikjeden og konkurrere like hardt fremover, altså ute i markedet. Et eksempel er bilindustrien hvor Ford og Volkswagen har samarbeidet om utvikling og produksjon av nye biltyper og dermed oppnådd stordriftsfordeler og redusert risiko.

Atle Nordli, Handelshøyskolen BI, gjennomgikk fallgruber innen prognostisering. Han demonstrerte også et helt nytt prognosekonsept som i større grad hensyntar kjent informasjon om fremtiden. Ved en såkalt «addiditiv metode» ble prognosene betydelig bedre. De to studentene Hans Olof Amblie og Anders Lynne presenterte case med virkelige data hvor prognosenøyaktighetene ble forbedret med 1/3 i forhold til andre kjente metoder.

Svein B. Eriksen, Elkem, viste hvordan bedriften har et svært omfattende produktspekter og dekker verdikjeden helt fra råvaresiden og ut til forbrukerne. Hvem visste vel at deres produkter er bestanddel i kontaktlinsene mange av oss anvender? Elkem arbeider mye med å standardisere prosessene på tvers av divisjonene, og hadde mange erfaringer å dele. Andre nyttige innfallsvinker fra er verdiperspektiv er at det som tidligere var avfallsprodukter, nå er utviklet og blitt til verdifulle varer - faktisk eksistensgrunnlaget for en av fabrikkene.

Raymond Johansen, Brødrene Dahl, tok bl.a. for seg hvordan man knyttet seg nærmere kunden ved enklere bestillingsmetoder som håndterminal, internett og EDI, samt kortere leveringstider. De har også gjort mye for å få salg og logistikk til å snakke tett sammen. Bedriften har fått flere norske utmerkelser innen logistikk.

Ragnar Åsly, Nestlé, snakket om sporing og forutsetningene for sporbarhet. Naturlig nok er dette enklest innen «intermarket supply», fra deres egne fabrikker ut til forbrukerne . Han gjennomgikk noen av fallgrubene med sporing, slik at man ved behov kan tilbaketrekke bare de varene som er berørt, en såkalt «kirurgisk tilbaketrekking».

Matts Magnusson fra IKEA var seminarets andre utenlandske foreleser. Han beskrev hvordan IKEA går oppstrøms (bakover i kjeden) og gjør avtaler for sine leverandører. IKEA hjelper sine leverandører med en lukket markedsplass på internett. Her gjøres også prognosene synlige, slik at deres leverandører kan få til en bedre planlegging. Erfaringene deres fra implementasjon av nytt IT-system var også nyttige tilbakemeldinger.

Et seminar innen fagfeltet er et særdeles godt utgangspunkt for å planlegge hvordan egen virksomhet skal bli bedre. Man får dessuten anledning til å stille spørsmål og få svar fra noen som har erfaringer, samt knytte kontakter som kan bistå når behovet er der. Alt i alt, et interessant seminar som fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

----------

LOGMA-sidene bytter redaktør

Redaktøren for Logma-sidene, Jarle Aaram, tar en velfortjent pause i tjenesten.

I flere år har Jarle spesielt fulgt de mange medlemsmøtene i regi av LOGMA. Han har sørget for at referater fra møtene og andre faglige LOGMA-aktiviteter ble gjengitt i spennende og forståelige vendinger på Logma-sidene.

På vegne av styret i LOGMA og leserne av Logistikk & Ledelse, overbringes stor takk fra den nye redaktøren, Øyvind Engen. Den påtroppende redaktør er å treffe ved IFS Norge hvor han er rådgiver innen forretningsdrift generelt og logistikk spesielt. Lesere med idéer og meninger om både Logma og logistikk oppfordres allerede her og nå til å ta kontakt med redaktøren. Det kan bli interessant.oyvind.engen@ifs.no

-------------

Høstkonferansen om logistikk i helseforetak

Vi minner om Høstkonferansen om logistikk i helseforetak, som arrangeres av LOGMA og Helsetjenestens lederforbund 2. og 3. september 2004 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo.

Fjorårets konferanse om logistikk i helseforetak ble en stor suksess med rundt 250 deltakere totalt og mange positive tilbakemeldinger. Som i fjor vil vi også denne gang ha som siktemål å tydeliggjøre sammenhengen mellom pasientlogistikk, varelogistikk og effektivitet. Samtlige innlegg på konferansen vil med ulike «ståsted» ha effektivitet som fokus.

Noen av temaene på konferansen vil være

I tilknytning til konferansen vil det også være en utstilling hvor leverandører til helseforetak vil presentere nyheter og aktuelle varer og tjenester.

Oppdatert informasjon, program og påmeldingsskjema finnes på

www.logma.no/hostkonferansen2004 

www.logistikk-ledelse.no© 2004

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!