Stor pågang til Transport og logistikklinjen

Sist høst var søknadene til Transport og logistikklinjen på Sogn videregående skole i Oslo så mange at det for første gang måtte opprettes to klasser. Det er flere grunner til den økte interessen for faget. Ikke minst er bransjen blitt flinkere til å tilby lærlingplasser, og dette er etter hvert blitt kjent blant unge som søker videregående på Sogn. Videre har skolen innledet et spennende samarbeid med en tysk utdanningsinstitusjon.

Christian Ryg

Alle som kommer gjennom eksamen har fått plass i bedrifter i Osloområdet og skolen har fått meget gode tilbakemeldinger fra bedriftene. Svært mange av elevene ønskes velkommen til bedrifter der de har vært utplassert i løpet av året i flere uker.

- Vi ser at mange elever vokser og modnes kraftig i løpet av praksisperioden, sier leder for seksjonen Thor With Fagerli.

- De elevene som kanskje har slitt med motivasjon og begynt skolen som svært skoletrette, finner ofte ut at på denne linjen lykkes de, presterer og blir verdsatt når de så kommer ut i yrkeslivet. På den måten kan vi si at vi ofte har fått overraskende gode tilbakemeldinger og at elever som går ut herfra får gode jobber som de kanskje ikke hadde tenkt på for noen år siden.

Krav og kompetanse

Det har vært et etterslep når det gjelder lærlinger til transport og logistikk. Når kravene til formell kompetanse øker ønsker bedrifter seg folk med grunnkunnskapene i orden, og det blir plass for mange lærlinger i løpet av kort tid. Også innen logistikk og lagerarbeide er det mange

firmaer som har vist interesse for lærlinger fra Sogn videregående. Bilgiganten Harald A. Møller har lenge hatt gode forbindelser til skolen når det gjelder mekanikerlærlinger. Nå trenger man også lærlinger til lagerarbeide, bl.a. på sentrallageret på Lillestrøm. Møller sender stadig folk fra ulike områder av virksomheten til Sogn for å holde foredrag om hvilke krav bedriften stiller til nye medarbeidere, og hva man har behov for. Også andre bedrifter er daglig i kontakt med skolen om ulike saker og om hvilke ferdigheter de har behov for i sin virksomhet.

Transport og logistikklinjen skal gi elevene forståelse for mangesidigheten i begrepet logistikk. Elever som går inn for transport andre året, må også lære seg transportplanlegging, ruteplan og tollprosedyrer. Man varierer oppgaver og legger inn vanskeligheter som kan gjøre det nødvendig med alternative løsninger. Elevene får grundig innføring i kjøre/hviletidsbestemmelser, sikring av last og emner som eksempelvis ADR-regler. Når disse elevene kommer ut som yrkessjåfører skal de vite noe om hverdagen de møter i internasjonal transport.

Internasjonalt samarbeid

I løpet av det siste året har linjen også startet et samarbeid med Hilden Berufskollege utenfor Düsseldorf i Tyskland. Denne skolen skal ta imot noen elever i fire uker neste år. Allerede i løpet av sommeren skal fire elever fra Tyskland få et opphold i Norge. Hensikten er at elevene skal gå en uke på skole, og siden ha tre ukers utplassering i bedrifter.

Aagot van Elslande som er ansvarlig for koordinering av dette samarbeidet understreker at faglig utbytte bare er en liten del av det man forventer at elevene skal få. Langt viktigere er internasjonal erfaring og kontakt. At elevene får se hvordan hverdagen fungerer i andre land og at de vokser og får større selvtillit er også viktige momenter ved et slikt samarbeid.

- Vi har erfaringer fra andre linjer her ved skolen, sier hun. - Når elevene kommer tilbake er de ofte nesten ikke til å kjenne igjen. Jeg pleier å si at vi sender ut ungdommer og får voksne elever tilbake.

I tillegg til at de elevene som kommer ut får internasjonal erfaring og positive opplevelser, regner skolens personale med at det øker interessen for skolen og gir utslag i større søkning til yrkesfagene. De første to årene Transport og logistikklinjen skal ha utplassering ved den tyske skolen, dekkes mye av kostnadene ved Leonardoprosjektets midler. Dette prosjektet er et EU-drevet prosjekt som støtter utdanningsprosjekter av ymse slag. Senere må skolen skaffe seg sponsorer fra næringslivet. Opplegget koster en god del penger. Det skal i tillegg til elevene være med en norsk lærer, som skal overvåke at alt går som det skal og være til hjelp dersom noen elever trenger det.

Alt elevene er med på skal dokumenteres og elevene vil få et Europass som gir et klart bilde av hva de har gjort og lært. Det er Teknologisk Institutt i Norge som dokumenterer dette i sin database, med mulighet for utdanningsinstitusjoner og bedrifter til å sjekke opplysninger.

Tysk som valgfag er nytt for linjen, og skal dyktiggjøre elvene før et opphold. Det legges stor vekt på faguttrykk og daglig språk, slik at de heldige utplasserte skal få størst mulig utbytte av oppholdet. Men van Elslande understreker at mye av kommunikasjonen også vil gå på engelsk, og at man har erfaring fra andre linjer for at dette går bra.

Det er en voldsom utvikling i retning internasjonalisering av arbeidslivet, og det må skolen ta inn over seg. Sogn videregående ligger helt i forkant av utviklingen og interessen har vært stor fra elevenes side. De tilbakemeldingene man har fått fra tidligere prosjekter har vært meget gode også når det gjelder utplasseringsbedrifter.

Eneste jente

Yvonne Olsen er eneste jente på VK1 i år. Hun hadde egentlig tenkt seg inn på linje for akvakultur, men der var det for høye krav til at hun kom inn. Men hun har funnet ut at det er muligheter for videre studier innen faget, og at det finnes mange interessante jobber innen logistikk.

- Skolen er annerledes enn jeg hadde forestilt meg, sier hun. - Det er veldig bedriftsrettet både i undervisning og i praksisperioder. Jeg har nok måttet være en av gutta får å få innpass og klare meg i skoledagen, men stort sett er erfaringen så langt positiv, sier Olsen.

 www.sogn.vgs.no

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!