Håndterer tunggods på små områder

Svenske Elof AB har som forretningsidé å hjelpe sine kunder å håndtere tungt materiell mellom 10 og 100 ton. Firmaet har for dette formålet utviklet el.trucker med patentert løfteteknikk.

Da Elof AB ble startet i 1994, skjedde det i tidligere ABB Trucks lokaler i Härnösand på den svenske østkysten. Nå holder selskapet til i Hudiksvall noen mil lenger sør. Den første trucken ble levert i 1996.

- Eloftrucker er oppbygd av en standardisert drivenhet og en lastbærende enhet som tilpasses til den aktuelle godstype som skal håndteres. Lastenheten er lett demonterbar fra drivenheten ved service. Trucken har doble drivhjul som også er styrende, forklarer adm. direktør Thomas Ericson til Logistikk & Ledelse.

Lastbæreren har vertikale løftesylindre plassert under løftebord, eller gafler. Det er ikke snakk om noen motvekt som krever plass og øker truckens egenvekt. Trucken er utstyrt med boggihjul som reduserer marktrykket.

Takket være det patenterte løfteprinsippet kan Elof-truckene bygges kompakte og får lav egenvekt. Det medfører at de kan manøvrere på små arealer og trange steder. Truckene har også langt lavere marktrykk en motvektstrucker med samme kapasitet. De benyttes til en rekke forskjellige bruksformål innefor blant annet glassverk, plastindustrien, flyfraktterminaler, tungindustri og av papirprodusenter. På kundelisten finnes selskaper som Pilkington, Ericsson Cables, Hella, Collins&Aikman, Metso, NK Cables, Finnair Cargo og SAS Cargo. I slike bedrifter erstatter trucken enten luftputer eller traverskraner for håndtering av stort og tungt gods.

Rimeligere enn motvekt

Lavere pris enn tilsvarende motvektstrucker er en fordel som Ericson framhever. En annen er at bedriften kan spare inn areal, fordi Elof-trucken bruker mindre plass for å manøvrere og flytte gods.

Selskapet er nå inne i en ekspansiv fase som blant annet har resultert i større organisasjon, nye produksjonslokaler samt økt satsing på salg og markedsføring utover det svenske og finske markedet som man til nå i all hovedsak har konsentrert seg om.

- Vi føler at tiden nå er inne til å tilby våre produkter også i Norge. I første omgang har vi tenkt å skjøtte markedsføring og salg selv, men etter hvert ønsker vi å finne en partner som kan ta seg av det norske markedet, sier Ericson,

 www.elof.se

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!