Nycomed Pharma: Riktig fabrikk for rasjonell produksjon

Nycomed er et europeisk farmasøytisk selskap som utvikler, produserer og markedsfører legemidler og helseprodukter. I perioden 2001 - 2002 bygget Nycomed Pharma en ny og moderne fabrikk i Asker. Målet var å oppnå ressurseffektiv og lønnsom produksjon. Prinsipper fra Lean Manu-facturing ble vektlagt både ved design av planløsningen, i internt flytmønster for råstoff og halvfabrikata og dimensjonering av kapasiteter.

Nycomed har tradisjoner fra 1874 da Morten Nygaard startet den første produksjonen. I senere tid ble det Collett - Marwell Hauge, for så igjen å bli Nycomed Pharma AS. Nycomed i Norge er nå en del av et europeisk selskap hvor det norske innslaget er en ny fabrikk i Asker og en eldre fabrikk i Elverum. Totalt har Nycomed fabrikker i seks land, der er salgsselskap i 19 land og produktene selges i over 60.

Nycomed har visjonen «Bedre helse for folk flest», er markedsdrevet med et stort sortiment og profilerer seg sterk i de ulike regioner. Arbeidsdelingen mellom fabrikkene er meget bevist, hver fabrikk spesialiseres og distribuerer sine produkter til nesten samtlige markedene. Fabrikken i Asker har rollen å produsere kalsium tyggetabletter. Tablettene pakkes i fem ulike pakningsstørrelser, tre ulike smaksnyanser, ulike doseringer av vitamin D og emballeres og merkes for salg i over 40 land. I Askerfabrikken med sine 170 medarbeidere produserer 1,3 milliarder tabletter per år.

Da Nycomed bygget ny fabrikk sto de ovenfor to helt forskjellige utfordringer. Den ene var å opprettholde levering av produkter i byggeperioden. Den andre var å designe en fabrikk som skulle bli den mest rasjonelle innen Nycomedfamilien, og således sikre permanent drift i Norge.

Det første ble løst ved oppbygging av beholdningen av ferdigvarer og en smidig utnyttelse av gamle anlegg beliggende i Oslo. Men det holdt på å gå skikkelig galt på grunn av svikt hos en av leverandørene av råvare på verst tenkelige tidspunkt. Men Nycomed klarte å omfordele og dermed utnytte de beholdningene som lå ved de regionale lagrene. Leveranse til sluttkundene ble faktisk opprettholdt, samtidig som det viste at noe lavere sikkerhetsbeholdninger sikret servicegraden. Budskapet fra Nycomed: Ved store prosjekter må risikoanalysen være særdeles grundig, selv den minste sannsynlighet for en hendelse må identifiseres, de mulige konsekvensene må vurderes og aktuelle mottiltak forberedes.

Men den viktigste og mest interessante utfordringen var hvordan ny fabrikk skulle se ut. Her er noen av prinsippene som ble lagt til grunn:

Etter oppstart har begrepet Lean manufacturing blitt en ufravikelig rettesnor for driften. Ett eksempel er arbeidet med reduksjon av omstillingstiden mellom ulike tablettyper. Det har tillatt hyppigere omstillinger. Kortere serier betyr mindre beholdninger og ikke minst raskere tilbakemelding av kontrollinformasjon og nærmest eliminering av vraking av produkter.

En morsom vinn-vinn effekt av hyppigere omstillinger er verdt å nevne. Nycomed ga tilbud om hyppigere levering til en stor kunde som hver gang bestilte meget store partier. Så viste det seg at mindre partier faktisk var en stor fordel for kunden, men denne hadde den oppfatning at Nycomed ikke kunne yte den tjenesten.

Lean manufacturing var premiss for design av ny fabrikk, og nå er det premiss for den kontinuerlige forbedring som følger i den daglige driften.

Dermed har vi besøkende fra LOGMA nok en gang fått illustrert hvordan «World class» kan utøves i lille Norge og takker produksjons- og logistikkdirektør Bjørn Lie og logistikksjef Gunnar Amundsen for et interessant besøk.

 www.nycomed.no

Linjegods: Overvåking og sporing av last

Linjegods har nylig gjennomført tiltak for å møte skjerpede krav til overvåking og sporing i en kjede av forflytninger. Utviklingssjef Johan Haavardtun ga besøkende fra LOGMA en innføring i nyhetene. Nyhetene ble forklart og demonstrert på en illustrerende måte. Demonstrasjoner må oppleves, men vi gjengir i korthet temaene her.

Linjegods har 31 terminaler som 1.500 sjåfører ivaretar 5 millioner sendinger i året. Termocontainere, stålcontainere, termobiler og distribusjonsbiler skal styres slik at temperaturforløp og posisjonering av last er under full kontroll. Linjegods eies 33 % av konsernet Schenker og 67 % av Transportinvest og har en dominerende transportrolle i Norge med 2,1 milliarder i omsetning siste år.

Linjegods har nylig gjennomført tiltak for å møte skjerpede krav til overvåking og sporing i en kjede av forflytninger. Kravet til overvåkning av temperaturforløp har økt. Formålet med overvåking er å redusere omfanget av vrakingen av gods ved temperaturen har steget. Men også at den generelle interesse for og etterspørsel av dokumentasjon på temperaturforløp har økt betydelig. Det å hente ut logging av temperatur på tradisjonell måte er imidlertid en tungvinn affære. Et tiltak har nå vært å installere et nytt operativt system for kontinuerlig temperaturmåling. Hele 175 containere har nå systemet. Fra systemet sendes det automatisk alarm til dedikerte personer hvis temperaturen stiger, når aggregatet stanser eller dører åpnes utenfor definerte områder.

Kravet til posisjonering av gods har økt. Det utprøves og vurderes flere metoder. Det er bruk av strekkoder. Enkel løsning er å angi start- og sluttposisjon ved manuell avlesning med håndterminal mot strekkodeetikett på containeren. Noe mer automatisk angivelse av start- og sluttposisjon oppnås ved bruk av radiofrekvensbaserte identifikasjonsbrikker på containerne og avlesningsenhet på rangeringsbilen. En løpende posisjonering av container oppnås ved bruk av GSM. Det krever bare en egen tjeneste hos en teleoperatør. Dekningen og nøyaktigheten er variabel, men i mange tilfeller er det godt nok. En meget presis posisjonering av containere oppnås ved bruk av GPS. Det krever en egen GPS modul for hver container som fordyrer løsningen.

Linjegods utprøver og bruker flere løsninger for posisjonering. Det er nødvendig for å møte ulike krav på kostnadseffektiv og god nok måte.

 www.linjegods.no

 www.logma.no

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!