Vi kan fortsatt lære noe logistikk av våre naboer

Vi kan mislike eller nyte det i denne unionsmåneden. Men svenskene kan faktisk demonstrere kompetanse innen logistikk. Årets «Kompetensforum» i regi av Svenska Mässan satte fokus på hele forsyningskjeden. Helhetsløsninger ble løftet frem, det er der de store gevinstene fortsatt kan hentes.

Det årvisse arrangementet behandlet i år logistikk over to dager i fire parallelle sesjoner. Det betyr at både konkret erfaring og spennende resonnementer kom frem. For dere som ikke hadde anledning til deltagelse, men som har både interesse og tid for oppfølging er det muligheter. Foreløpig er ikke de enkelte presentasjoner fra messen uten videre tilgjengelig. Men ta kontakt med LOGMA. Vi er behjelpelig med bakgrunnsstoff fra messen, og til med fra andre steder, og kan formidle kontakter videre om ønskelig.

Helhetsbetraktninger er løsningen

Den røde tråden var helhetsbetraktningen på forsyningskjeder. Og formålet er å finne ulike måter å koble sammen produksjonsted, lagersted og butikksted med hensyn til informasjon og fysisk forflytning av varer. En konkurransedyktig forsyningskjede må ha den optimale kombinasjon av kostnadseffektivitet og fleksibilitet. Dette er i og for seg ikke noe nytt. Det er bare nok en erkjennelse av Kotlers gamle modell som sier at konkurransekraft er summen av dimensjonene produktpris, tilgjengelighet, produktkvalitet og produktpresentasjon.

Detaljistleddet, det kritiske møtestedet

Detaljistleddet, altså butikkene, viser nytenking. Stordriftsprinsippene overtar for lokale vurderinger. To svenske kjeder kunne vise til vesentlige omlegninger. Den ene er KappAhl som håndterer nær 50 millioner klesplagg gjennom sitt sentrallager per år. Der er det etablert et nært samarbeid med både klesprodusentene og transportørene over hele verden. Produksjon, transport, sentrallager og butikk er integrert i et informasjonssytem for å minimere transport, spedisjon og håndtering. Det andre er Stadium som med nær 100 butikker er en tung og ekspansiv aktør innen for sport og fritid i Norden. Der er det gått fra en vesentlig manuell til meget automatisert styring av artiklene fra produksjonstedene frem til den enkelte butikk. Hver butikk får faktisk sin riktige andel av hver vare, i riktig farge og i riktig størrelse.

Fortsatt produksjon i Norden?

Produsentene ønsker fortsatt å forbli i Sverige, (og skal vi føye til Norge?). Det betyr å være konkurransedyktig. Et av de moderne virkemidlene er «Lean Production», eller for å bruke eldre norsk terminologi, ressurseffektiv produksjon og produksjonsteknisk verdianalyse. Uansett så betyr det reduksjon av sløsende aktiviteter og kontinuerlige forbedringer av både produktspesifikasjoner og produksjonsprosesser. Flere underleverandører til Volvo viste til hvordan nært samarbeid med kunden hadde ført til vesentlige forbedringer både i selve produktforedlingen og i forsyningen til Volvo. Altså ikke bare kunden i fokus, men sammen med kunden i fokus. Et annet virkemiddel som andre viste eksempel på er å utvikle nye attraktive produkter hvor nærhet mellom produktutvikling og prosessutvikling er en kritisk faktor. Norden kan dermed på en unik måte kompensere for de uunngåelige geografiske og kostnadsmessige ulemper som er der.

Integrert distribusjon, en ny arena

Men lenge har produksjon blitt overført til Fjerne Østen. De globalt forskjellige forutsetninger tilsier at det vil fortsette for bestemte produkter, og Kina står mer og mer frem som den ekspanderende kjempen. Det medfører at distribusjon til Norden blir en økende utfordring. På messen ble behovet konstatert av flere foredragsholdere, men fortsatt er det ulike scenarier for konsekvenser som diskuteres og vurderes. Det kan legge et bedre grunnlag for en økende integrasjon mellom de ulike transportmåter. Landtransport, sjøtransport og lufttransport må kunne utnyttes mer differensiert og integrert. Her er det økende plass for smarte løsninger.

Arbeidsdeling og spesialisering

Innen en forsyningskjede er det tradisjonelt en motsetning mellom inntektsøkning, (servicenivå og tilleggstjenester), og kostnadsreduksjon, (prosessforenkling og outsourcing). Her viste Mölnlycke litt av resultatet av lengre tids systematisk arbeid for å skille ikke-strategiske logistikkprosesser bort fra de strategiske logistikkprosessene. Det har nå endt opp med en vellykket outsourcing av noen kostnadsdrivende prosesser og en intensiv utvikling av de inntektsgivende logistikktjenestene.

Turbulente situasjoner kan styres

Transportplanlegging har ikke mange frihetsgrader i Norge, og eksemplene er få. Dalførene er kommet for å bli. Men i Danmark har Statoil vist at der er det muligheter. Ordremottagning i et ERP-system og mobilutrustning i tankbilene er integrert og utgjør et realtidsbasert system for styring av distribusjon av olje og bensin. Det er et eksempel på at når hverdagen er dynamisk og uforutsigbar så er det fortsatt mulig å styre ved å etablere ekstreme korte reaksjontider, og fortsatt med lite ressursforbruk.

Dette var noen smakebiter fra Svenska Mässan. Mange andre godbiter kan fortsatt fordøyes, så ta gjerne kontakt med LOGMA.  www.logma.no

-------

Tanker for sommeren

Vi som deltok på kompetanseforumet på Svenska Mässan i Göteborg fikk se Norge og unionsoppløsningen fra et svensk synspunkt.

Som kjent var messen rett etter 17.mai og mange av oss måtte tilbringe deler av grunnlovsdagen i Göteborg - hvilket var en erfaring i seg selv.

Nordmenn bosatt i Göteborg gikk i 17.mai tog gjennom byen - ikke som protest mot noe, men i yr glede. Svenske aviser skrev om den norske feiringen og var meget positive over «de glade nordmennene» i byen.

Siden det er 100 år siden unionsoppløsningen, hadde flere aviser tatt inn synspunkter omkring Norge, Unionen og Sveriges EU medlemskap.

Jeg gjengir ett av innleggene i Göteborgs-posten (19. mai 2005) som i grunnen oppsummerte problematikken fra svensk synspunkt.

«Med anledning av 100-årsminnet av upplösningen av unionen mellan Norge och Sverige kan man konstatera följande:

Trots att Sverige och Norge förmodligen är mest lika av alla länder i hela Europa är det praktiskt taget dödfött att blåsa liv i unionen mellan de båda länderna.

Den politiker i Norge eller Sverige som skulle föreslå en ny union blir antingen betraktat som galen eller också utskrattad.

Men att försöka slå ihop 25 länder till ett enda nytt romarrike (EU) med olika kulturer, språk, sedvänjor - det är nogonting som uppenbarligen går alldeles utmärkt för sig. Vad kan det bero på?»

Ja, mange av innleggene gikk på at vi nordmenn kanskje satt inne med erfaringer som gjorde oss betenkte på å stupe inn i nye unioner. I et hvert fall - det var hyggelig å være nordmann i Göteborg. Ingen sure miner å spore hos broderfolket. Selv Göran Persson sa at om en ny union med Norge skulle komme på tale - så måtte man ikke blande inn styresmaktene, men la det bli en union mellom folket i Norge og Sverige. Det er spenstig og hyggelig sagt fra overhodet til vårt broderfolk.

Ha en kjempefin sommer!

Oddvar Eikeri President

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!