Fører skipsbyggingstradisjonen trygt videre

Der fartøy flyte kan, er han ikke den første lenger. Den norske sjømann er gått i land, og ikke er han så veldig gjennombarket heller. Men når et skip seiler ut, hvor enn i verden, er sjansene til stede for at kjølen er strukket ved hjemlige kyster. Ulsteinvik på Sunnmøre er faktisk et godt tips i den sammenheng. Lunt, inn fra Stadthavet ligger bygda der Norges største og mest aktive skipsbyggingsmiljø jevnlig skriver kontrakter til vel halve milliarden, eller der omkring.

Latter og lett dans på styrerommet. Vi får anta det ikke er regnskapstallene som er «jazzet» opp. Fra venstre Ingerid, Tore og Gunvor. Maleriet i bakgrunnen viser noen av anene til familien. Farmor Inga kom fra fjellgården Knivsflå i Geirangerfjorden.

Nils Erik Langva

I Ulsteinvik har de bygd skip for verdensmarkedet i generasjoner. Og spør man slike som har greie på den slags, får man vite at de mest blaserte skipsredere lar seg imponere over innovasjon og konkurransekraft her inne i fjordarmen. Kontrahenter fra hele verden kommer, enda fra Korea og Shanghai, som har verdens største skipsbyggingsmiljøer bare et kort trossekast unna.

Og her sitter man så, rett ovenfor tre representanter for tredje generasjon skipsbyggere og investorer fra Ulsteinfamilien. Stedet er styrerommet til Ulstein Mek. Verksted Holding (UMVH) ASA. Fra veggmalerier følger farmor og farfar med. De sunnmørske ur-gründerne ser til at diskusjonen skjer i sømmelige former når vi, etter fattig evne, skal uteske meninger og strategier og belyse fremtiden til norsk skipsbygging. I møte med all denne fremadstormende finansielle og skipstekniske ekspertise fomler man usikkert etter sin beskjedne skriveblokk, for anledningen anskaffet på tilbud i det lokale kjøpesenteret «Blåhuset». De eier det også.

Familie-kurs

Ulsmo AS, som er morselskap til Ulsteinfamiliens selskaper, fikk sterk oppdrift etter at Ulsteinkonsernet ble solgt til Vickers plc. i London for nær fire milliarder kroner i 1999. Familien beholdt verftsdivisjonen Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA, med Ulstein Verft AS, Ulstein Elektro AS, shippingselskap, lokale eiendommer og aksjeinvesteringer. Familien kunne naturligvis da tatt ut kollektiv flyttemelding til Hawaii, og lagt seg til en uanstrengt livsførsel i generasjoner fremover. I stedet ble det reorganiseringer, oppkjøp og nye strategier. Og dessuten kurs i funksjonelt familieliv, som vi selvsagt skal komme tilbake til.

De som sitter rundt styrebordet er Ingerid Ulstein (34), administrerende direktør i mor- og investeringsselskapet Ulsmo AS og datterselskapet Ulsmo Eiendom AS, Gunvor Ulstein (36), konsernsjef i Ulstein Mek. Verksted Holding ASA og administrerende direktør for Ulstein Shipping AS, og Tore Ulstein (37), visekonsernsjef i UMVH, og administrerende direktør i Ulstein Verft AS og Ulstein Design AS. Ulstein Elektro AS ledes av Geir Holstad, som er hentet utenfor familiekretsen.

Familieselskapet har en 90-årig tradisjon, men det er formentlig riktig å si at det er Idar Ulstein, som i dag er styreleder, og far til Ingerid, Gunvor og Tore, som har stått for store deler av utviklingen av Ulsteinkonsernet frem til 1999. I et lokalt avisintervju for noen år siden oppsummerte han lakonisk sin tid i familieselskapene omtrent slik:

- Det har vært slitsomt alltid å måtte komme opp med noe nytt.

Vi fortsetter

Og dermed gir vi ordet til arvtagerne:

- Det skal fortsatt bygges skip i Norge, og vi skal absolutt være i fremste rekke på kreativitet og innovasjon, slår Gunvor fast. - Vi har tradisjon og skipsbygging i blodet. For et par år siden ble jeg intervjuet av BBC, som i et radioprogram fokuserte på sammenbruddet for den britiske verftsindustrien. Det skinte gjennom at programfolkene forventet samme utvikling i Norge, at tiden snart var inne til at vi også skal bukke under. De nesten presset på for at jeg skulle uttale meg slik. Men, mitt svar var entydig da som nå, vi fortsetter, og vi skal klare oss.

- Alle kan være optimister i oppgangstider, men kan du belegge fremtidstroen på dette med substansielle fakta?

- Vi er vant til topper og forholdsvis lange, stillere perioder. I dag går verftene og underleverandørene veldig bra, og noen spådommer sier at den nåværende trenden kan vare til og med 2007. På kort sikt er alt vel. I et langsiktig perspektiv avhenger den fortsatte utvikling av at vi er i stand til å produsere gode løsninger for vår nisje, som er offshore. Et av mange eksempler på at vi går offensivt inn i fremtiden er designen med den buede baugen, som ble lansert i vår. Tre av disse er allerede bestilt av Bourbon Offshore Norway i Fosnavåg.

Skipene Gunvor Ulstein henviser til er designet av gruppens heleide selskap Ulstein Design AS. Foruten en modene variant av den gamle «vedderbaugen» har de flere andre konstruksjonmessige nyskapninger. To av de tre skipene har fått langsiktige kontrakter med BP Norge på selskapets fire felt i Nordsjøen: Ula, Tambar, Valhall og Hod. Disse tre kontraktene har en samlet verdi for Ulstein Verft på mer enn 750 millioner kroner.

Endring nødvendig

I takt med at ordrebøkene er blitt fylt opp, har også Ulstein Verft tatt inn lavkost arbeidskraft, mens arbeidsledigheten har vært stigende i kommunen.

- Jeg står fullt og helt for våre disposisjoner, sier Tore Ulstein, som ikke viker på at lavkost arbeidskraft er helt nødvendig for å opprettholde norske verft.

- Vi snakker her om å sikre de arbeidsplassene som er mulig å sikre, og det må jo være mye bedre enn at vi konkurrerer oss ut av markedene. I løpet av Idar Ulsteins fartstid i konsern-

et (1962 - 1999) sendte verftet ut ett eneste permisjonsvarsel, som faktisk ikke ble effektuert en gang. Nå opererer vi i en helt annen virkelighet.

- Hvordan opplever dere å sette folk på porten i et lokalsamfunn der alle kjenner alle?

- Vanskelig og tøft.

- Vi kjenner dem jo, vi har gått på skole med dem eller barna deres, skyter Gunvor inn. - Vi tar inn over oss enkeltskjebnene når her ikke er arbeid. Men vi kan ikke bli lammet av det. Når her er ordretørke sier folk, «dette fikser Tore og Gunvor». Slik får vi et ekstra press. Men vi må tenke økonomisk, og har ikke råd til å vakle. Alle tjener på at vi handler i samsvar med vår beste overbevisning.

Stor takhøyde

De tre er sterkt engasjerte, for å si det mildt, når de forteller om en oppvekst der alle lærte å ta og vise ansvar, slik de uttrykker det. Alle hadde plikter - å yte var en selvfølge og ingen ting var gratis.

- Foreldrene våre arrangerte familieråd med oss hver helg. Fremfor alt lærte vi å tenke ansvarlig økonomi, og faren vår krevde at vi måtte forhandle når nivået på ukelønna skulle fastsettes. Etter hvert fikk vi gjennomslag for en tariff, som tilsa at den skulle være to kroner høyere enn alderen.

- Historien gir jo grunn til å lure på om dere dermed hadde en kald og forretningsmessig oppvekst?

- Vi føler at våre foreldre har gitt oss en positiv oppvekst. Følelseskulde har vi aldri vært utsatt for. De tre søsknene etterlater likevel ikke tvil om at husholdet har vært farget av sterke viljer. Og familiære knuter på tråden har det selvsagt vært. Men familien har en åpen dialog med stor takhøyde. Dukker en problemstilling opp, tas den tak i umiddelbart og behandles i fellesskap. Søsknene mener det er en styrke å kunne konfrontere raskt eventuelle problemstillinger som oppstår, i stedet for å skyve dem inn under bordet.

Suksess med Blåhuset

Ulsmos mest iøynefallende satsing på eiendom har skjedd med bygging av «Blåhuset», kommunens hittil eneste kjøpesenter. Ingerid forteller om hard jobbing, men at anerkjennelsen fra kollegene i bransjen kom raskt.

- Vi tok over tomten fra Coop Nord-Sunn, og senteret ble åpnet i desember 2001. Vi satte som mål å skape noe originalt, men også funksjonelt i form av butikkmiks, markedsføring og ikke minst opplæring av personalet. Vi er trolig ett av de få kjøpesentra der senterforeningen betaler butikkenes salgs-

kurs. Resultatet er at vi i 2004 fikk delt andre plass i kåringen av Årets Kjøpesenter. Nå skal Blåhuset og kjøpesenteret utvides fra 6.000 til 13.500 kvm og utvidelsen vil stå ferdig til julehandelen 2007.

- Premieringer og gode konsernresultater til tross, er organisering i familieselskap tjenlig i dag?

- Hele problemkomplekset er tatt ytterst alvorlig av hele familien, og er vurdert mange, mange ganger, sier Ingerid og henviser til økonomiske studier som viser at familieselskaper faktisk klarer seg bedre enn andre typer selskaper.

- De fleste av oss har vært i utlandet på kurs. Vi drøftet helt åpent familieproblemer som en formue kan skape, styrker og svakheter med familieeide selskaper, kommunikasjon, strategi og ulike organisasjonsformer som blant flere elementer nettopp kan bidra til å sikre at familieselskapet vil kunne fortsette å skape merverdier for familien og aksjonærene. Etter gjennomføringen av dette kurset er vi sikre på at dagens organisering er et godt grunnlag å gå videre på.

Når selskapene er blitt så omfattende som våre kan en spørre om det nødvendigvis må være slik at vi må velge mellom familie og business. Men hvis en følelsemessig konflikt ikke lar seg løse, så kommer familien først. Fungerer familien godt sammen, legger også det vilkårene til rette for at selskapet skal kunne fortsette å fokusere på de riktige tingene. Her er vi alle enige.

- Ville dere tre bli ansatt i stillingene dere nå har dersom dette ikke var et familieselskap?

- Posisjoner i konsernet vårt oppnås utelukkende på bakgrunn av kompetanse.

- I denne samtalen har dere blant annet lagt vekt på at de siste års endringer skjer i lys av hva forgjengerne har gjort. Men noen fundamentale skifter skjer vel også i gamle tradisjoner. Mens fiffen i det lokale næringsliv tidligere spilte tenorhorn i bygdemusikken spiller vel dere golf?

- Langt i fra. Gunvor har slått i stykker greenen på en golfbane, lenger har vi ikke drevet det. En av de viktige verdiene i norsk næringsliv er nærheten mellom de som utfører arbeidet og sjefene. Vi tror det er et bidrag til å stå sterkt i konkurransen. Dessuten har vi spilt i skolekorpset, vi og.

--------------

Ulsmo AS ble stiftet i 1985 og navnet er initialene i etternavnene til Idar Ulstein og kona Marit Krohn Mogstad. Sammen har de fem barn, og alle familiens kommersielle interesser ble puttet inn i selskapet. Idar Ulstein har kontroll med selskapets A-aksjer, og ellers har barna like eierdeler.

Forretningsområdene til Ulsmo AS er eiendom, finans, bioteknologi/havbruk og maritim virksomhet. Ingerid Ulstein ble administrerende direktør i Ulsmo AS i 1999, på det tidspunkt selskapet gikk fra å være et passivt verdiplasseringsselskap til å bli et aktivt investeringsselskap.

Maritim virksomhet er per i dag Ulsmos sterkeste forretningsområde og representeres gjennom Ulstein Mekaniske Verksted Holding (UMVH) ASA, der Gunvor Ulstein ble administrerende direktør i 1999, senere konsernsjef. Broren Tore ble samtidig viseadministrerende direktør i Ulstein Verft AS, som er den største enheten i UMVH. Han er nå administrerende direktør i Ulstein Verft og Ulstein Design, og visekonsernsjef i UMVH.

Ulsmokonsernet omsatte i fjor for drøye 706 millioner kroner med et resultat på ca 22,5 millioner.

--------------

Bakgrunn og erfaring

Ingerid Ulstein

1991-95: Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen (tok siste halvår ved universitetet i Barcelona), 1990: 1.avdeling jus, Universitetet i Bergen, 1990. Examen Philosophicum, Universitetet i Bergen.

2001: Adm. dir. i datterselskapet Ulsmo Eiendom AS, 1999: Adm. dir. for Ulsmo AS, 1998-99: Rådgiver i Forsvarsdepartementet i Plan- og økonomiavd., seksjon for Resultatkontroll og - analyse, 1996-98: Førstekonsulent i Forsvarsdepartementet i Plan- og økonomiavd., seksjon for Resultatkontroll og - analyse.

Styremedlem Ulsmo Eiendom AS, Naustneset AS, UMVH ASA, Ulstein Shipping AS, Amorin Invest AS og Ulsmo AS

Gunvor Ulstein

1989 - 1993: Norges Handelshøyskole, Bergen (NHH), 1990: 1.avdeling jus, Universitetet i Bergen, 1989: Examen Philosophicum, Universitetet i Bergen

2003-: Konsernsjef Ulsteinkonsernet, 1999 -: Adm. dir. Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA, 1999 - 2003: Adm. dir. Ulstein Verft AS, 1997 - 1999: Salgssjef, Ulstein Bergen AS (motorfabrikk), 1994 - 1997: Div. jobber innenfor Ulsteinkonsernet, 1993 - 1994: Trainee, Columbia Shipmanagement, Kypros.

Styremedlem Eksportfinans ASA, medlem Hovedstyret TBL, styremedlem driftsselskapet Ulstein Hotell, rådsmedlem DnV, styremedlem Solida AS/KS, styremedlem Olympic Ship AS, styremedlem Nordvestforum, div. styreverv innenfor Ulsteinkonsernet, styremedlem Ulsmo AS.

Tore Ulstein

1991-95: Doktoringeniørstudiet ved Norges Tekniske Høgskole (NTH), nå NTNU: Spesialfag marin hydrodynamikk, med fokus på fartøyers oppførsel og belastninger i sjøen, 1990-90: Diplom ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), høstsemester: Oppgaven fokuserte på oppførselen til luftputekatamaraner i små bølgetilstander, 1986-90: Sivilingeniørstudiet ved Norges Tekniske Høgskole (NTH), nå NTNU.

2004 -: Visekonsernsjef i UMVH, Adm. dir. Ulstein Verft AS og Ulstein Design AS, 1999-04: Viseadministrerende direktør i UMVH, 1997-99: Seniorrådgiver Ulstein Consulting, 1997-99: Prosjektleder U99 - pilotprosjekt i UDM (tidligere vinsjeprodusentfirma i Ulsteinkonsernet), 1996-97: Prosjektleder U99 - konsern, 1995-96: Doktor ingeniør ved Marintek AS avd. Fartøy - Arbeidet i 5-års forskningsprosjekt med fokus på direkteberegninger av skip (DASS prosjektet - Dynamic Analysis Support System), 1980-89: Div sommerjobber i Ulsteinkonsernet

Styremedlem TBL Maritim, Vestsink AS, TBL Skip, Ulsmo AS. Styreformann Ulstein Elektro AS og ToKa Invest AS.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!