Nye emballeringsløsninger effektiviserer produksjonen

Å&R Carton AS i Skjeberg har gått til anskaffelse av en ny emballeringslinje fra H. Clausen som stropper og strekkfilmer paller. I tillegg er det blitt installert en påsettingslinje for paller. Det hele er sydd sammen til et helautomatisk anlegg, som er et viktig ledd i prosessen med å automatisere hele pakkeprosessen og øke effektiviseringsgraden.

Å&R Carton AS har den siste tiden lagt ned betydelige ressurser for å effektivisere og rasjonalisere vareflyten. - På råvareseiden har vi en gjennomløpehastighet på 20, og på ferdigvaresiden er den 12. Det er en kraftig forbedring sammenliknet med situasjonen for noen får år siden, sier fabrikksjef Øyvind Fossum (t.h.). Salgs- og markedsdirektør Odd Karlsrud i H. Clausen til venstre. Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Å&R Carton er Norges største produsent av kartongemballasje. Omsetningen var i fjor på 140 millioner kroner og 85 medarbeidere jobber på fabrikken i Skjeberg som har et totalareal på 13.000 kvm og et lager på 3.000.

Selskapet er 100 prosent svenskeid og den norske virksomheten har et tett samarbeid med en søsterfabrikk i Norrköping. Blant de største kundene finnes kjente selskaper som Tine Meierier, Carlsberg, Cloetta, Findus, Rieber-konsernet, Tiedemann og Nidar i tillegg til store deler av den norske trålerflåten.

Tøff omstillingsprosess

Emballasjeprodusentene har vært gjennom en tøff omstillingsprosess både nasjonalt og internasjonalt, og mange har blødd kraftig de siste årene.

- Situasjonen for Å&R Carton har også vært tøff. Implementeringen av det nye logistikksystemet fra H. Clausen ble installert på vårparten, og er en del av tiltaket for å bli mer effektiv, opplyser fabrikksjef Øyvind Fossum.

- Sammen med optimalisering av prosessene i våre tyngre maskiner, har vi klart å optimalisere produksjonsprosessen. Nå investerer vi i en ny stansemaskin, som har full separering. Den vil redusere arbeidsinnsatsen og gi kundene bedre sluttprodukter, legger han til.

Å&R Carton ser allerede nå positive effekter av investeringen.

- Vareflyten i fabrikken er blitt bedre. Der vi tidligere måtte sette på ekstra ressurser for å ta unna trykket fra stansemaskinene, sørger nye stroppe- og filmlinjen og transportbåndet for at produktet kommer rett ut på lageret uberørt av menneskehender, opplyser Øyvind Fossum.

Økonomisk drift

Det er et relativt enkelt system som automatiserer manuelle operasjoner. Fordelen er at «trykket» på stroppemaskinen hele tiden blir like stor.

- Det er også mer økonomisk med hensyn til bruk av strekkfilm, sier salgs- og markedsdirektør Odd Karlsrud i H. Clausen.

- Oppgavene er forhåndsprogrammert slik at selskapet oppnår økonomisk drift. Før brukte de en halvautomatisk emballasjemaskin, som krevde manuell betjening. Nå er alle prosessene helautomatisert. Rullebanesystemet er på til sammen 25 meter slik at det ikke er behov for å bemanne opp lageret når linjen skal tømmes. Det gjøres en gang i timen avhengig av produksjonsomfanget.

H. Clausen var med fra prosjekteringsfasen til implementeringen var fullført. Representanter fra de ansatte og ledelsen ble rådspurt i valg av løsning.

- Prosessene var godt gjennomarbeidet fra dag en. Selskapet viste hva de var ute etter, og de har nå fått et enkelt system som dekker deres behov fra A til Å, fortsetter Karlsrud.

- Tidligere måtte vi ofte stable bort produkter og emballere dem senere. Med den nye pakkeløsningen slipper vi dette problemet. Gjenomløpstiden er dramatisk redusert på de fleste av våre produkter. For denne type produkter er den normalt på 4-5 dager fra trykkeprosessen starter til produktet er på lager, sier Fossum.

Nytt ERP-system

De fleste arbeidsprosesser hos Å&R Carton på Skjeberg er nå helautomatisert. Selskapet har hatt et oppegående ERP-system i bunn, som takler de fleste produksjonsprosesser.

- Vårt totalintegrerte ERP-system ble installert på midten av 90-tallet og omfatter ordrebehandling, produksjonsstyring, lagerrapportering og håndtering, etterkalkulasjon, innkjøp og materialstyring. Selskapet bruker et eksternt lønns- og økonomisystem, sier Fossum. Han legger til at det svenske konsernet har nå bestemt seg for å bytte ut dagens system med den britiske bransjespesifikke og Windowsbaserte ERP-løsningen Pecas. Å&R Carton har ennå ikke bestemt seg for å integrere dette med løsningen fra H. Clausen.

- Hvis vi går til anskaffelse av en automatisk etiketteringsløsning (pallemerking) er det derimot en aktuell problemstilling, sier Fossum.

Stroppe-/filmanlegget styres forøvrig av Siemens S7PC, og kan samkjøres med alle utenforliggende systemer.

Utflyttingen stanser opp

Selv om konkurransen er knallhard, mener Fossum at fremtidsutsiktene for Å&R Carton er gode.

- Det skjer stadige omstruktureringer som skrumper inn produksjonsvirksomheten i Norge. Det er noe vi føler daglig på kroppen, og vi møter oss i døren fordi produksjonskostnadene er så høye i Norge. Store norske industribedrifter som Kraft Foods (Freia) og SCA Hygiene har lagt ned og flyttet produksjon ut av Norge, og for oss medførte dette omsetningstap på mange millioner kroner. Vår styrke er at vi i tillegg til generell kartongemballasje også produserer spesialprodukter, som ingen andre i konsernet holder på med, sier Fossum, som legger til at fabrikken i Skjeberg i dag har en eksportandel på 50 prosent.

- Den voldsomme utflaggingen av norske virksomheter vi har opplevd de siste 3-4 årene er i ferd med å stoppe opp, sier Karlsrud, som mener at etableringen av nye fabrikker i lavkostland ofte koster mer enn det smaker.

- Da er det bedre å satse på kostnadseffektive tiltak, som Å&R har gjort.

Må prioritere emballeringsløsninger

I følge Karlsrud nedprioriteres ofte emballeringsløsninger når et selskap bygger en ny fabrikk.

- Det er beklagelig at ledelsen ikke inkluderer slike løsninger i prosjekteringsfasen. Faren er at de får en halvdårlig løsning som ikke fungerer tilfredsstillende. Det er derimot behagelig når fabrikkledelsen gjør emballering til et eget prosjekt. Dermed kan de i sterkere grad fokusere på drifts- og kapasitetsmessige aspekter i tillegg til de økonomiske. Det er viktig at ledelsen velger helhetlige løsninger og legger tilstrekkelig med kapital til side slik at emballeringsløsningen står i stil med resten av produksjonsutstyret.

- Tradisjonelt har trykkeri- og emballasjebransjen fokusert på avanserte teknologiske løsninger innen trykkerisektoren. En trykkmaskin kan koste fra 15 millioner kroner og oppover. På pakkesiden har vi valgt enkle og billige løsninger og brukt mer arbeidskraft for å takle produksjonstopper. Med høye norske lønnskostnader måtte vi tenke i nye baner. Derfor investerte vi i emballeringsutstyret fra H. Clausen. Det er en viktig del av konsernets ønske om å automatisere hele pakkeprosessen, sier Fossum.

Landsdekkende selskap

H. Clausen har 160 års erfaring i det norske markedet. De siste 60 årene har det primært arbeidet med industriemballering. Omsetningen var i fjor på 50 millioner kroner og selskapet sysselsetter 25 medarbeidere.

- Vi er et landsdekkende selskap med hovedkontor i Oslo og med avdelingskontorer i Grimstad, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Hamar som primært jobber med salg og support. Vår styrke er at vi ikke er bransjeavhengig. Går det dårlig på ett område kan vi ta det igjen på andre. Nå registrerer vi stor etterspørsel etter våre løsninger hos tradisjonelle emballasjevirksomheter og innenfor fiskerisektoren, sier Karlsrud.

Han legger til at de på den sektoren leverer rustfrie stroppemaskiner fra Østen som blir automatisert og kundetilpasset. Fiskeribransjen har vært gjennom tøffe perioder med konkurser og sammenslåinger, og selskapet jobber med å få ytterligere innpass og med nye løsninger til effektivisering her.

- De siste 2-3 årene har norsk industri vært gjennom en tøff periode. Flere europeiske aktører kniver om markedsandeler innenfor vårt segment. Det skjerper kravene til leveranse av topp kvalitative løsninger til konkurransedyktige priser, sier Karlsrud.

Modent for utskiftning også i Sverige

På spørsmål om det er aktuelt å implementere H. Clausens pakkeløsninger i konsernets øvrige fabrikker, svarer Fossum at det ikke er utenkelig.

- Vår søsterfabrikk i Norrköping har et stroppe- og filmanlegg som er modent for utskiftning. Vi har også fabrikker andre steder i Europa med tilsvarende utfordringer i forhold til stropping, palletering og filming. Anlegget fra H. Clausen er et viktig preferanseanlegg for konsernets øvrige fabrikker, avslutter fabrikksjefen i Skjeberg.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!