Full fokus på høstkonferansen

Årets høstkonferanse "Pasientflyt og styring av innsatsfaktorene i helseforetak" arrangeres 29. - 30. september på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo.

Konferansen er nyttig for flere enn personer innen helsesektoren. Nytte kan også tilkomme ambisiøse LOGMA-medlemmer innen industri og handel. Konferansen setter nemlig lys på en gigantisk omstillingsprosess som pågår. Den omstilling i effektivitetens navn som industriell virksomhet har brukt mer enn 50 år på forventes det nå at helseforetak gjennomfører på mindre enn 10 år. Det er en solid utfordring for helsesektoren. Umiddelbart er det en tanke at miljøer innen helsesektoren er ydmyk nok til å søke erfaring fra industriell virksomhet. Men samtidig kan erfaring overføres motsatt vei. Når helsesektoren nå prøver å gjennomføre endringer fem ganger så raskt som industrien har gjort, hvilke løsningsmetoder brukes og hvilke tiltak lykkes? Kanskje industrien kan lære av hvordan kjente metoder og tiltak har effekt i nye situasjoner med andre rammebetingelser? Konferansen legger i så måte et grunnlag for gjensidig utveksling av erfaringer.

Det haster å melde seg på!

OPERA på LOGMA-møte

En opera kan ikke beskrives, men må oppleves. Så også et medlemsmøte hos ERGO med tema OPERA.

OPERA står for:

- Omiddelbare egne tanker, (svensk) - Parvise tanker sammen med andre - Eksponerte tanker - Rangordnede tanker - Arrangerte tanker i hopOPERA

Enkle, men effektive teknikker for at møtetid anvendes effektivt, skaper engasjement og delaktighet, leder til strukturerte og omforente beslutninger, og ikke minst gir deltagerne en god følelse av å ha kunnskap og erfaring som er relevant og nyttig.

Når personer samles i møter så forutsettes kommunikasjon. (Noe annet ville være et paradoks). Så hvordan kommunisere? Kommunikasjon er en opplevelsesbasert aktivitetsdriver. Undersøkelser sies å vise at kroppsspråket utgjør mer enn halvparten av effekten i et budskap, tonefall og stemmebruk en tredjedel. Da blir det bare en liten del igjen til selve ordet. Så den gamle tesen om å ha «ordet i sin makt» er kanskje sterkt overdrevet?

I alle fall ga aktørene Christina Willes og Günter Villman en inspirerende forestilling, så takk til begge.

www.logma.no 

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!