Rikshospitalet - pådriver for effektiv helselogistikk

Helsesektoren har vært gjennom store organisatoriske omstillinger i de siste årene. Samtidig har det grodd frem en økende interesse og forståelse for logistikk innen de enkelte helseforetakene. Begrepet logistikk er faktisk utvidet fra å være bare forsyning av forbruksmateriell til å omfatte medisinsk utstyr, medisiner og til og med pasientplanlegging innen de mest progressive aktørene innen miljøet.

Rikshospitalet står i en utfordrende særstilling i norsk helsesektor. Bygningene er nye og moderne. Sykehuset dekker lokale, regionale og nasjonale funksjoner. Senest i år fusjonerte Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Den totale enheten disponerer nå 4000 årsverk som utfører hovedprosessen pasientbehandling og 800 årsverk som ivaretar de mange støttefunksjonene, også kalt interne tjenester.

Medlemsmøtet på Rikshospitalet hadde fokus på forsyning av forbruksmateriell fra leverandør inn til sykehuset og flyten av materiell videre ut til de enkelte avdelinger. Denne forsyningstjenesten skal betjene en høyspesialisert medisinsk arena og det betyr:

Organisering er en utfordring

Under oppbygging av forsyningstjenestene har fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver blitt behørig diskutert. (En vel kjent diskusjon fra næringslivet forøvrig). Det ene er samspillet mellom strategiske, planleggende og operative oppgaver, det andre er samhandlingen langs hele materiellflyten fra leverandør til sluttbruker innen hvert helseforetak. Per dato er det nå en avdeling for strategisk planlegging og innkjøp, og en forsyningsavdeling for lagring og transport.

Tre ulike flyter av materiell

Tre hovedflyter utgjør forsyningsmønsteret. Den ene er fra leverandør direkte til forbrukende avdeling. Det er utstyr og materiell med høy verdi eller materiell med spesielle temperaturmessige og biologiske krav. Det utgjør 85 - 90 % av verdien, men langt mindre andel av volum og antall transaksjoner. Den andre flyten er materiell ferdig kolliert fra leverandør, men som går transitt via sentrallageret. Den er mer frekvent og utgjør 40.000 transaksjoner. Den tredje er internt i Rikshospitalet som utgjør hele 50.000 transaksjoner fra sentrallager, 75.000 fra sterilsentralen og 20.000 fra væskesentralen, (apotekmateriell).

Fra fax til strekkode

Den interne vareflyten er altså meget høyfrekvent, tilsammen nær 150.000 leveringer. Den omfatter totalt ca. 1.000 ulike artikler som skal forsynes til 45 avdelinger som tilsammen disponerer 120 avdelingslager. Etterfyllingen av disse lagrene er i henhold til prinsippet aktiv forsyning. Der lages bestillinger elektronisk ved at strekkodende etiketter, (KANBAN), avleses på lageret når den ene av to skuffer for hver artikkel er tom. Metoden er godt kjent som «tom/full»- eller «to-binge»-metoden. En enkel og effektiv metode for sikker tilgjengelighet av materiell. Svakheten som også Rikshospitalet merker er at materiell er å anse som brukt når det overføres til avdelingslagrene, og det er ingen samlet oversikt over beholdningsverdier og forbruksmønster ved avdelingene.

Interne forbedringsprosjekter

Jakten etter effektivisering av støttefunksjonene er heftig og pågående ved Rikshospitalet som ved andre helseforetak. Flere forbedringsprosjekt er planlagt og satt i gang:

Eksterne muligheter

Samordning av flyten av materiell for flere helseforetak vurderes til å gi de største forbedringene. Flere analyser er gjort og det ble vist til interessante estimater for potensielle gevinster. Områder som ble nevn er:

En takk til vertskapet

Forsyningen av materiell er tatt på alvor ved Rikshospitalet. Helhetsperspektivet er i ferd med å falle på plass samtidig som kostnadspådragene i hvert ledd analyseres og vurderes, og organisasjonen er mer og mer moden til å ta både strukturelle og operasjonelle grep. LOGMA takker forsyningssjef Geir Teigstad, transportsjef Jens Frøyen og logistkkonsulent Arne Holmesland for en meget interessant ettermiddag.

-----------

Göteborg 18. - 19. mai:

Kompetensforum 2005

Göteborg 19. - 20. mai:

Bedriftsbesøk hos Volvo og Göteborgs Hamn

LOGMA deltar på Svenska Mässan, kompetanseforumet og arrangerer egne bedriftsbesøk (disse er gratis for medlemsbedriftene).

Fyldig program om messen og kompetanseforedragene finner du på.www.logistik.to

LOGMAs medlemsbedrifter får 25 prosent rabatt på messen/kompetanse og fritak for MVA. Man kan melde seg på for 1/2, 1 eller 2 dager - oppgi at bedriften er medlem i LOGMA.

For bedriftsbesøkene til Volvo og/ eller Göteborgs Hamn melder man seg på til LOGMA (gratis for medlemsbedrifter). Se for øvrig:.www.logma.no

Dette blir interessante dager der vi ved siden av kunnskapsheving får innblikk i svenske forhold og nettverksmuligheter - servert gjennom en effektiv messe.

I fjor deltok 30 nordmenn, og tilbakemeldingen var svært positiv.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!