Logistikkprisen til Alpharma

Under LOGMAs seminar i Oslo nylig, ble Alpharma AS Site Lier tildelt årets logistikkpris fra LOGMA. Prisen ble tildelt firmaet for deres aktive økning av kompetanse innen MA/logistikk internt, store forbedringer i egen bedrift og vilje til å dele erfaringer med andre bedrifter.

Vurderingen av kandidatene til prisen skjer på grunnlag av fem kriterier: bidrag til faglige nyvinninger og utvikling innen MA/logistikk, økt forståelse ved aktiv markedsføring og spredning av informasjon om emnet, økt kompetanse innen emnet gjennom råd og opplæring, betydelige gevinster for bedriften gjennom satsing innen emnet og eventuelle bidrag i den hensikt å styrke logistikkmiljøet generelt.

Årets prisvinner har etter juryens mening spesielt utmerket seg på områdene økt kompetanse gjennom råd og opplæring, bidratt til betydelige gevinster for bedriften gjennom satsing på logistikk og økt forståelse ved aktiv markedsføring og spredning av informasjon om logistikk.

Alpharma har åpent orientert om arbeidet med Lean og Six Sigma som bedriften har satset på i en årrekke. De har invitert til møter og fortalt om hvordan prinsippene har vært benyttet i forbedringsprosjekter. Bedriften har selv oppnådd gode resultater gjennom disse prosjektene og har delt sine erfaringer med andre.

Gjennom en rekke Lean Six Sigma prosjekter med teamarbeid og internasjonalt samarbeid, har mange medarbeidere opparbeidet seg god kompetanse på denne typen forbedringsarbeid. Prisnippene om kontinuerlig forbedring er blitt godt forankret i bedriften, fra toppledelse og nedover. Sentrale medarbeidere har oppnådd «svart belte» og «grønt belte».

Satsingen på Lean og Six Sigma har gitt Alpharma betydelige gevinster. Redusert sykefravær, økt omløpshastighet for en rekke varer og mer effektive prosesser har ført til bedre kapasitetsutnyttelse og kostnadsreduksjoner. Dette igjen har bidratt til at bedriften har etablert og opprettholdt en konkurransedyktig posisjon i et åpent internasjonalt marked med mange aktører, stort prispress og stadig raskere endringer, sier juryen i sin begrunnelse.

Alpharma AS i Lier produserer selv ca 700 varer og besørger distribusjon av ytterligere 400 ferdigvarer. Alpharma AS er med mer enn hundre års virke en av pionerene i farmasøytisk industri i Norge og er et ledende globalt selskap innen utvikling, produksjon og markedsføring av generiske legemidler.

------

Lanserer kompetanseprogram om verdikjedeintegrasjon

LOGMA lanserer et eget kompetanseprogram innen temaet verdikjedeintegrasjon (VKI). Kompetanseprogrammet er åpent for alle medlemmer av LOGMA, og gjennomføres i løpet av vinteren 2006.

Hensikten med programmet er å styrke deltagernes kompetanse innenfor verdikjedeintegrasjon ved å tilby et faglig solid opplegg.

- Vi er godt fornøyd med at vi har fått tilgang til spisskompetanse fra fagmiljøene på BI og NTNU, samtidig som vi også drar veksel på ressurspersoner og erfaringer fra næringslivet, sier Tomas Pinås, styremedlem i LOGMA. Han jobber til daglig i ErgoGroup innen fagområdet logistikk og styring og er initiativtager bak programmet.

Gratis for medlemmer

- Vi ser at verdikjedeintegrasjon er et tema som vekker stor interesse blant våre medlemmer. Deltagelse på kompetanseprogrammet er gratis for medlemmer av LOGMA, og vi håper at mange benytter anledningen til å melde seg på og styrke sin egen kompetanse innen verdikjedeintegrasjon, sier Pinås.

Programmet gjennomføres i løpet av vinteren 2006, og strekker seg over fire kvelder i ErgoGroups lokaler i Nydalsveien 28 i Oslo. Oppstarten finner sted i februar 2006 og det vil gå to uker mellom hver samling før programmet avsluttes i mars. Informasjon om programmet vil sendes LOGMAs medlemmer på e-post og det vil være mulig å melde seg på via LOGMAs nettsider.

Kombinerer teori og praksis

- Vi har lagt vekt på at programmet skal inneholde aktuelle problemstillinger og by på en lærerik opplevelse for alle som deltar. Derfor vil vi dra veksel på erfaringer fra gjennomførte logistikkprosjekter hos store norske bedrifter, samtidig som vi hever blikket og ser nærmere på utvikling og trender innen verdikjedeintegrasjon. Vi vil også utfordre Porters verdikjede teorier i løpet av programmet, forteller Pinås.

Aktuelle problemstillinger

Innholdet i kompetanseprogrammet spenner fra en generell innføring i verdikjedeintegrasjon til mer dyptgående temaer.

Ett av disse er Symbioseoptimalisering - kunden og kundens kunde. Her legges det vekt på å skape en forståelse for overgangen fra verdikjedeintegrasjon til verdinettverk, samtidig som det sees nærmere på optimalisering av forretningsprosessene gjennom Symbiose.

Videre vil deltagerne få verdifull input innenfor problemstillingen fra produsent til tjenesteleverandør. Blant spørsmålene som belyses er om fremtiden er basert på konsepteierskap og outsourcing av samtlige eller store deler av forretningsprosessene, eller om vi blir eiere av konsepter hvor vi styrer alle underleverandører basert på SLA, SOW og sanntids rapporteringsverktøy. Et annet aktuelt tema er hvordan man kan styre underleverandører som håndterer alle virksomhetens kjerneprosesser, basert på ulike konsepter med underliggende styringsverktøy, arbeidsprosesser og kvalitet.

Dessuten blir det en innføring i utviklingen fra underkapasitet på produksjon i 50-årene til dagens overkapasitet. Hvilke konkurransefortrinn skapes og hvordan omstiller norsk næringsliv seg? Her vil det også belyses hva slags innvirkninger dette vil medføre for logistikk, IT, økonomi, vedlikehold og andre funksjoner som tidligere var definert inn som deler av bedriftens kjernevirksomhet.

Informasjon og påmelding til kompetanseprogrammet finner du på.www.logma.no

---------

Om samarbeidspartnere

Om foredragsholderne fra BI og NTNU

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!