Lanserer verdens første elektriske motvektstruck med dreibar førerkabin

Stadig større volum på gaflene medfører dårlig sikt forover og tvinger førerne av motvektstrucker å måtte rygge over lengre strekninger. Som første produsent i verden starter Jungheinrich nå serieproduksjon av en elektrisk motvektstruck med dreibar førerkabin. Ved å sitte i fartsretningen økes sikkerheten ved kjøring samtidig som at bedre ergonomi reduserer belastningsskader spesielt i rygg og nakke.

Alle produsenter med respekt for seg selv tar jevnlig frem konseptmodeller der utviklingsavdelingen nærmest har fått fritt spillerom til å «leke» med både design og mer eller mindre realistisk gjennomførbare tekniske løsninger. Ofte vises de frem på utstillinger der de fungerer som effektive publikumsmagneter, og like ofte må produsentene skrinlegge de aller fleste av innovasjonene - rett og slett fordi markedet ikke er modent eller at de ikke lar seg forene med en kostnadseffektiv serieproduksjon.

Jungheinrich har imidlertid tatt et stort skritt videre med sin «Future Truck» som ble vist for et par år siden. Den nye modellen EFG D30 har utgangspunkt i denne og er en videreutvikling av en elektrisk motvektstruck fra produsentens 4-serie med en løftekapasitet på 3.000 kilo.

Kjører og dreier samtidig

Ettersom trenden går i retning av transport av flere paller samtidig, samt lossing av lastebiler fra siden med en lastekapasitet på opptil 4 paller eller gitterbokser, blir sikten fremover stadig oftere sperret - selv på trucker med panoramamaster. Resultatet er at førerne av motvektstrucker stadig oftere må vri overkroppen og rygge over lengre strekninger. Dette kan gi truckførerne store belastningsskader som påfører både næringslivet og samfunnet store kostnader i sykefravær og i verste fall arbeidsuførhet.

EFG D30 er utstyrt med en førerkabin som ved hjelp av multipiloten kan dreies 30 grader til venstre og 180 grader til høyre, og kan bidra til å unngå en del av belastningsskadene. Modellen kan også leveres i en helt åpen utførelse.

Etter opptak av lasten kan truckføreren straks kjøre av gårde og samtidig dreie førerkabinen inntil 90 grader. Denne stillingen gir på kortere og middels korte kjørestrekninger tilstrekkelig og behagelig sikt bakover - som en skyvemasttruck. For kjøring over lengre strekninger kan truckfører-en dreie førerkabinen 180 grader, men på grunn av det automatiske skifte av styreretning og kjøreretning kan dette bare gjøres når trucken står stille. En minnefunksjon gjør det mulig for føreren å automatisk stille inn en valgfri vinkel. Hittil har erfaringer vist at vinkler på 90 grader (sidesikt som i en skyvemasttruck) og 45 grader (for inn- og utstigning) er å anbefale.

I førerkabinen finner man all den komfort en moderne gaffeltruck kan tilby, med blant annet luftavfjæret sete. Rattet er plassert til venstre, multipiloten - hvor alle funksjoner er samlet i en hånd - er integrert i høyre armlene. Nedfellbart armlene og stort stigtrinn skal gjøre inn- og utstigningen enkel og bekvem.

Samme effekt som trucker med forbrenningsmotor

Ifølge Jungheinrich byr EFG D30 på de samme fordelene som alle produsentens øvrige elektriske truckmodeller. Salgs- og markedssjef Arne Husborn i Jungheinrich Norge nøler ikke med å karakterisere motoren som råsterk, og takket være trefase vekslestrømteknikk skal trucken yte samme effekten som gaffeltrucker med forbrenningsmotor.

Den veier mindre enn 5.100 kilo, og kan komme opp i hastigheter opptil 20 km/t. I tillegg kommer høyeste omslagshastighet gjennom toppverdier ved akselerasjon, kjøring og løfting. Løftehastigheten med og uten last ligger på henholdsvis 0,50 og 0,67 meter pr. sekund, mens senkehastigheten er oppgitt til respektive 0,56 og 0,57 meter pr sekund. Optimalisert virkningsgrad og effektiv energigjenvinning skal sikre lang driftstid.

Enkelt batteriskift

Også når det gjelder bytte av batteri er det forbedringer. På EFG D30 er det mulig å bytte batteri fra siden, slik at det ikke lenger er behov for kran. Batteriet hviler på ruller, og et skifte kan derfor foretas med en enkel bytteinnretning og en tradisjonell ledetruck. Som tilleggsutstyr kan det også leveres en byttestasjon.

Også styre- og bremsesystemet på EFG D30 skiller seg ut fra den tradisjonelle, elektriske gaffeltruckserien. Styresystemet arbeider elektrohydraulisk, etter fly-by-wire-prinsippet. Bremsing er som på alle andre elektriske gaffeltrucker hovedsaklig generatorisk med energigjenvinning til batteriet. Bremsene er imidlertid rent elektriske og har tre nivåer: regenerativ motorbrems med energigjenvinning, elektrisk motstrømsbrems og nødstoppfunksjon gjennom aktivisering av lamellbremser med fjærbelastet akkumulator.

Høy stabilitet

Den nye truckmodellen er utstyrt med Jungheinrich Curve-Control som automatisk reduserer kjørehastigheten i svinger. Kombinert med et lavt tyngdepunkt skal dette nesten helt forhindre ulykker ved tipping.

En annen sikkerhetsfaktor er de automatiske parkeringsbremsene, som gjør at ukontrollert rulling bakover på ramper eller i stigninger blir unngått.

I likhet med de tradisjonelle elektriske truckene fra Jungheinrich, styrer og overvåker BoardControl permanent alle EFG D30 sine funksjoner. Impulsstyringen gir rykkfri kjøring, dynamisk reversering, så vel som posisjonering med millimeters nøyaktighet, samtidig som den har et meget lavt energiforbruk, skal man tro produsenten. Fem individuelt modifiserbare arbeidsprogram sikrer optimal ytelse til den enkelte arbeidsoperasjon.

Håper å få trucker til Norge før ferien

En rekke maskiner har i lang tid gjennomgått feltprøver hos brukere på kontinentet, og tilbakemeldingene er udelt positive. Jungheinrich starter

serieproduksjon i april, og Arne Husborn håper å kunne ha de første truckene her i landet før sommerferien.

- Hvor mye mer vil den koste i forhold til en tilsvarende modell med ordinært førerkabin?, spør vi.

- Det kan jeg ennå ikke si noe konkret om. Men jeg referer gjerne mine kollegaer i Hamburg; «Lassen Sie überraschen», avslutter Arne Husborn.

 www.jungheinrich.com

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!