Første seier i Tyskland

Med sine første store ordre til tysk dagligvarehandel, står Tomra Production AS og hele Tomra Systems ASA foran en spennende tid. I det utvidede og dels nybygde produksjonsanlegget i Lier har man produksjonskapasitet langt utover dagens nivå. Konsernet kan uten problemer produsere og levere de store seriene som Aldi Süd har bestilt, i tillegg til andre kunder.

Christian Ryg Lier

Mens Tomra tidligere hadde produksjon i Nederland og Finland i tillegg til Norge, har man lagt ned begge disse produksjonsstedene. Imidlertid er det satt ut produksjon til Polen av en mindre og enklere maskin for kiosker og bensinstasjoner. I Lier har man bygget ut produksjonslokalene med rundt 6.000 kvm, og totalt er nå lokalene på 9000 kvm.

- Man lærer mye å av bygge et bygg helt fra grunnen av, og i etterkant er det alltid en og annen detalj man gjerne skulle gjort annerledes, sier logistikksjef Leif Magne Kvarme. - Men totalt sett gir lokalene en langt bedre flyt og fleksibilitet i produksjonen enn tidligere.

Viktig med profesjonelle samarbeidspartnere

Han påpeker betydningen av å ha profesjonelle samarbeidspartnere til å skape riktig infrastruktur både systemmessig og rent praktisk i det nye bygget.

- Etter nøye vurdering valgte vi truckterminalene CV60 fra Strekkodesystemer som arbeidsverktøy på trucker og trillebord. Arkiv & Lager ble valgt som leverandør av lager- og reolinnredning, og Jungheinrich for å oppgradere truckparken. Vi brukte mye tid til sparring med leverandørene gjennom hele prosjektfasen for å finne de beste løsningene. Sluttresultatet er vi meget tilfreds med, sier Kvarme.

Tomra Production AS bruker ERP-systemet ASW. Også her påpeker Kvarme viktigheten av å ha den rette samarbeidspartneren, i dette tilfellet IBS Norge.

- Flere ERP-leverandører leverer tilnærmet like standard systemer, men uten rett dynamikk blir samarbeidet sjelden en suksesshistorie for noen av partene. Vi har de siste årene brukt mye ressurser på å utvikle og ta i bruk flere standard moduler i eksisterende ERP system, og det begynner virkelig å ta form nå.

Klar for økning

I dag er det rundt 75 ansatte i Lier, og årets budsjett forutsetter en omsetning på ca 270 millioner kroner. I følge Kvarme har man langt større kapasitet enn det budsjetterte antall maskiner på mellom 3 og 4.000. Flaskehalsen blir å skaffe deler fra underleverandørene.

- Allerede neste år blir tallene vesentlig høyere, sier han, uten at han vil spekulere over nøyaktige tall. Med enkle endringer i produksjonen kan man produsere komponenter og sette sammen f.eks. kameraenheter som stort sett er ens for alle automatene. I perioder med ledig kapasitet kan man altså bygge opp bufferlager av moduler for å møte de største toppene. Fleksibilitet er alfa og omega for Tomra Production. Alle som arbeider i produksjon og lager skal kunne mestre mer enn bare en bestemt oppgave her. Derfor setter man gjerne to arbeidere sammen på hver arbeidsstasjon. En av dem er erfaren, den andre er nybegynner. På den måten opparbeider etter hvert alle erfaring med flere operasjoner.

Samle produksjonen

Før man utvidet eksisterende bygg i Lier hadde Tomra modulproduksjon i Asker også. Det var en tungvint og lite rasjonell drift som ble forholdsvis kostbar. Man var nødt til å holde dobbelt lager og allokere ressurser til begge steder. Nå er all produksjon samlet i Lier, mens konsernadministrasjon, utvikling, markedsføring og personal mm. fortsatt holder til i hovedkontoret rett utenfor Asker sentrum.

Produksjonen foregår som sammenstilling av komponenter fra underleverandører. Kvarme understreker at viktigheten av å samarbeide med underleverandørene for å finne de beste løsningene. Man må finne løsninger som alle parter i verdikjeden kan leve med. Tomra er en tung aktør og man kunne være fristet til å overkjøre mindre aktører og påtvinge dem avtaler som kun gagnet Tomra. På sikt ville det slå tilbake og alle parter ville tape.

Stram styring

Produksjonen er såkalt lean production og tilsier minimalt lager. Komponenter avropes direkte fra leverandørene inn til riktig produksjonslinje. Det finnes så å si ikke papir for bestilling av komponenter og varer. Alt foregår via mail direkte til leverandørene og man har kvittet seg med pakksedler. Rundt 80% av alle inngående leveranser er strekkodemerket fra leverandøren. Ved hjelp av håndterminaler skannes etikettene og lagerbeholdningen oppdateres i sanntid. Dette har medført en betydelig forenkling av varemottak de siste par årene. I tillegg er det ikke kritisk nødvendig med varekunnskap i varemottaket. Informasjonssystemet foreslår plassering til riktig lokasjon på lager eller i produksjon.

Varebeholdningen var tidligere noe uoversiktlig. I forbindelse med flytting til større produksjonslokaler har man gjennomført en omfattende oppgradering av it-systemer, blant annet har Tomra tatt i bruk lokasjonsstyring. Lokasjonsstyringssystemet viser lagerbeholdning av en artikkel alle stedene der den forbrukes. Ved innlegg til lokasjon skannes strekkoden på plassen og man får øyeblikkelig kvittering for riktig plassering, evt. feilmelding dersom det er feil plass. Montørene kan enkelt finne frem til komponenter selv ved hjelp av spørreprogrammer. Systemet genererer daglig eller ved behov påfyllingsforslag fra lager eller hovedlokasjon til produksjonsplass. Kvarme sier at det var en omfattende jobb å kode all informasjonen, men vel verdt innsatsen i form av strømlinjet logistikk i bedriften.

Minst mulig lager

Tomra Production søker å ha minst mulig varer liggende på lager siden spesifikasjonene stadig endres. 90% av inngående forsendelser kjøres derfor direkte inn i produksjonslinjen. Noen varer kan ikke avropes direkte fra leverandør og blir lagret på høylageret eller i paternosteret. Det finnes rundt 15.000 artikkelnumre med beholdning totalt. Det inkluderer reservedeler til utgåtte panteautomattyper, som skal finnes på lager i maskinens levetid. Kvarme sier at en panteautomats levetid er rundt 10 år. Selve mekanikken er robust og forholdsvis enkel slik at den har lang levetid. Elektronikken endrer seg langt raskere og maskinene blir utdatert fordi de ikke har kapasitet til å identifisere de nye typene tomgods som etter hvert skal pantes.

Tomra har per i dag sju hovedserier av panteautomater som hver har en mengde forskjellige konfigurasjoner. I virkeligheten produseres de fleste automatene med ulik konfigurering for hver enkelt kunde. Kundene ønsker ulik funksjonalitet, farge, med eller uten kassepant osv.

Tomra er i ferd med å møte en ny markedssituasjon. Mens selskapet tidligere var tilnærmet monopolist i det markedet de opererte i, er bedriften nå en av flere store aktører i et langt større marked. Det krever en stadig produktutvikling og tilpasning til nye kunder og nye krav. På bakgrunn av dette, gjennomføres det nå reduksjoner i produktporteføljen og utvikling av moduler som kan brukes i flere maskintyper. Målet er å ha 3-4 maskintyper i løpet av 2006.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!