Effektiv langgodshåndtering med 14-tonns 4-veistruck

Hedalm Anebyhus har i alle år hatt fabrikkproduksjon av 1,2 meter lange veggelementer. Etter å ha investert 25 millioner i en automatisert produksjonslinje, produserer selskapet nå opp til 10 meter lange vegger med vinduer, ytterdører, isolasjon og ytterpanel. En av utfordringene var hvordan man skulle få transport de lange elementene internt fra produksjon til bufferlager og senere opplasting for transport til byggeplass. Løsningen ble anskaffelse av landets største dieseldrevne 4-veistruck som med en løftekapasitet på hele 14 tonn.

Henning Ivarson Ilseng

Selv om mange forbinder Ilseng med spikring av paller, foregår det langt mer avansert produksjon av trevirke på tettstedet som ligger noen få kilometer sydøst for Hamar. Her finner man en av landets ledende trehusleverandører, som i alle år siden etableringen i 1967 har skilt seg ut fra de fleste konkurrentene gjennom sin utstrakte fabrikkproduksjon av bolig- og fritidshus. Bakgrunnen er at det opprinnelige selskapet Anebyhus var svenskeid, og i nabolandet er denne produksjonsformen helt dominerende. I Norge er situasjonen helt motsatt, og hvor rundt 80 % av husene blir satt opp fra bunnen av på byggeplassen. Da det svenske morselskapet gikk konkurs i 1986, ble Anebyhus kjøpt opp av 9 bygdealmenninger på Hedemarken og skiftet navn til Hedalm Anebyhus. Etter en senere restrukturering er selskapet i dag eid av 5 almenninger; Løiten, Nes, Romedal, Stange og Vang.

- Vi har aldri vært i tvil om at fabrikkproduksjon er det beste, sier logistikksjef Kjell Nordlien.

- Selv om vår sentraliserte logistikk er kostbar, blir dette mer enn oppveid gjennom økt produktivitet og høyere kvalitet på produktene som oppnås gjennom innendørs produksjon, legger han til.

Også på byggeplassen oppnår man mer rasjonell produksjon, og fuktskader forhindres ved at råbygget ofte kommer under tak i løpet bare en dag eller to.

Ny produksjonslinje

Mens årsproduksjonen gjennom mange år lå på rundt 200 hus, har selskapet de siste årene hatt en jevn vekst. I fjor ble det satt rekord med 450 hus, og i år forventer man å produsere godt over 500. Behovet for økt produksjonskapasitet og mer lønnsom produksjon krevde omstilling.

Fabrikkproduksjonen var inntil nylig konsentrert til veggmoduler på 1,2 meters bredde i full etasjehøyde. Etter å ha investert 25 millioner i en automatisert produksjonslinje, er selskapet nå i stand til å produsere hele vegger i opp til 10 meters lengde med vinduer, ytterdører, isolasjon og ytterpanel.

Også tilhørende tak- og gulvelementer produseres maskinelt, slik at over 65 prosent av et nytt Hedalm Anebyhus nå er et rent industriprodukt. Rundt årsskiftet vil man forøvrig ta i bruk en ny produksjonslinje også for tak- og gulvelementene i en tilstøtende bygning.

Produksjonen er fullt og helt ordrestyrt, og viktige deler av produksjonsprosessen er også datastyrt. I den ene enden av bygningen som rommer den 110 meter lange produksjonslinjen finner man en egen svillemaskin i tillegg til produksjon av delemelementer med vinduer og dører som skal inn i veggen. Etter at topp- og bunnsville er på plass, monteres stendere og delelementer. Deretter går enheten gjennom en portal - den eneste av sitt slag i Norden - der det datastyrte konstruksjonsprogrammet sørger for automatisk kutting av isolasjon. Neste steg i produksjonen er montering av vindtettplate som spikres fast automatisk. Deretter følger manuell utlekting og montering av ytterpanel.

Foreløpig stopper fabrikasjonen her. Den nye produksjonslinjen består imidlertid allerede av en vendestasjon som skal snu veggelementene slik at man på sikt også kan få gjort veggen helt ferdig med både innvendig elektrisk kabelføring og innerpanel. I den andre enden av produksjonslokalet blir elementene helt til slutt satt på høykant for transport til et tilstøtende bufferlager.

Lange elementer krevde ny håndteringsløsning

Kjell Nordlien forteller at de tidligere smålementene på 1,2 meters lengde var enkle å håndtere med konvensjonelle 3- til 4-tonns motvektstrucker. Under planleggingen av driftsomleggingen måtte logistikksjefen finne en praktisk måte å få håndtert de opptil 10 meter lange veggelementene både innendørs og utendørs.

Etter å ha sondert markedet kom Nordlien raskt i kontakt med Materialhåndtering AS som i 26 år har vært landets klart ledende spesialist på løsninger for langgodshåndtering. Selskapet har i mange år tilbudt et bredt spekter av blant annet tradisjonelle elektriske 4-veistrucker og sidelastere, og har det siste syv årene hatt stor suksess med irske Combilift.

Kombinerer det beste fra 4-veistruck og sidelaster

Få maskintyper kan vise til større innendørs fleksibilitet enn en elektrisk 4-veistruck. Den har egenskapene til både reach- og motvektstrucken, men er også svært godt egnet til langgodshåndtering siden den kan kjøre sideveis med gaflene 90 grader på kjøreretningen. Ulempen er at de små hjulene gjør den lite egnet til utendørs kjøring. Dieseldrevne sidelastere er på sin side svært effektive for utendørs langgodshåndtering, men langt chassis og manglende mulighet for å kjøre på tvers setter sine klare begrensninger innendørs.

Combilift er en dieseldrevet 4-veistruck med store hjul, og forener således egenskapene til disse to maskintypene. Modellene kan ta seg frem i smale ganger ned i 2,5 meters bredde. Den ble utviklet av Robert Moffett som solgte sin produksjon av medbringertrucker og i stedet etablerte et nytt selskap som ledes av hans tidligere tekniske sjef Martin McVicar. De har i alle år hatt et svært tett samarbeid med daglig leder Jørund Woll i Materialhåndtering som i stor grad har vært med på utviklingen. Siden etableringen for syv år siden har Combilift solgt over 4.000 maskiner, og har nå en årlig vekst på hele 30 prosent. Også her i landet er det blitt solgt et stort

antall maskiner. Selv om Combilift kan leveres med løftekapasitet ned i 2,5 tonn, er de fleste på det norske markedet 4-tonnere. Spesielt populære er de i byggvarehus som ser store fordeler med å ha én maskin som kan gå inne og ute, og som dessuten egner seg godt til håndtering av trelast i innstikk-/rullereoler.

Combilift brukes blant annet også til håndtering av rør. Etter å ha sett en 12-tonns Combilift hos stålrørprodusenten Sønnichsen i Fredrikstad, valgte også Hedalm Anebyhus å satse på denne maskintypen.

Normalt er det plass til 7 eller 8 elementer på lastebilene som transporterer disse ut til byggeplassene over hele landet. For å kunne løfte dette i én operasjon, valgte selskapet å satse på landets største Combilift som har en løftekapasitet på hele 14 tonn ved 600 mm lastsenter eller 7 tonn ved 1.200 mm. Med 16 tonns egenvekt, 2 meter bred plattform og 2,35 meter lange gafler er det en ordentlig rugg av en maskin. Den er utstyrt med en uvanlig stillegående 3,3-liters Kubota turbodiesel og har hydrostatisk drift på alle tre hjul. Erfaringene fra andre norske brukere er meget god fremkommelighet selv på glatt underlag.

Truckfører Mats Larsen er så langt svært godt fornøyd med maskinen som ble tatt i bruk i mai, og Kjell Nordlien mener det er helt unikt å disponere en maskin som både kan brukes som en sidelaster, som 4-veis- og som en motvektstruck.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!