Skulle kjøpe trucker - gikk for leieavtale

I utgangspunktet ønsket Hydro Aluminium på Raufoss et tilbud på noen nye trucker fra regionsjef Helge Borud i Toyota Truck Norge AS. Etter et par runder med samtaler, endte man med å kvitte seg med hele truckparken, og gå for en avtale der Toyota Truck drifter trucker for Hydro Aluminium. En mye bedre løsning fant senior innkjøper Ole Kr. Frenning ut.

Christian Ryg Raufoss

Ole Kr. Frenning opplyser at Hydro Aluminium hadde 43 gaffeltrucker da prosessen startet. Etter at man var ferdige, var tallet skåret ned til 36, inklusive en sidelaster. Dessuten var det mer funksjonsmessig riktige maskiner. Han legger vekt på at leverandøren har brukt sin fagkunnskap om trucker til beste for kunden i den innledende fasen. Det er først og fremst regionsjef Helge Borud i Toyota Truck Norge som har vært involvert i utformingen av denne avtalen. Kravet til trucker ved bedriften på Raufoss er mangesidig, men framfor alt også stort.

Stor materialhåndtering

- Vi har intensiv drift ved bedriften, sier Frenning. Det kjøres mer enn 70.000 timer i året totalt. Hydro Aluminium kjører fem skift og enkelte trucker kan gå opptil 5.000 timer. Det er i hallene med herdeovner for støtfangerproduksjon det hardeste kjøret på truckene finnes. Det er klart at med så hardt kjør, kreves mye vedlikehold. Siden vi tidligere hadde egen truckpark og eget verksted, ble det forholdsvis kostbart å sikre god tilgjengelighet til enhver tid.

Bildelproduksjon krever stor intern håndtering, og i tillegg skal alt lastes på vogntog for transport til produsenter i Europa, vesentlig til Tyskland. Det går ut mellom 100.000 og 120.000 støtfangere i uken. Alt sendes med vogntog, som lastes på ett sted i bedriften. Presisjon i levering er en forutsetning i denne bransjen, og enhver forsinkelse som skyldes manglende truckkapasitet, kan fort bli dyrt for Hydro Aluminium.

Stoler på leverandøren

Med så intensiv drift og så store mengder, er Hydro Aluminium avhengig av en leverandør som stiller opp. og trucker som er tilgjengelige til enhver tid. Frenning sier at man har gode erfaringer og har hatt en utmerket oppfølging etter kontraktsinngåelsen.

- Avtalen er lagt opp på en riktig måte, med riktig materiell og med fornuftig pris for begge parter. Vi hadde mange møter og mye forarbeid. Driftsledere og truckførere var med. Det ble vurdert et par konkurrenter, men vi føler at vi valgte riktig. Det var imidlertid hard konkurranse og en forholdsvis lang prosess, som tok ett år. I denne perioden testet man bl.a. ut ulike trucker.

Hydro fant at en avtaleperiode på fem år var en fornuftig og passe lengde, som ga stabilitet for både kunde og leverandør, og stemmer bra med nedskrivningstiden for materiellet. Fra kontrakten med Toyota Norge ble underskrevet 1.4.2004, tok det rundt 8 måneder før siste leveranse. Det fant vi greit, og vi fikk kjørt inn driften etter ny modell på den måten.

Det Frenning er interessert i er driftstid og produksjonskapasitet, samt at de har totaloversikt over hva håndtering av deres produkter koster dem i året.

- Forutsigbarheten er bedre med den avtalen vi nå har. Men avtalen krever også at man følger opp gjennom hele perioden. På den måten kan eventuelle mindre problemer ryddes av veien før de rekker å vokse seg store, og begge parter kan komme med forslag og vurdere hvordan det hele fungerer.

Faste møter og evaluering

Hydro Aluminium og Toyota Truck har hatt faste månedlige møter i begynnelsen av avtaleperioden. Nå som alt er innkjørt greier man seg med et par ganger årlig. Fenning legger også vekt på at en avtale må være av såpass lang varighet at partene lærer hverandre å kjenne, i tillegg til at man må ta seg den tiden som kreves og spesifisere nøye hva man ønsker.

Tidligere hadde Hydro Aluminium eget verksted og eide alle truckene. Selvsagt er minsket kapitalkostnad en fordel ved den avtalen man har, i tillegg til økt forutsigbarhet og bedre tilpasset truckpark til skiftende behov. Avtalen tar selvsagt høyde for varierende behov gjennom avtaleperioden, slik at truckparken tilpasses det reelle behovet.

Hver enkelt truck er tilpasset sitt arbeidsområde. I mange tilfeller betyr det allikevel at truckene kan benyttes på ulike områder, fordi vi brukte tid på å se hvor vi kunne samordne og hva som var likt i håndteringen. Blant Hydro Aluminiums krav var hydrostatdrift på de tyngre maskinene.

Hydro Aluminium har trucker fra 1.600 kg kapasitet og opp til 14 tonn. Den største trucken er selvsagt ikke en Toyota, men inkludert i avtalen, og levert gjennom Toyota Norge. Det er for øvrig en Kalmar LMV.

Ved Hydro Aluminium Structures er det 900 ansatte. Totalt finnes 36 bedrifter i konsernet og 3500 ansatte. Frenning sier at det er første gangen Hydro Aluminium går inn i en slik avtale på dette området, men at erfaringene så langt gir mersmak. Han ser ikke for seg at bedriften vil eie sin egen truckpark i framtiden.

-----------------

Nordkapp-trucken har fått et hjem

Trucken som i fjor sommer skapte mye medieoppstyr ved at den ble kjørt gjennom så å si hele Norge fra Lindesnes til Nordkapp, har fått et godt hjem. Den går på Raufoss hos Hydro Aluminium. Jan Åge Ringvold kjører trucken til daglig, og synes det er moro at den har vært på langtur. I forhold til det antall timer som gjerne logges på en truck på Raufoss, har denne så vidt blitt innkjørt. Selv med 2.670 kilometer på tripptelleren, har den ikke gått mer enn 160 timer. Til truckfører Ove Alstad som gjorde rekordturen, kan vi berolige ham med at trucken får god pleie og stell og at den blir satt pris på i sitt nye hjem. Her går det i bildeler og ammunisjon i stedet for lange transportetapper.

www.hydro.com/no 

www.toyotatruck.no 

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!