Betydelig subsea-aktør effektiviserer på overflaten

FMC Kongsberg Subsea AS - verdens største utstyrs- og serviceleverandører av subsea- og topsideutstyr for utvinning av olje og gass - har rasjonalisert logistikken på sin base for operasjonsstøtte på Ågotnes. Fire lagre som tidligere var spredd rundt på Coast Center Base (CCB) er blitt samlokalisert i ett nytt bygg og hvor mesteparten av de mindre reservedelene er blitt samlet i to store heisautomater. Resultatet er blitt bedre totaloversikt, lavere driftskostnader og økt effektivitet.

Lageroperatør Per Andersen (t.v) er svært godt fornøyd med de nye heisautomatene. Her sammen med salgssjef Nils Brekka fra leverandøren Nordverk Norge og Supply Chain Manger Elin Vasstrand i FMC Kongsberg Subsea.

Henning Ivarson Ågotnes

På bunnen av Nordsjøen, i nordområdene, eller utenfor kysten av Vest-Afrika for den sakens skyld - eksisterer det en høyteknologisk verden som er temmelig ukjent for folk flest. Her finner man subseabrønner som kan stå hver for seg eller hvor flere er samlet i clustere. Fra brønnhodene produseres det olje og gass først gjennom såkalte «juletrær» med blant annet en rekke ventiler som kan åpnes og stenges elektrohydraulisk og videre til en manifold som knytter alle brønnene sammen. Herfra føres olje og gass direkte opp til overflaten eller via prosesseringssystemer på havbunnen. Utstyret er i stor grad skreddersydd til den enkelte kunde, og dimensjonene kan være enorme. Et typisk juletre veier 30-40 tonn, mens en manifold som skal benyttes til Ormen Lange veier hele 450 tonn og er 5 meter høy, 9 meter bred og 21 meter lang.

Røtter fra Kongsberg Våpenfabrikk

FMC Kongsberg Subsea har de aller fleste oljeselskaper på sin kundeliste, og en svært stor del av utstyret som benyttes world wide er utviklet, produsert og blir vedlikeholdt av selskapet som har sitt utspring i Kongsberg Våpenfabrikk sin oljedivisjon. Den ble etablert i 1974, men ble i likhet med mange av KV´s øvrige foretningsområder privatisert og skilt ut på 80-tallet. I 1986 fremstod Kongsberg Offshore AS som et privat, uavhengig selskap. Året etter ble selskapet solgt til Siemens, som på sin side solgte selskapet videre til det amerikanske konsernet FMC i 1993. Food Machinery Cooperation startet med matvarebehandling i 1884, og er i dag med sine to divisjoner FMC Chemicals og FMC Technologies en betydelig leverandør innen energi, matvareprosesser og transportutstyr til blant annet flyplasser.

FMC Kongsberg Subsea er en del av FMC Technology som omsetter for 2 milliarder dollar i året. Hovedkontoret i Houston ansvarer samtidig for «Western Region» som i hovedsak er Nord- og Sør-Amerika, mens virksomheten for resten av verden er organisert i «Eastern Region» med hovedkontor på Kongsberg.

All servicevirksomhet i Eastern Region styres fra Ågotnes, som i tillegg til sin egen lokale base også koordinerer og etterforsyner selskapets baser en rekke steder i verden i tillegg til et stort antall operasjoner hvor FMC Technologies ikke er direkte representert med base.

Mange typer tjenester

Ifølge Haakon Ragnvald Gaaserud, Manager Technology and Operations Support, har FMC Kongsberg Subsea verdens største subsea serviceingeniørgruppe. Etter at kundestøtteaktivitetene på Ågotnes startet i det små i 1993, har selskapet i dag rundt 414 ansatte i Norge, 109 i Aberdeen, 107 i Angola, 26 i Canada og 18 i Nigeria. Selv om det fortsatt er svært høy aktivitet i Nordsjøen, er det aktivitetene i Vest-Afrika som for tiden vokser mest. Selskapet har til enhver tid et stort antall med teknisk servicepersonell til tjeneste 24 timer i døgnet, og også på Ågotnes kan det ved behov arbeides døgnet rundt.

Det kreves stor vedlikeholdsinnsats for å opprettholde oljeproduksjonen, og Gaaserud poengterer betydningen av å komme med ideer og nye løsninger som kan gjøre dette arbeidet mest mulig effektivt.

- På Ågotnes driver vi mange typer operasjoner - alt fra de «softe» som administrasjon, HR og finans, til de mer «harde» som service/vedlikehold og rene logistikkfunksjoner som innkjøp, materialadministrasjon, lagring, fortolling og transport og kvalitetsstyring, sier Gaaserud.

Mesteparten av vedlikeholdsarbeidet utføres på selskapets to egne verksteder. På det ene utføres finarbeid, mens det andre er preget av tungt mekanisk arbeid på eksempelvis brønnhoder, og hvor man blant annet disponerer Skandinavias største skrumaskin - en enorm skiftenøkkel som benyttes til å brekke løs eller få skrudd opp gjenger. Det meste av vedlikehold av utstyr som er levert til Statoil, utføres imidlertid på kundens eget verksted.

- Her gjennomfører vi hele vedlikeholdsoppdraget; fra planlegging, via innkjøp av reservedeler og gjennomføring, til sluttrapportering.

- Hvor ofte må utstyres tas inn for slikt arbeid?

- Det varierer veldig. Den tekniske levetiden på et juletre er tilpasset feltets levetid, men de står på bunnen så lenge de kan. Men det hender vi tar dem opp til en brushup i forbindelse med at vi må ned av andre grunner som for eksempelvis å bore et sidesteg på en brønn. Da har vi som regel et tre i backup som kjøres rett inn som erstatning.

For å opprettholde produksjonen og riggeffektiviteten gjennomføres denne bytteordningen på det meste av utstyret som skal vedlikeholdes, og ofte finnes det backup av kritiske komponenter ute på selve riggene.

Om noe skulle svikte, koster det raskt 3 millioner kroner i døgnet å ha en rigg liggende uoperativ. Da sier det seg selv at logistikken må fungere 100 prosent.

Utstyres som lagres på Ågotnes er hovedsakelig eid av FMC Kongsberg Subsea, men selskapet administrerer også en god del kundeeid utstyr, eksempelvis til Norsk Hydro.

Mesteparten av det lagrede utstyret er imidlertid utleieverktøy av forskjellig type. Det kan eksempelvis være en ROVCON (fjernstyrt undervannsrobot for oppkopling av rørledninger og kontrollinjer) og andre komponenter som bare benyttes én gang på hver installasjon.

- I stedet for at kunden må kjøpe en komplett verktøypakke som ofte har en verdi på mellom 70 og 80 millioner kroner, så leier vi dette utstyret ut til de enkelte prosjektene, forklarer Gaaserud. Han legger til at utleie er et svært viktig forretningsområde, og i tillegg til Ågotnes har selskapet også en tilsvarende «rental tool pool» i Aberdeen. På grunn av de store verdiene som ligger i utleieverktøyet legges det spesielt stort vekt på maksimal utnyttelse av dette.

Tung kundestøtteavdeling

I tillegg til å være ansvarlig for alle material- og innkjøpsaktivitetene på Ågotnes, er «Customer Support» også ansvarlig for å supportere aktivitetene på en rekke andre baser selskapet har rundt omkring i verden. Avdelingen ledes av Supply Chain Manager Elin Vasstrand som i tillegg har med seg en transportansvarlig, en MRP-controller, seks innkjøpere, ti MA-koordinatorer og syv lagermedarbeidere. Virksomheten omfatter support av rundt 35 nasjonale og 50 internasjonale prosjekter. I fjor ble det organisert 2.500 nasjonale og 750 internasjonale transporter ut fra Ågotnes - hvorav mange til fjerne destinasjoner som Angola, Elfenbenskysten, Kongo, Kina, Canada og Libya for å nevne noen. Transportansvarlig Trond Løwgren spiller derfor en svært viktig rolle i organisasjonen. En annen nøkkelrolle har MRP-controller Sarah Innes som vurderer og analyserer de innmeldte behovene fra prosjektene. MA-koordinatorene sitter på sin side i prosjekter og har ansvaret for både å koordinere materialbehovet, supplere med utstyr underveis, og demobilisere det når det kommer inn. Basert på dette, utsteder MRP-controlleren rekvisisjoner som innkjøperne følger opp. Innes har også en viktig funksjon med å analyserer lagernivåene som er satt og justere dette etter aktivitetene.

Reservedelslageret har en verdi på nærmere 60 millioner kroner, og i fjor ble det effektuert 4.500 PO´er med tilsammen 15.000 varelinjer til en innkjøpsverdi av 280 millioner kroner.

Mer strømlinjeformet logistikk

FMC Kongsberg Subsea hadde tidligere en tungrodd logistikk med fire forskjellige lagre spredd rundt på CCB. Nå er alt blitt samlet i en 1.500 kvm stor hall hvor man finner varemottak og delelager med 2.000 pallplasser, i tillegg til to nye heisautomater fra Nordverk Norge som svelger 80 prosent av reservedelene.

I direkte tilknytning finner man en annen 1.650 kvm stor hall som benyttes til lagring av større utstyr som eksempelvis juletrær og som derfor er utstyrt med en kraftig 50 tonns traverskran i taket.

Resultatet av samlokaliseringen er blitt bedre totaloversikt, lavere driftskostnader, økt effektivitet og bedre arbeidsmiljø. Spesielt fremhever Elin Vasstrand de to store 7,5 meter høye heisautomatene som lagrer i høyden og således opptar minimalt med gulvareal. I tillegg oppnår man både effektivt og ergonomisk riktig plukk ved at varen kommer til operatøren i stedet for omvendt. Ideen til å ta i bruk de effektive heisene tok man fra fabrikken i Kongsberg som gjennom de siste årene har hatt svært gode erfaringer med tre tilsvarende heiser.

FMC Kongsberg Subsea har siden 1998 kjørt en egentilpasset SAP-versjon for blant annet finans, HR, innkjøp og logistikk. Etter at FMC nå har valgt å satse på dette systemet world wide må det utvikles nye globale prosesser med lokal tilpasning.

Flyttingen til det nye lageret av rundt 40.000 deler fordelt på 4.500 varenummere foregikk i løpet av noen hektiske døgn i mai. Samtidig gikk selskapet live med en ny SAP-modul for warehouse management.

- Takket være en fantastisk innsats fra personellet var alt operativt 9. mai, og vi disponerer nå det klart beste lageret på CCB, sier Vasstrand stolt.

Leier av CCB

Hele 130 selskaper med tilsammen 1.500 arbeidsplasser er samlet på Ågotnes. Coast Center Base (CCB) og Ågotnes er således en stor felles arena mot offshoremarkedet med forsyninger til Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk, Troll, Kvitebjørn og Huldra. Statoil er hovedmagneten, men også Conoco Philips og Norsk Hydro får tjenester fra miljøet på Ågotnes. Likeledes riggeiere som Odfjell Drilling, Smedvig og Prosafe samt en rekke utstyrsleverandører. På denne sektoren er FMC Kongsberg Subsea desidert største aktør.

CCB tilbyr alle tradisjonelle basetjenester som eksempelvis havneterminal- og logistikktjenester og personellservice med blant annet utleie av lagerpersonale på korte eller lengre kontrakter. CCB er imidlertid spesielt spisset inn mot inspeksjon, reparasjon og vedlikehold (IRM) av rigger, og representerer i tillegg landets tyngste miljø innen subsea.

I likhet med alle de øvrige byggene på basen, har CCB også bygget det nye lagerbygget til FMC Kongsberg Subsea. Både Haakon Ragnvald Gaaserud og markedssjef Knut M. Landro i Coast Center Base AS fremhever det gode samarbeidet de har hatt i alle år.

- Vi har som mål å utvikle eiendommer i området for å tiltrekke oss aktivitet. De aller fleste byggene er derfor skreddersydd til kundens behov. Dermed oppnår man vinn/vinn; kundene får det de vil ha, mens vi på vår side oppnår forutsigbarhet gjennom langsiktige avtaler, sier Landro, som legger til at de hele tiden er på hugget etter å finne effektive løsninger for leietakerne.

- Vi er spesialister på subsea- og surfaceteknologi, og har ingen mål om å bli verdensmestere på å sette opp bygg. Vi setter derfor stor pris på å leie nøkkelferdige løsninger, avslutter Haakon Ragnvald Gaaserud.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!