Styring av innsatsfaktorene i helseforetak

For fjerde året på rad skal vi skape en arena der aktuelle helsefaglige utfordringer blir satt i fokus i et vidt miljø av utøvere, ledere og leverandører av varer og tjenester. Her vil det være mange gode eksempler på nye løsninger på utfordringer som de ulike helseforetak står over for.

Helseforetakene er i en tidsfase med store endringer, for øvrig en fase andre bransjer også har vært gjennom. Det er en strukturendring innen helseregionene, det er en klargjøring av forretningsprosesser, behandlingsprosesser og arbeidsprosesser. Det er innføring av moderne teknologi for databehandling og informasjonsspredning. Det er økende behov for kompetansebygging både gjennom intern utvikling og læring fra eksterne kilder.

Hvorfor en hel konferanse?

Effektivitet i helseforetak krever god samordning mellom komplekse primærprosesser og nødvendige støtteprosesser. Konferansens hovedidé er å overføre kompetanse mellom pasientbehandling, sykehusadministrasjon og industriell planlegging og logistikk. Konferansen er lagt opp med en samling presentasjoner fra flere områder for å vise verdien av bedre helhetssyn og bedre forståelse av hverandres utfordringer og det å lære av hverandre. Hver av disse fagmiljøene forvalter oppfatninger og begrepsapparat som ikke uten videre er i harmoni med hverandre. Det er en utfordring å både se og realisere synergien som ligger i disse kompetansemiljøene. Det er for galt at ulike ståsteder skal forspille verdiskapende samspill. Derfor denne arena hvor ulike miljøer kan møtes for å samle nye impulser og for å dele erfaringer og ikke minst meninger.

Noen av godbitene som serveres i år

Mange spennende vinklinger i år. En kontroversiell vinkling er hvorvidt pasientflyt gjennom et sykehus kan sees i et tradisjonelt verdikjedeperspektiv. Et annet er hvorvidt effektivitet og kvalitet i pasientplanleggingen kan forbedres, hvilket også innebærer at resultatoppfølgingen må tas enda mer på alvor. Her er spørsmålet om erfaring og prinsipper fra mer industriell virksomhet kan være en kilde til inspirasjon. Andre tema er hvorvidt differensiert styring, eller forskjellsbehandling av pasienter som det her heter, er en farbar vei mot effektivitet eller tilfeldighet. Elektroniske pasientjournaler og integrerte pasientarkiver er et område med både tekniske og etiske utfordringer. Og selvfølgelig trekkes sykehusenes forsyningsprosesser frem, viktige støtteprosesser som bør og kan gjennomføres mer rasjonelt uten større risiko. Flyten av både mat og medisin er et finmasket nettverk med store krav til presisjon i tid og mengde. Noen vil her vise nye innspill til gode løsninger.

Hvem gjelder dette for?

Målgruppen for konferansen er bred. Alle med stor eller liten rolle innen helsesektoren vil finne noen godbiter. Det gjelder sykehusledere, avdelingsleger og -sykepleiere, helseregionenes ledelse for økonomi, logistikk og IT, leverandører til helseforetak og rådgivere og konsulenter for helseforetak.

Arrangør er i år som i fjor: LOGMA og HLF, Helsesektorens Lederforbund.

Mer informasjon på hjemmesidene

For hjemmesitterne

For de som ikke kan avsette deler av 29. og 30. september henviser vi med omsorg til LOGMAs høstprogram. Der er medlemsmøter, og sent på høsten det tradisjonelle Superseminar med et skremmende aktuelt tema. Så følg med.

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!