Å produsere i Norge er en selvfølge

- Å produsere i Norge er en selvfølge. Utflytting har aldri vært et tema, sier konsernsjef Trond Mohn i det familieeide selskapet Frank Mohn i Bergen.

- Hele tiden må vi kjempe for å opprettholde en slagkraftig og konkurransedyktig produksjonsvirksomhet. Men våre 1.300 ansatte liker å kjempe, og er stolte over det som er oppnådd.

Skal du få gode medarbeidere må du være raus og gi av deg selv, sier Trond Mohn, en av de høyest respekterte topplederne i norsk næringsliv.

Foto: Trond Schieldrop

Trond Schieldrop

Det er en engasjert og motivert konsernsjef som gir oss innblikk i sin fanesak. Trond Mohn gjør som en annen kjent bedriftsleder på Vestlandet - Jens Petter Ekornes. De beholder produksjonen i Norge og bryr seg om sine ansatte og medarbeidere.

Mohn fremhever fellesskapsforståelsen som de siste 60 årene har vært bærebjelken for samfunnsutviklingen i Norge og Skandinavia.

- Produksjon i Norge er med på å bevare og utvikle samfunnet. Vi har en forpliktelse overfor vårt samfunn med å fortsette denne utviklingen, sier han.

I motsetning til tidens trend om oppkjøp og fusjoner - hvor den eldre garde med erfaring og kompetanse ofres - oppfordrer Trond Mohn sine ansatte til å bli i jobb til fylte 67 år.

- Vi har meget lojale medarbeidere. Lojaliteten må gå begge veier. Som eiere må vi være langsiktige og bruke all vår tid i bedriften. Vi må skape en toveis kommunikasjon til gangs for alle parter.

Verdensledende på pumper

Etter å ha vært storleverandør av sildepumper i en årrekke kom selskapet på 60-tallet i kontakt med rederier som ønsket pumper til sine spesialtankskip. Gjennom et nært samarbeid med kundene ble det utviklet svært effektivt utstyr av høy kvalitet, og Frank Mohn-konsernet er i dag verdens største produsent av lossepumper til tankskip. Gjennom 40 år har konsernet produsert nærmere 30.000 pumper i Norge.

Trond Mohn ser det som en styrke at rederiene fortsatt er blant konsernets største og beste kunder.

- Krevende kunder er viktige referanser, sier han.

Selv om eksportandelen er på over 90 prosent, har selskapet også flere «lokale» kunder som eksempelvis Odfjell, Jo Tankers og Stolt-Nielsen.

I tillegg til pumper, produserer konsernet også oljevernutstyr, brannslukingspumper og offshorerelatert utstyr. Det aller meste av produksjonen skjer ved Frank Mohn Fusa AS og Frank Mohn Flatøy AS. En mindre del skjer ved hovedbasen på Heldal i Bergen. Konsernet driver også med oljeopptak etter skipsforlis og andre oljelekkasjer. De deltok blant annet med utstyr til dette under golfkrigen.

Betydelige bidrag til samfunnet

Frank Mohn-konsernet hadde i 2003 driftsinntekter på nær tre milliarder kroner, hvorav skipspumper sto for nærmere to. Konsernet har en svært god økonomi, med blant annet en betydelig kontantbeholdning. En stor del av de høye utbyttene pløyes tilbake til konsernet.

Trond Mohn er kjent for sine mange donasjoner til samfunnet. Rett før jul ble det kjent at han donerte 250 millioner kroner fra egen lomme til en ny forskningsstiftelse ved Universitet i Bergen. Ifølge Dagens Næringsliv har Trond Mohns pengegaver til formål i og utenfor Bergen med dette passert hele 640 millioner kroner.

Frank Mohn AS er den desidert største private arbeidsgiveren i Bergen. 200 av de 400 ansatte bor i Fusa, og bedriften pøser ut penger til gode formål i Fusa kommune. Forskutteringen av riksveien mellom Eikelandsosen og Tysse står sentralt her, og i år runder beløpet trolig 50 millioner kroner. Veien er ikke uten betydning for selskapet. Kutt i reisetiden til sentrale utskipningshavner og flyplasser er nødvendig for å tilfredsstille kundenes krav til rettidige leveranser.

Da Frank Mohn i sin tid etablerte seg i Fusa fikk den støtte fra Distriktenes Utbygningsfond. Arbeidsgiversatsen var i mange år gunstigere i denne kommunen enn i Bergen.

- Nå er det på tide å betale samfunnet tilbake, mener Mohn.

Kontroll med produksjonen

Flere norske bedrifter velger å outsource sine virksomheter. Mohn mener det er liv laga å opprettholde og videreutvikle produksjonen i Norge.

- Vi kan ikke innføre Japans filosofi om «export or die». Det er en altfor snever tankegang. Det må være balanse mellom det vi eksporterer og det vi importerer. Skal vi borge for høy produktkvalitet må vi ha hånd om hele produksjonsprosessen. Samtidig må vi drive med utstrakt og kontinuerlig verdianalyse. I bunn har vi motiverte og stolte medarbeidere som setter pris på sitt arbeid. Det har gitt oss et godt internasjonalt omdømme, sier Mohn.

Han mener holdningene til de ansatte er avgjørende for resultatet.

- Det engelske ordtaket «for et modig og trofast menneske er intet umulig» sier alt. Vi må være ærlige mot våre kunder, mot vår profesjon og mot hverandre. Vi er forpliktet overfor landet og samfunnet til å skape verdiskapning. Vi må sikre egen bedrift, betale skatt til samfunnet og bidra til å gjøre Norge til et godt land og bo i.

Han mener markedet bestemmer hvilke produkter som skal tilbys.

- Vi kan utvikle nye og teknisk avanserte produkter eller tilpasse eksisterende løsninger markedets krav. Vår suksess er kontroll med produksjonen i alle ledd. Vi har fra dag en spesialisert oss på kjemikaliepumper for skip og oljeplattformer. For å komme inn på olje- og gassmarkedet ble vi i sin tid oppmuntret av Statoil til å samarbeide med ventilprodusenten Mc´Evoy, sier Mohn, som mener innkjøpssjefens viktigste oppgave er å pleie leverandørene.

- Vi skaper åpenhet, som er en forutsetning for å heve produktets kvalitet og pålitelighet. På denne bakgrunn skapes lojalitet. Våre underleverandører går gjennom ild og vann for å tilfredsstille våre behov. Vi benytter komponenter som gjerne koster litt mer, men som holder kvalitativt høyt nivå og som hindrer produksjonsstans, sier Mohn.

Vi må være inkluderende

- Klarer vi ikke å ta hånd om produksjonen kan vi ikke gjennomføre en verdianalyse. Vi må inkludere guttene på gulvet for å oppnå forbedringspotensialer. Det gir en følelse av å bety noe. At ledelsen hører på produksjonsmedarbeiderne er noe de fleste verdsetter. På toppen av det hele har vi bonusordninger basert på bedriftens inntjening, sier Mohn. Han legger til at kvalitet og service må gjennomsyre alt selskapet gjør. - Det må jobbes hardt og kontinuerlig for å opprettholde den posisjonen vi har i dag. Vi må strekke oss litt mer enn våre konkurrenter. Utvikling og produksjon må baseres på nøyaktighet. Det nytter ikke med omtrentligheter. Jo lengre borte kunden er jo mer må han stole på vår service og kvalitet. Våre verdensomspennende kunder har i alle år vært lojale mot oss.

- En bedrifts viktigste innsatsfaktor er du og jeg. Alle i Frank Mohn drar i samme retning - både formenn, verksmestere, ingeniører, avdelingssjefer og toppledelse. Klarer du ikke å omgås mennesker blir du ikke sjef hos oss. Menneskelige egenskaper og kvalifikasjoner rager høyt. Vi skal ikke snakke stygt om våre kunder og ingen får lov til å rakke ned på sine kolleger. Vi jobber i team og skal ha omtanke for hverandre, sier Mohn.

Skal du få gode medarbeidere må du være raus og gi av deg selv.

- Den største gleden i arbeidslivet er å se at våre medarbeidere vokser med oppgavene. Det gir nødvendigvis ikke flere ordrer men er bedriftens fundament for videre vekst, avslutter Trond Mohn.

www.framo.no 

www.logistikk-ledelse.no© 2005

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!