Demings Syv Dødelige Sykdommer

Det er vanskelig å forstå noe annet enn det vi har lært. Derfor er det ikke lett for annerledes tanker å finne grobunn i oss. Heller ikke når den tidligere amerikaneren W. Edwards Deming hårdnakket påstår at vi lever i en illusjon av «alt er så såre vel», mens vi egentlig er infisert av syv dødelige sykdommer. Artikkelserien, som avsluttes her, har bygget på «Best Efforts Are Not Enough» (IMmATA 1996).

Stein Smaaland

«Ingen vet, eller ikke en gang føler, at noe er en begrensning eller en defekt, før han (eller hun) står over det og utenfor det,» Hegel (tysk filosof).

I løpet av sitt lange liv og tiår med reising og utvikling av sine ledelsesteorier observerte Deming mange typer adferd, adferd som blokkerte aksepten av kvalitet som første prioritet. Denne adferden kan klart og tydelig anses som hindringer for å kunne gjennomføre den nødvendige endring.

Hindringene er innlærte mønstre som menneskene må bli oppmerksomme på at hindrer dem og deres tanker fra kontinuerlig forbedring (BDA 1993).

Mest akutt er Demings syv dødelige sykdommer, jfr. faktarute (Deming 1986:kap.3, Smaaland 2004).

Alle de syv sykdommene er dødelige for organisasjonen. Det som behøves er en kraftig kur. Det som behøves er en ledelse som innrømmer at sykdommene er der, som forsøker å forstå sykdommene, som forsøker å identifisere årsakene, og som forsøker å fjerne dem. En god ledelse fjerner ikke bare årsakene, men jobber også med å fjerne smittekildene, og får hele organisasjonen til å involvere seg i å avdekke, forstå og iverksette det som må til for at tilsvarende sykdommer aldri skal kunne oppstå igjen.

Det var midt i 1980-årene at Deming først ble klar over at de fleste selskapene han var rådgiver for led av disse dødelige sykdommene. Deming lærte etter hvert å avdekke symptomene i de syke selskapene, og å gi en diagnose, å påpeke årsaken.

Årsaken

«Nå gjenstår

At vi finner frem til årsaken til denne effekt, Eller bedre sier årsaken til denne defekt, For denne effekten kommer defektivt fra årsaken» W. Shakespeare (fra «Hamlet»).

Hva var årsaken?

Kort og godt var årsaken at selskapene rett og slett ikke fulgte prinsipper for god ledelse. Og hva var kuren?

Jo, kuren, mente Deming, var å anvende hans ledelsesteorier på en rett måte. Og, de dødelige sykdommene var spesielt kritiske.

De syv sykdommene har ingen spesiell rekkefølge, i den betydning at en av dem er mer dødelig enn de andre. De er alle dødelige.

Demings teorier

Demings ledelsesteorier omfatter en rekke metoder og teser, som til sammen utgjør en helhetlig ledelsesfilosofi. Det helhetlige kunnskapssystem (Deming 1993:kap.4, Smaaland 1998) og de 14 prinsipper for god ledelse (Deming 1986:kap.2, Smaaland 2003) er de mest anerkjente bidragene, jfr. faktaruter. Disse forsøker stort sett å gi positive råd til en ledelse som ønsker å forsøke å iverksette Demings ledelsesfilosofi. Deming er, imidlertid, ikke en positivist, i sine senere år kanskje snarere det motsatte (og hvem hadde ikke vært det når helsen skranter og man bærer rundt på en pustemaskin, fra seminar til seminar). Deming lister også de hindringer, i form av oppfatninger og vaner, som dagens ledelse står overfor.

De mest kritiske hindringene er at vi lider av Demings syv dødelige sykdommer. Helbredelse av disse er grunnleggende for å forstå og for å kunne innføre Demings filosofi, noe Deming mener er tvingende nødvendig for å overleve:

«Du ikke gjøre dette. Overlevelse er ikke obligatorisk,»behøver

W. Edwards Deming.

Men hvordan kan en leder vite om hans (eller hennes) organisasjon er smittet?

Symptomene

Hvordan vet vi om vi er smittet av en dødssykdom? Hvilke symptomer har sykdommene?

Vi henter symptomene fra de tidligere delene av artikkelserien, og grupperer dem etter sykdom:

Tiltak

For langsiktig å overleve og forbedre vår posisjon i arbeidslivet behøver noe å gjøres. Vi kan ikke fortsette som tidligere. Vi må endre oss for å bli så endringsdyktige som fremtiden vil kreve av oss. Det er smart å gjennomføre denne endringen nå. Det er smart å ikke vente til vi må gjøre noe. Da er det vanligvis for sent.

Hva er det som kan gjøre det vanskelig å lykkes med endringer?

Deming mener å ha besvart dette vanskelige spørsmålet med Demings dødelige sykdommer (Smaaland 2004) og hindringer (Smaaland 2006) for å kunne gjennomføre den nødvendige endringen. Mange, kanskje de fleste, som forsøker å gjennomføre den nødvendige transformasjonen frem til en tilstand der organisasjonen er rustet for endring, gjør det feil. Typiske hindringer for en vellykket transformasjon er håp om at det som trengs kan innføres eller skapes raskt og effektivt, Deming bruker begrepene «quick fix» og «instant pudding» om denne misforståelsen. Andre hindringer er organisasjoner som håper at en planlagt automatisering vil ordne saken, og at motiverende eller «klar og tydelig» personalledelse, gjerne supplert med inspirerende slagord, vil skape det nødvendige trøkket. Eller kanskje det rett og slett nettopp er det systemet vi i dag jobber i som er selve hindringen. Som hindrer oss fra å gjennomføre en vellykket transformasjon.

Konklusjon

Selv om Det helhetlige kunnskapssystem og Demings 14 prinsipper for god ledelse kanskje er de mest proaktive, positive retningslinjene for god ledelse, og Demings syv dødelige sykdommer er de mest kritiske hindringene for å kunne oppnå nettopp dette, så mener Deming at en sann forståelse først er oppnådd når vi forstår at alle Demings teorier og metoder dreier seg om en og samme helhetlige ledelsesfilosofi, jfr. tabell. Dette innebærer at dersom vi ikke er komfortable med en av prinsippene eller en av dødssykdommene eller en av metodene, så er det sannsynlig at vi ikke har fått tak i selve hjertet i filosofien.

Alle Demings teorier og metoder henger sammen. Men, som beskrevet i denne serien, så er det altså avgjørende for å iverksette hvilken som helst av Demings metoder, hvilket som helst av hans prinsipper, at også årsaken(-e) til de dødelige sykdommene blir kurert, sannsynligvis ikke med en lokal, effektiv, vidundermedisin, men derimot med en grundig helhetlig medisin som angriper den eller de egentlige årsaken(-e), som river problemet opp med rot, ikke klipper vekk det som synes på overflaten.

I dette arbeidet er Demings råd for eliminering av Demings syv dødelige sykdommer grunnleggende. Noen utdypende råd finner du i referanselisten. Annet underlagsmateriell, inklusive de andre artiklene i serien, finner du på våre hjemmesider (www.logistikk-ledelse.no).

Deming snakker med store bokstaver. Deming mente det var behov for å snakke med store bokstaver. Vi må lære å innrømme at vi lever i en illusjon av overseelser, ignorering og bortforklaringer. Vi må slutte å lure oss selv.

«Håpet, han er en smigrer, En parasitt, en avstandsholder av Døden, Som varsomt ville løse opp livets bånd som Falsk Håp forhaler i det ekstreme,» W. Shakespeare (fra «Richard II»).

Referanser

-----------------

Det helhetlige kunnskapssystem

-----------------

Demings syv dødelige sykdommer

-----------------

Demings 14 punkter

-----------------

Artikkelforfatter Stein Smaaland er faglig ansvarlig for seksjonen «Ledelse og kvalitet». Forslag og kommentarer mottas med takk:  stein.smaaland@sys.no

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!