Se opp for BPM og BAM - nå er tiden kommet!

Verdikjedeintegrasjon er å få ulike og uavhengige utviklede systemapplikasjoner til å spille sammen ved å dele data, samordne og understøtte forretningsprosesser som utøves i forskjellige avdelinger, bedrifter og datasentre. For å realisere suksess i en ellers vellykket integrasjon kommer BPM og BAM.

De siste LOGMA-sidene har hatt integrasjon av verdikjeder som et gjennomgående tema. Her er ytterligere noen refleksjoner om dette spennende og aktuelle temaet. Ikke dermed sagt at det er et nytt tema. Det er snart 20 år siden de første konseptene om hvordan utvidede forsyningskjeder og kommunikasjon mellom informasjonssystemer hos samhandlende bedrifter skulle kunne fungere. Vi husker visjonen under vignetten BPR, (Business Process Reengineering). En glimrende visjon som bare ble en visjon på glanset papir fordi der manglet et underliggende teknologisk fundament. De ulike forretningsprosessene lot seg dessverre ikke integrere i nødvendige omfang og detaljering.

Men i løpet av de 5 - 10 siste årene har et fundament for integrasjon gradvis blitt utviklet og bygget opp. Informasjonssystemene har SOA, (Service Orientert Arkitektur), komponentbaserte systemer med fleksibel funksjonalitet og åpne grensesnitt seg i mellom. Integrasjonen mellom systemene har standardiserte formater som XML, SOAP, .NET og mange flere. Dermed er det mulig å rydde innen fragmenterte IT-miljø og spaghetti-integrasjon.

Situasjonen er snudd. Fundamentet er altså snart godt nok, spørsmålet blir plutselig hvordan dette kan brukes best mulig for å forstå og integrere de virkelige forretningsprosessene og skape effektive og fleksible organisasjoner. Utfordringen blir å ta det større grepet, nemlig planlegge, måle og følge opp ut over systemgrenser, avdelingsgrenser, bedriftsgrenser og se helheten i verdikjeden. Denne utfordringen har imidlertid brakt frem nye konsepter for utvikling av verdikjeder. Det er BPM, (Business Performance Management) og BAM, (Business Activity Monitoring). Det er like greit å fordøye dette akronymspråket først som sist! Etterhvert som teknologien faller på plass, og må falle på plass, blir BPM og BAM den nye arenaen for konkurranse mellom ulike verdikjeder.

Men veien fra integrerte informasjonssystemer til samordnede forretningsprosesser har mange hinder. Først må altså de tekniske grensene overvinnes, noe som gjør at geografiske grenser kan forfalle. Det neste er de kulturelle grensene må sprenges, noe som igjen kan fordrive de funksjonelle grensene og når de organisatoriske grensene også passeres kan forretningsprosessene endelig samordnes. En tankevekkende bok med dette tema er «The world is flat» av Thomas Friedman. Der beskrives en rekke bilder på hvordan verden krymper og bedrifter i ulike deler av verden kan samspille som om de er en del av samme organisasjon.

I BPM-konseptet kjenner vi igjen Demings klassiske sirkel for kontinuerlig forbedring, nemlig «Plan-do-check-act». Denne modellen kan brukes i det å knytte sammen bedrifter etter behov og skape effektive virtuelle organisasjoner. I BAM-konseptet kjenner vi igjen prinsippene for styring av tekniske prosesser, nå overført til forretningsprosesser. Sanntids informasjon tilkjennegir avvik ut over de kontrollgrensene som er satt for de ulike prosessene. Slik sett gjør BAM det mulig med eventuell sentralisert kontroll og lokal avviksbehandling av integrerte forretningsprosesser.

Under arbeidet med å bygge de nye tjenestene og sette disse sammen til et helhetlig system som understøtter hele forretningsenheten etterlyses allerede en ny type kompetanse. I tillegg til IT-arkitekter trengs det forretningsarkitekter som kan formulere de forretningsmessige krav og forutsetninger som må legges til grunn for integrasjonen av verdikjeden.

www.logma.no 

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!