Effektivisering gir flere arbeidsplasser

En ny undersøkelse fra Norges forskningsråd viser at effektiviseringer skaper vekst og økt sysselsetting for bedrifter. Dette til tross for at effektivisering oftest assosieres negativt med nedbemanning.

Undersøkelsen, der 2.000 norske bedriftsledere er intervjuet, viser at 56 prosent av næringslivet har gjennomført betydelige effektiviseringstiltak de siste 12 månedene. Av bedrifter med mer enn hundre ansatte er andelen hele 80 prosent.

- Undersøkelsen viser at effektivisering fører til vekst og nye arbeidsplasser. Et klart flertall av bedriftene i undersøkelsen forventer at effektiviseringstiltakene vil resultere i en økning av antall ansatte på lengre sikt, sier adm. direktør Arvid Hallén i Norges forskningsråd.

Flere ansatte

Så mange som to av tre bedriftsledere oppgir at effektiviseringstiltakene ikke har resultert i en reduksjon av antall ansatte. Like mange forventer at tiltakene vil resultere i en økning i antall ansatte på lengre sikt, og det er vinnerbedriftene som omstiller mest.

Ny teknologi = mer effektiv bedrift

59 prosent av bedriftene sier at utvikling av ny teknologi er sentralt i effektiviseringstiltakene. Andelen er størst i primærnæringen (80 prosent) og lavest innen hotell og restaurantbransjen (29 prosent).

Vinnerbedriftene effektiviserer

Bedrifter som omstiller skiller seg fra andre bedrifter ved at de har sterkere internasjonale ambisjoner, investerer mer i innovasjon, forskning og utvikling og at de forventer en sterkere vekst i sysselsettingen.

Oslo-bedrifter på topp

På landsbasis har flest Oslo-bedrifter (68 %) effektivisert produksjon eller drift det siste året, mens i Sogn og Fjordane (42 %) er det færrest bedrifter som har gjennomført slike tiltak.

Bransjemessig ligger industrien på topp (64 %), mens transport og kommunikasjon (49 %) ligger på bunn.

Nye arbeidsmetoder gir nye arbeidsplasser

Hele åtte av ti bedriftsledere sier at effektiviseringen førte til utvikling av nye arbeidsmetoder, og dette gjaldt særlig for bedrifter som forventer å øke bemanningen.

- De fleste bedriftene har lagt vekt på utvikling av ny teknologi og nye arbeidsmetoder i sine effektiviseringsprosesser. Dette er i samsvar med Norges forskningsråds satsing på brukerstyrt forskning, der effektiviseringsprosjekter er et av tre prioriterte områder, sier Arvid Hallén.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!