Akkreditert for sertifisering av personell

Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring (SFS) er blitt akkreditert for sertifisering av personell. Akkrediteringen ble gjennomført av Norsk Akkreditering (NA), og tilfredsstiller kravene i den internasjonale standarden NS-EN ISO/ IEC 17024.

- For SFS er dette en viktig milepæl i ytterligere å kvalitetssikre våre systemer og prosedyrer for registrering og utstedelse av kompetansebevis for sertifisert sikkerhetsopplæring, sier daglig leder Dag Johansen.

Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav. SFS startet arbeidet for å bli akkreditert som et sertifiseringsorgan for sertifisering av personell i januar i fjor.

- Med dette ønsket vi å dokumentere at registrering og utstedelse av kompetansebevis for sertifisert sikkerhetsopplæring (truck-, kran- og anleggsmaskinførere) skjer på en betryggende måte, i samsvar med våre kunders krav og ønsker til et register som SFS, opplyser Johansen, som legger til at akkrediteringsprosessen har vært en svært lærerik prosess for alle de ansatte, og et viktig ledd i SFS sitt ønske om å utvikle både sin kompetanse og kvalitetssikring.

Bakgrunnen til at SFS valgte akkreditering som kvalitetssystem, er at to av de dominerende sertifiseringsorgan som sertifiserer opplæringsvirksomheter, er akkreditert av NA.

- For de som søker sertifisert opplæring fra en av disse opplæringsvirksomhetene, vil det være betryggende å vite at hele kjeden i opplæringsprosessen er kvalitetssikret gjennom et akkreditert system, fra opplæringen starter til den avsluttes med utstedelse av et akkreditert kompetansebevis, avslutter Dag Johansen.

Fra SEFT via SSY til SFS

Sentralregisteret for truckfører- og instruktørbevis (SEFT) ble startet i 1988 etter initiativ fra Hedmark fylkeskommune ved Våler videregående skole og Direktoratet for arbeidstilsynet. Registeret var frem til 1993 en avdeling under skolen, men ble så omdannet til en ideell næringsdrivende stiftelse. I 1994 skiftet registeret navn til Stiftelsen Sentralregisteret for Yrkesbevis (SSY). I 2001 inngikk man en samarbeidsavtale med NOORSI (den gang ATIL) og dette ble blant annet markert med et navneskifte til Stiftelsen Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring. SFS har fortsatt tilhold på Braskereidfoss i Våler kommune og utstedte i fjor ca 26.000 kompetansebevis fordelt på både sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!