Nå skal Toyotakvaliteten bli enda høyere

Toyota er verdenskjent for sin produktkvalitet og sitt produksjonssystem. Men bilprodusenten hviler ikke på laurbærene, de vil lage endre bedre biler. Nå er et nytt felleseuropeisk produksjonssenter åpnet vegg i vegg med bilfabrikken i Storbritannia. Det skal lære opp og perfeksjonere Toyotas produksjonsmedarbeidere i hele verdensdelen.

Hver gang Toyota har etablert en ny produksjonsbedrift utenfor Japan har japanske spesialister deltatt aktivt i oppbygging og opplæring av medarbeiderne. Nå har Toyota 50 fabrikker i 26 land verden over, og ønsker å gjøre denne prosessen enklere og bedre.

Allerede i 2003 ble det opprettet et Global Production Center (G-GPC) i Japan, det har til oppgave å utdanne og utvikle instruktører og ledere i Toyotafabrikkene verden over. Hver eneste oversjøisk fabrikk har sin egen «morfabrikk» i Japan, og kan utveksle erfaringer med disse. Men G-GPC gir mulighet for en global og systematisk opplæring og perfeksjonering av instruktører på ett og samme sted. På den måten kan all ny kunnskap og viten lett bringes ut til Toyotas produksjonsnettverk i hele verden.

For å gjøre denne prosessen enda bedre og styrke kvaliteten ytterligere har Toyota etablert regionale produksjonssentre også i USA og Asia. Nå er også det europeiske senteret i britiske Burnaston åpnet. Sentret er på 8.000 kvadratmeter og sysselsetter 18 medarbeidere, deriblant 16 topp kvalifiserte instruktører, som er spesielt sertifisert etter opplæring i Japan og som har ansvaret for videre opplæring av lokale instruktører og teamledere fra de europeiske fabrikkene. Disse kommer inn til to ukers kurs, for å forbedre sin kompetanse innenfor sin del av produksjonen.

Toyota har investert 130 millioner kroner i senteret, og det inneholder alle mulige tekniske hjelpemidler, som kan trene og perfeksjonere instruktørene. 1.000 lokale instruktører og ledere skal inn til kurs hvert år, og de får prøve sine ferdigheter i praksis på senterets avanserte utstyr.

Bidrar til egen læring og utvikling

- Målet vårt er å skape et arbeidsmiljø der Toyotamedarbeidere selv bidrar til sin læring og utvikling. De skaffer seg ikke bare bedre praktiske ferdigheter, de motiveres skikkelig for oppgaven med å videreføre ferdighetene til alle medarbeiderne i egen fabrikk. Det er den menneskelige utviklingen som er med på å gjøre Toyota til et solid selskap, uttalte Alan Jones, Executive Vice President i Manufacturing Group i Toyota Motor Europe, da produksjonssenteret ble åpnet.

- Det er i siste hånd kundene våre som får nytten av de kunnskapene vi videreutvikler her, sa Jones.

E-GPC dekker alle deler av bilproduksjonen, fra stansing og sveising, via lakk og plast til sammensetting av biler og logistikk. Toyota står for kvalitet på alle disse områdene, og denne viktige kunnskapen og kulturen må videreføres til produksjonsbedriftene verden rundt. Kursdeltagerne i Burnaston benytter topp moderne og avanserte hjelpemidler, som simulerer produksjonen I den virkelig bedriften. Kursene sikter ikke bare på rene produksjonsteknikker og kvalitet, også sikkerhet er viktig.

Det fokuseres mye på ergonomi, men aller mest på de menneskelige sidene ved bilproduksjonen. Holdninger og bedriftskultur er avgjørende hvis det skal sikres jevn og høy kvalitet.

Toyotas produksjonssystem er på topp i verden, men også konkurrentene forbedrer seg. Toyota vet at det hele tiden må søkes etter små og store forbedringer. Kvaliteten må bli bedre og bedre. Hvis en medarbeider på samlebåndet i en Toyotafabrikk får en god idé, eller har et problem som må løses, kan medarbeideren ta dette opp med sin teamleder. Denne bringer det til G-GPC i Japan, der det vurderes. Er ideen god kan den lett implementeres i alle fabrikkene på kort tid.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!