Kapasitet lik 36 lagerautomater eller 8 kilometer med reoler !

En av Norges største distributører av tele- og data- kommunikasjonsutstyr, Santech Micro Group (SMG), har nylig installert AutoStore lagerautomat for å effektivisere lageret sitt ved Torp lufthavn i Vestfold. Installasjonen er den største hittil.

Christian Ryg

AutoStore ble presentert for markedet under fjorårets tekniske messe på Lillestrøm. Lagerautomaten er utviklet av Jacob Hatteland Computer AS, og var utgangspunktet ment for å løse firmaets egne problemer og effektivisere lageret. Så kom Arkiv & Lager inn i bildet og begynte aktiv markedsføring av automaten.

- Anlegget som er installert hos SMG har en lagringskapasitet på 12.000 kasser. Det tilsvarer hele 36 konvensjonelle lagerautomater på syv meters høyde, forteller prosjektkonsulent Terje Skjølberg hos Arkiv & Lager. - Dersom man skulle hatt vanlige småvarereoler, måtte SMG ha utvidet lageret, det ville nemlig krevd åtte kilometer reoler!, legger han til.

SMG hadde en meget enkel og god grunn til å foreta ombygging og installasjon av AutoStore. Firmaet trengte mer plass til småvarer, og ønsket raskere plukking og sammenstilling av ordres for å imøtekomme en sterk vekst i omsetningen. Volumøkningen de siste årene har dessuten medført flere lagerførte produkter og stadig flere plukkenheter.

Prosjektet begynte med at man satte opp en rekke krav som man ønsket innfridd. Utnyttelsen av eksisterende lager skulle forbedres. Samtidig som man ønsket å redusere antall plukkplasser, skulle de ansatte få et bedre arbeidsmiljø med god ergonomi og lite bevegelse mellom reoler for å finne produkter.

Drift i byggeperioden

En stor fordel ved det valget man foretok, var at lageret var i drift under hele installasjonsperioden. AutoStore ble bygget opp på en mesanin der plukkerne står. Innleggsstasjonene ble lagt på grunnplan ut mot varemottaket. SMG plukker en del varer direkte ved varemottaket. Disse går til storkunder.

Under AutoStore er det produksjonsplasser, slik at volumet i denne delen av lageret er meget godt utnyttet.

Man fant at 15 roboter var riktig antall ut fra dagens kapasitetskrav. Dersom behovet øker ytterligere, er det ingen problemer med å sette inn flere roboter. Eventuelle kapasitetsproblemer på plukksiden kan også avhjelpes med flere plukkplasser. Det samme gjelder innleggssiden.

AutoStore bygges opp med vertikale celler. På toppen av lageret er det baner som roboter kan kjøre på. Når et opprop av en vare kommer, går nærmeste robot til riktig celle, og heiser opp kassen med ønsket vare. Dersom det står kasser over den ønskede, blir disse transportert til en annen ledig plass. Nærmest automatisk vil varer med lav omsetningshastighet havne nederst i lageret. Systemet har høy driftsikkerhet. Dersom en robot får funksjonsfeil, kan den fjernes og driften går videre. Plukkstasjonene er fleksible. Man kan foreta både plukk og innlegg samtidig i lageret, dersom det er flere stasjoner. Plukkingen kan styres etter ønskede parametere og forskjellig ordrestruktur. Det gir bedre og mer fleksibel organisering av plukkingen. Man kan også forhåndsplukke og lagre halvferdige ordrer.

Effekter av nytt lager

De ansatte har allerede merket en god effekt. Ergonomien er vesentlig bedret. De går dessuten bare noen få skritt mellom lagerautomaten og plassen der kasser for videre transport står. Når en ordre er ferdig plukket fra småvarelageret, transporteres kassen ned til grunnplan på et transportbånd og en heis til sorteringsanlegg. Her kompletteres eventuelt ordren med større gods før uttransport, som skjer rett fra sorteringsplass.

Om bedret ergonomi vil gi lavere sykefravær gjenstår å se, men SMG har allerede høstet flere gevinster. Kapasiteten på småvareplukk har økt med hele 50%, og lagringskapasiteten med 40%. Interntransporten er vesentlig redusert. Dermed sparer man tid som kan brukes mer rasjonelt og økonomisk andre steder i bedriften. Plukk av småvarer er bedre integrert i vareflyten. Innlegg av varer skjer direkte ved varemottaket, uten intern transport. Plukkingen foregår på ett sted, og man oppnår lavere transaksjonskostnader pr. ordre.

Bilprodusent interessert i løsning med plass til hele 220.000 kasser

- Det området som tidligere var småvarelager med reoler, fungerer nå som pallreollager. Skulle bedriften fått et slikt lager uten AutoStore, måtte man har bygget ut lageret ganske vesentlig, sier logistikksjef Sigbjørn Østad. Han mener det er litt vanskelig å tidfeste inntjeningstiden på det nye lageret. Det avhenger av utviklingen på salgssiden. Dersom man regner ut fra dagens situasjon, vil AutoStore være inntjent i løpet av en fireårs periode. Men fortsetter salgsøkningen kortes tiden ned.

Adm. direktør Ole Sverre Spigseth i Arkiv & Lager sier at flere andre store firmaer har begynt å se på AutoStore. En bilprodusent har meldt sin interesse, men stiller krav om hele 220.000 kasser i systemet! Det blir interessant å følge utviklingen av AutoStore, en idé som skulle avhjelpe Hattelands egne behov, men som altså ser ut til å ha et stort marked, også utenfor Norge.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!