Messe for merking og emballering med vekt på datafangst

Som vi skrev i forrige nummerav Logistikk & Ledelse, var emballeringsmessen på Lillestrøm, NEF-dagene, sterkt preget av datafangst og sporbarhet. Men også nyheter innen emballering og maskiner for emballering fantes. Dessuten er det alltid interessant å se bransjen samlet på ett sted, slik at man kan få en bedre oversikt over utbudet i markedet.

Christian Ryg

EAN Norge til GS1 Norway

EAN Norge endret navn fra nyttår. Organisasjonen som har arbeidet med og for strekkoden siden begynnelsen, skal nå hete GS1 Norway. Det står for Global Standard one. Alt det man har bygget opp gjennom alle år, skal selvsagt videreføres. Samtidig bruker GS1 mye tid på å forklare hvorfor alt blir bedre med nytt navn.

Adm. direktør Sigmund Berle Jensen mener at organisasjonen vil framstå som mer offensiv og tydeligere i en stadig mer globalisert økonomi og næringsliv. Globale standarder som dekker et stort antall bransjer er framtiden for merking og sporbarhet, og det gjelder å være med og påvirke utviklingen i riktig retning.

Det nye navnet viser også til utviklingen av globale standarder for RFID og den Electronic product code som skal utvikles i den forbindelse.

Med strekkoding og lesere

BarCom Labelling viste en rekke strekkodeprintere og påføringsmaskiner og ulike former for lesere. De understreker at standard utstyr ofte gjør jobben og gir en kostnadseffektiv løsning for kunden. Dersom man krever spesialløsninger er det imidlertid ingen problemer for Mectec som har utviklingsavdeling som kan hjelpe til.

I tillegg til skrivere og påføringsmaskiner leverer firmaet alt som kreves for å bygge et system. Håndholdte skannere finnes både som kablete og trådløse, og er bygget med tanke på industri og shippingmiljøer som stiller strenge krav til tøff håndtering. De tøffeste leserne tåler fall fra 1,8 meter høyde og kan fungere som enkle datamaskiner og tar bilder for dokumentasjon av skader på gods og emballasje.

Sporbarhet og integrasjon

Firmaet iSYS har sporbarhet som sitt kjerneområde. Deres Tracking Solutions er systemer som tilpasses den enkelte kunde i forhold til bransje, størrelse og infrastruktur i bedriften. Man bruker imidlertid standard rammeverk og moduler. Det betyr at løsninger kan leveres meget raskt, selv om de er nøye tilpasset brukerens behov. Det er snakk om avanserte systemer som kan følge bedriftens naturlige endringer over tid. Siden systemene lages med basis i brukerens behov, blir det også tett integrert med eksisterende IT-infrastruktur. For større virksomheter betyr det ofte av sporbarhetssystemet blir et sidesystem til eksisterende it-systemer, mens det i mindre bedrifter kan hende at iSYS sporbarhetssystem blir bærende.

Sporbarhetssystemet utveksler informasjon med ERP-systemet eller flere systemer med tilsvarende funksjon, og med produksjonssystem. Datafangst skjer ved hjelp av strekkodelesere eller RFID-lesere. Ved å knytte sammen identifikatorer underveis på hensiktsmessige avlesningspunkter, kan man spore produktet i alle ledd i prosessen.

Firmaet understreker at detaljnivået aldri blir bedre enn den informasjonen som tilføres. Det er derfor viktig at systemet integreres med alle kilder som avgir informasjon gjennom prosessen. iSYS har en modul for konvertering av alle typer informasjon og meldinger for integrasjon begge veier og oppkobling mot alle databaser.

Selv om iSYS framholder standardiserte systemer som en spesialitet, tar de også kundestyrte prosjekter, dersom det er ønskelig.

Plastemballasje for fisk og kjøtt

Polimoon viste ulike plasttrau for transport og eksponering av grønnsaker, fisk og kjøtt. Det er en trend bort fra isopor som transportemballasje for mindre kvanta fisk sier man i firmaet. De største trauene man leverer er på rundt 25 liter, og egner seg for transport av eksempelvis større kvanta fisk.

Polimoon som ligger i Kristiansand, er en av Europas ledende innen utvikling og produksjon av plastemballasje av sin type. Firmaet produserer skåler, trau og annen emballasje, men leverer også maskiner og folie for trekking av emballasje hos kunden. I tillegg yter man konsulenttjenester til næringsmiddelbedrifter over hele verden. Man har fabrikker i 11 europeiske land, og arbeider innen hovedsegmentene kjemisk, medisinsk, komponent og forbrukeremballasje.

Konsernet har også siloer og beholdere i ulike utførelser i sitt produktspekter. Dette er rotasjonsstøpte produkter fra fabrikken på Bjørkelangen. Paller i rotasjonsstøpt utførelse ble også vist under messen.

Stropper av alle slag

H. Clausen AS viste et bredt utvalg av stroppemaskiner og bånd av alle slag og bredder. Stroppemaskinene finnes i ulike utførelser for stropping av så å si alt. Automatiske pakkelinjer skreddersyr firmaet, og kan da levere komplette linjer. Her inngår bl.a. stroppemaskiner for stål eller kunststoffbånd. Det finnes også halvautomatiske maskiner, og en rekke manuelle håndverktøy for stramming og festing av bånd. Blant de aller letteste og minste festet vi oss ved en batteridreven type som i følge firmaet setter en ny standard for enhånds stropping.

I tillegg hadde man strekkfilmmaskiner fra de enkleste til de største og mest avanserte typene. Firmaet har Hacla maskiner med forstrekk opptil 300% og de større Clycopmaskinene som emballerer stillestående paller. Denne kan også monteres over transportbånd, men H. Clausen understreker at slike maskiner krever mer plass enn andre typer. Det finnes imidlertid en rekke bruksområder der det ikke er tilrådelig at godset roterer, og der slike automater egner seg best.

Firmaet har også en automat for roterende pall. Den krever liten plass og egner seg for eksisterende produksjonslinjer.

2. generasjon RFID

Hos Intermec fantes det nyeste utstyret deres innen RFID merking og lesing. Man kaller det EPC Gen 2, etter standarden som er utviklet globalt. Mye tyder på at RFID merking og sporing vil bli et godt alternativ til strekkoding på en rekke områder. Brikkene begynner å komme ned i pris, og teknologien blir mer standardisert. Globale leveransekjeder krever at man kan operere på flere frekvenser og det kan Intermec tilby som den første leverandøren av generasjon 2 utstyr, sier man.

Ifølge Intermec skal deres generasjon 2 system dramatisk øke systemets kapasitet og gi det nye muligheter og kraftig forbedret pålitelighet og funksjonalitet i forhold til tidligere uhf-baserte radiofrekvenssystemer.

For tiden foregår en del utprøving hos forskjellige norske potensielle brukere av RFID-baserte systemer. Men systemet stiller strenge krav til intern logistikk i bedriftene

Hjørnesteinen i systemet er leseren. Den må være i stand til å lese flere frekvenser, siden EPC har vedtatt frekvensene 869 og 915 for framtidig bruk. Skriverne som nå er utviklet kan lage smarte etiketter uten massiv reprogrammering i vertsmaskinen. Maskinen kan kode og skrive ut etiketter samtidig, og lage etiketter som kan brukes over hele verden. Det ser ut til at vi innen kort tid kan få de første anleggene installert i Norge med RFID lesing i praktisk bruk.

Også Stokvis i strekkfilm

Stokvis Tapes Norge AS kan mer enn all slags tape. Firmaet har en rekke maskiner for stropping og strekkfilming. Fra en liten robot som triller rundt og emballerer «på egen hånd», til store, helautomatiske høyhastighetsmaskiner som er ment å integreres i produksjons- eller transportlinjer. Maskinene er italienske Robopac.

Stroppemaskiner fra den tyske produsenten Maschinenfabrik Gerd Mosca AG hører også med i sortimentet. Her leveres maskiner for stropping av liggende eller stående gods, paller og stablet gods, bokser og esker. Denne produsenten leverer også transportbaner og vendebord, i tillegg til bånd for maskinene sine.

Skånsomme hjul

Trallefabrikken og Logitrans har i samarbeid kommet fram til en løsning som gjør at deres traller kan gå lydløst og uten å skade fliser på gulvet. Jekketrallen som ble vist på Lillestrøm nylig, er utstyrt med myke gummihjul.

Fordelene er flere. For det første er hjulene skånsomme mot underlaget, og sparer dermed utgifter til vedlikehold og utskifting av knuste fliser. Dessuten er de stillegående. Spesielt i kjøpsentre og butikker der paller med varer skal fraktes inn i lokalene, er det en stor fordel at jekketrallen bråker minst mulig. Hjulene er spesialprodusert for Trallefabrikken og Logitrans, og det er første gang slike gummihjul benyttes både på styrehjul og gaffelhjul på en jekketralle.

Jekketrallen som Logitrans har tatt fram og utstyrt med gummihjul, blir riktignok dyrere enn en jekketralle med konvensjonelle, harde hjul. Det må vurderes opp mot fordelene, og lavere vedlikeholdskostnader.

På standen fantes også ulike utgaver av Logitrans jekketraller og småtrucker for forskjellige arbeidsoppgaver.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!