Møtested for ideer, kunnskap og industrielle muligheter

Året er 2014; «Den norske industrien har funnet sin plass i den fremtidige globale arbeidsdelingen. Begrepet industri har får nytt innhold og ny mening for folk flest».

Norges Varemesse og ledende norske industriaktører har tatt grep for å utvikle Industridagene 2006 til å bli en samlende arena for norsk industri. I følge prosjektsjef Tollef Schiander i Norges Varemesse er visjonen er å skape et møtested for ideer, kunnskap og industrielle muligheter, en arena for positiv tenking.

- Målet er at innen 2014 skal Industridagene 2006 og påfølgende arrangement ha bidratt til å skape konkrete resultater i form av positiv industriell utvikling.

I-Forum

Et prosjekt som Industridagene 2006 er avhengig av sterk forankring hos aktørene. Det er derfor opprettet et rådgivende organ, et industriforum med landets ledende industri interesseorganisasjoner som medlemmer, og som også skal fungere som bindeledd med industrien forøvrig.

Av medlemmer i I-Forum kan blant annet nevnes LO, NOPEF, Norsk Industri, NHO, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, NTNU, SINTEF, Nærings- og Handelsdepartementet, Maskingrossisternes Forening og fagmedia.

Motivasjon for industrien?

Men hva er så motivasjonen til en slik norsk industrisamling? Schiander viser til at NHO nylig har vært gjennom en diskusjon om definisjon, tilstand og fremtid for norsk industri.

- I korte trekk beskriver det såkalte Industriutvalget hvordan landets industri må finne sin plass i en stadig mer globalisert verden. En av de viktigste konklusjonene er at vi må fokusere på og spisse de sterke og konkurransedyktige næringsklyngene.

Han mener Industridagene 2006 er et velegnet verktøy til dette og viser til at det er en rekke utrolig gode miljøer som det nå er på tide å heie frem i Norge. Det dreier seg ikke bare om politikk, men om at det norske samfunnet verdsetter den verdiskapingen vi skal leve av fremover.

Image og utdanning

Også Industriens omdømme er en avgjørende utfordring. Industribegrepet trenger nytt innhold og mening, og spesielt i forhold til ungdom. I dag er ikke industrien tiltrekkende.

- Det er ganske enkelt en kjempeutfordring å kommunisere hva industri er, både til ungdom som skal velge sin utdanning og til resten av samfunnet, påpeker Schiander. Heldigvis er mange svært interessert i å gjøre noe med dette, og Industridagene 2006 er allerede i diskusjon med miljøer som NTNU, Forskningsrådet og andre for å etablere et Kunnskapstorg på messen.

- Det blir en stor arena hvor alt fra skoleelever og studenter til forskningsmiljøer kan møte industrien, forklarer Schiander, og nevner aktiviteter som yrkeskonkurranser og det er allerede klart at det vil bli innstiftet en ny pris som heter «Industristudenten».

Kunnskapstorget blir en arena hvor besøkende skal kunne se sammenhengen mellom studenter, forskning, utvikling og industriell vekst.

----------

Industridagene 2006 er første steg i en langsiktig storsatsing fra Norges Varemesse. Det planlegges fem arrangement fram til 2014, med gradvis utviklingen av konseptet.

På Industridagene 2006 blir selve messen ett av mange virkemidler og den vil fortsatt være kjernen i arrangementet. Konferanser er et annet, mens interaktive kunnskapstorg og aktiviteter er supplerende metoder for å få til den totale effekten som er en bredere appell til

potensielle besøkende. Arrangørene anslår at ca 20.000 mennesker vil være engasjert i Industridagene 2006 hvor mer enn 300 utstillere vil benytte 3 haller i Norges Varemesses lokaler på Lillestrøm.

Tematisering

- Vi planlegger å sette et klart definert tema for hvert arrangement. Disse temaene er ikke bestemt enda, men et naturlig første tema i 2006 kan være Norges utfordringer med rekruttering til industrien. Dette fremstår daglig som et voksende problem, og vil være naturlig å ta opp i stor bredde i forbindelse med Industridagene 2006, sier Schiander.

Blant målgruppene er ikke bare bransjer og studenter, men også geografiske industriklynger som Raufoss, Kongsberg og Rogaland med flere. En nasjonal klyngekonferanse er på agendaen, mens naturlige og viktige temaer for næringsseminarer kan være økt foredlingsgrad, nedstrøms gass, aluminium etc.

Skape merkevare

Forskjellige bransjer vil også arrangere sine respektive bransjedager under Industridagene 2006, hvor arrangementene hver for seg kan dra fordel av både et stort antall kunder og mange fagfolk samlet under ett og samme tak.

Målet er å utvikle arrangementet til å bli for landbasert industri det Nor-Shipping er for den maritime næringen og ONS for oljebransjen.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!