En av fire var emballasje

Fire messer på Lillestrøm hadde ikke bare storhusholdning, storkjøkken, vin og brennevin og Norshop på programmet. Her var en hall helt viet emballasje og emballeringsmaskiner, datafangst og merkesystemer. Selvsagt med spesielt fokus på næringsmiddelbransjens behov, men også interessant for andre.

Christian Ryg

Logistikk & Ledelse bringer her de første nyhetene og trendene vi fant under messen. En klar trend er at mer og mer av emballerings- og merkefunksjonene sys sammen i større systemer og forbindes med administrative datasystemer. Sporbarhet er et stadig viktigere krav. EU direktiver og regelverk skal sikre at man vet mer om varen, dens opprinnelse og eventuelt har muligheter for tilbakekalling.

Samtidig sikrer en stadig bedre datafangst at logistikk og verdikjede kan effektiviseres og dermed hjelpe til med å holde kostnadene i sjakk.

Årets emballeringsmesse hadde også sin del av nyheter.

Sporbarhet og systemer

Sporing, datafangst og systemer kan egentlig oppsummere mye av det som skjer innen lese- og merkeutstyr for tiden. I alle fall fikk vi den følelsen da vi snakket med representanter fra en rekke firmaer i bransjen på emballeringsmessen på Lillestrøm i februar i år.

Man snakker nå om elektroniske produktkoder som skal identifisere hver enkelt enhet i verdikjeden fram til utsalgssted. Det kalles EPC, og vil dersom det gjennomføres, kunne identifisere produkter og deres lokasjon fra produksjon til forbruker.

Dagfinn er smart!

Meco Pak som nylig kjøpte opp Willett (L&L nr. 2/2006) har kanskje et av de mest avanserte systemene. SuperDAGFINN er et begrep innen næringsmiddelindustrien og dagligvarebransjen, etter at systemet ble levert for seks år siden til Mills. Det er i dag levert også til brukere i Holland, England, Portugal, Sverige og Danmark.

Systemet er utviklet her i landet av daglig leder Jan Erik Evanger i Willett AS. Han sier at dette systemet gir full sporbarhet fra råvare til kunde. Det er utviklet enkle tilbakekallingsrutiner dersom noe er galt.

Systemet leverer en avansert pakkseddel, og vareplukking kan skje enten med håndterminal eller med truckmontert terminal med skanner. Alle strekkoder håndteres av systemet. Det kan kobles opp mot merkere for forbrukerpakninger, distribusjonspakninger og paller, enten disse er automatiske eller manuelle.

Man får ut palleregnskap med rapporter, kan foreta varetelling og ikke minst innregistrering av råvarer til blanding og innsats i produksjon. Systemet registrerer mot innkjøpsordre og skriver ut fraktbrev og pakkseddel på laserskriver. Alle skrivere kjører enten trådløst ethernet, såkalt WLAN eller med vanlig ethernet.

Hos Meco Pak fant man også RFID, der Videojet/Accu-Sort er blant de ledende i verden. Interessen for RFID er kraftig økende for tiden. Fallgruvene kan være mange, og man advares mot å tro på radiofrekvens identifisering som strekkodens avløser. Men dersom de to kan kombineres i et system for datafangst, kan man vinne mye, hevder enkelte.

Integrerte styringssystemer

SAP og Kamelon Systemer brukte messen til å lansere et integrert system som kobler forretningsstyring og produksjonsstyring. På den måten får man en prosess og bedre oversikt og kontroll. Løsningen består av en tett integrering mellom de to firmaenes programvare. SAP har et velkjent og utprøvd styringssystem for forretningsstyring i Business One. Og Kamelon har også fått prøvet ut sitt produksjonsstyringssystem. Firmaene forventer at integrasjonen av de to skal forenkle produksjonsprosesser hos serieproduserende bedrifter betydelig. De peker på næringsmiddelindustrien som spesielt velegnet for det integrerte opplegget. Det integrerte systemet tilfredsstiller EAN/GS1 og deres krav til merking av d-pak og pall. Systemet møter også sporingskravene i EUs direktiver. Man kan også benytte det i forbindelse med samhandling med handelspartnere.

Datafangst i alle ledd

PSI Systems er en forholdsvis ung bedrift, som også arbeider innen datafangst. Firmaet har utviklet en rekke løsninger som gjør utvalgt informasjon tilgjengelig for mobile medarbeidere. De hevder at dette øker produktiviteten betraktelig.

De fleste løsningene fungerer som støtte for vareflytprosessen. Som de sier så er effektiv logistikk kjennetegnet av rask og eksakt flyt. Optimal lagerhåndtering og ikke minst informasjon på rett sted i rett tid. De kaller sine ulike produkter for smart family. Det finnes løsninger for budbiler, transportbedrifter, butikkpersonal, selgere og lagerarbeidere, i tillegg til en del støttefunksjoner som service og trafikkstyring.

PSI har også et omfattende tilbud på etikettsiden, som ble vist.

Intelligent koding

Det sier Markem om sine produkter som omfatter utstyr for merking og koding og programvare for datafangst til ulike merkemaskiner. Her fant vi «alt», enten det var snakk om laser, termo transfer, blekkskrivere eller trykk og påføring av etiketter på kartonger. Dessuten selvsagt merking av paller.

Det blir stadig viktigere både med hastighet og muligheter for merking på flere sider av kartonger og paller. Her har Markem en rekke løsninger som kan tilpasses ulike produksjonslinjer.

Øker sitt program

ACT Logimark har utvidet sitt leveringsprogram og mener selv å være en totalleverandør av maskiner, utstyr og systemløsninger for merking og automatisering i forbindelse med pakking og emballering. De introduserte siste generasjon blekkstråleskrivere fra Linx Printing Technologies og etiketteringsmaskiner fra Label-Aire.

Stroppemaskiner fra enkle manuelle typer til helautomatiske systemer ble også vist. På datafangstsiden har også ACT Logimark ulike muligheter, enten det dreier seg om strekkode eller RFID.

Metalldetektorer for kvalitetskontroll

Maxeta har også pilotprosjekter gående innen RFID, men la på messen mer vekt på sin metalldetektor. Slike detektorer inngår mer og mer som del av kvalitetssikring ved næringsmiddelproduksjon. Ikke bare kan metallbiter ødelegge produksjonsutstyr og forårsake driftstopp. Vel så viktig er kanskje den dårlige omtalen produsenten blir utsatt for og i verste fall rettslige problemer man kan få, dersom metallbiter havner i maten hos forbruker.

Ny metalldetektor

Hos Landgraff fant vi en verdensnyhet innen metalldetektorer. Det er Sartorius nye detektor for aluminiumsbelagte pakninger. Den erstatter tidligere røntgengjennomlysing, og utmerker seg ved lav pris i forhold til tidligere utstyr og ikke minst enkel installasjon og igangkjøring.

Også på denne standen var system og programvare viktig, med produksjonskontroll i sentrum. Men i tillegg hadde man en veiecelle, IP69, som er vanntett under trykk. Den er svært velegnet for vekter i miljø der man må kunne vaske produksjonsutstyr med høytrykksspyler uten å ødelegge elektronisk utstyr.

Strekknett: Nytt og pustende

På Landteknikks stand fant vi en spennende nyhet, spesielt beregnet for næringsmidler. Strekknettet har samme egenskapene som strekkfilmen, men er et nett. Dermed kan det benyttes til å emballere matvarer som skal avkjøles eller puste.

Nettet strekkes ikke på langt nær slik som film. Man regner med forstrekk på rundt 30%. I forhold til vanlige nett trenger man ikke så mye kraft på maskineriet, og sparer dermed varene for unødig belastning.

Produsenten sier at Flex-Net er velegnet for manuell emballering, men at den også kan strekkes maskinelt. Nettet er som annen strekkfilm lett og kan gjenvinnes.

Filmen skal foruten frisk frukt og grønnsaker også egne seg for emballering av varme produkter som skal kjøles raskt ned, drikkevarer i ulik emballasje, dypfryste varer og andre næringsmidler. Produsenten framhever at den også kan benyttes for emballering av bygningsmaterialer, fra murstein til isolasjonsmaterialer. Filmen er sterk og lett å fjerne.

Ny lukket strekkfilmmaskin

Hos Norsk Signode AS fant vi en ny strekkfilmmaskin som både har høy grad av forstrekking, 260%, og som har en lukket konstruksjon, filmrullen plasseres inne i tårnet. Filmen trekkes ut gjennom en slisse og deretter fungerer maskinen som på «åpne» modeller. Man understreker at maskinen blir enda sikrere i bruk, fordi ingen roterende deler er åpne.

Utenom strekkfilmmaskiner fantes stoppemaskiner og godssikringsutstyr av ulikt slag. Bedriften er for øvrig 40 år i år.

Norplasta med Posten og Gilde som kunder

Hos Norplasta as kunne man glede seg over at Posten Norge skal ha en leveranse på 450 000 kasser før sommeren. I tillegg har man fått ny kontrakt med Gilde om et stort antall bakker for kjøtt. Andre produkter som er forholdsvis nye for trønderbedriften er plastpaller i størrelser fra EUR pall, via halvpall og til kvartpall. Dessuten produserer man nå beholdere for risikoavfall. Bedriften har to hovedmarkeder, matvareproduksjon og detaljhandel på den ene siden og industri. Innen alle felter er det viktig med optimale løsninger som både gir kostnadsmessige og miljømessige fordeler. I tillegg skal man ivareta behovet for enklere logistikk og ønsker om bedre eksponering av varene i sluttleddet.

For å oppnå dette har Norplasta kommet fram med sitt Reline konsept. Her er brett og lastbærere tilpasset hverandre og fungerer sammen, i tillegg til at de er designet for å ivareta næringsmiddelindustriens krav til standarder.

Bedriften er opptatt av at plast har lang levetid og at den samtidig må kunne resirkuleres for å ivareta miljøkrav. Man snakker om et tretrinns konsept som omhandler plastens livssyklus. Det omfatter returordninger, optimalisert bruk av resirkulerbart materiale og utstrakte ombrukskonsepter for å forlenge produktenes levetid.

Etter å ha vært eid av ulike store konsern gjennom mange år, ble bedriften for tre år siden skilt ut av Polimoon og er et uavhengig selskap som i stor grad eies av lokale bedrifter og egne ansatte. Neste år er Norplasta 60 år, og kan bl.a. skilte med å være den første som produserte plastkasser til bryggerinæringen her i landet. I tillegg har man gjennom årene levert et stort antall komponenter til elektronikk-, bil- og møbelindustrien.

Palletering hos Bretteville

På J.O. Brettevilles stand viste man bl.a. hele Soco Systems tilbud innen intern transport, palletering og strekkfilming. Alt utstyret var selvsagt ikke tilstede, men besøkende kunne få en god oversikt.

Automatiske kartongreisere, palleteringsroboter av ulike konstruksjoner og ulik kapasitet, transportbaner og ikke minst en ny strekkfilmmaskinserie fantes. Strekkfilmmaskinen PW 1000 og 1100 kan bygges opp etter behov av ulike moduler, slik at den passer godt inn i de fleste bedrifter.

Utstyr som automatisk filmavskjæring, ekstra vikleprogram og topplate for å holde lette og ustabile paller på plass under vikling, kan velges til etter behov. Maskinen har fri individuell regulering av dreieskive og filmholder, slik at man kan velge overlapping. Den har mykstart av dreieskiven og flere valg av typer dreieskive etter behov.

Pallelaster for automatisk eller manuell betjening gjør det enklere å laste 2,5 m høye paller, selv med tungt gods. Slike pallelastere sparer operatøren for mye belastning ved kontinuerlig løfting av kartonger på pall. Som robot kan maskineriet programmeres for ulike palleteringsmønstre.

Vi bringer flere nyheter fra emballasjemønstringen i neste utgave av bladet (red. anm).

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!