Klyngetenking - et sentralt industriverktøy

Begrepene «næringsklynger» og «regionale klynger» er i ferd med å slå ut i full blomst i Norge. Nettopp derfor blir klynger et sentralt tema på Industridagene 2006.

Norges Varemesse har ambisjoner om å bygge Industridagene og Den Tekniske Messen til å bli mer betydningsfulle møteplasser for industrien. Denne utviklingsprosessen begynte høsten 2005 med etableringen av et Industriforum med representanter for en god bredde av norsk industri.

Arrangørens overordnede mål er at møteplassen hvert annet år skal brukes og benyttes som arena av en rekke aktører til nettopp det å kunne møtes på tvers av industrielle interessefelt og miljøer. Blant annet har vi i landet en rekke industriklynger med usedvanlige bedrifter og spennende historier om «oppstandelser»og voksende industri, og norsk industrivekst kan generelt ha glede av andres erfaringer hvilket en arena som Industridagene kan fremme.

- Våre ambisjoner om et betydelig løft er av både praktiske og administrative grunner forskjøvet i tid. Den tid vi har brukt og det beste fra våre erfaringer gjennom årets prosess vil bli brukt som et forprosjekt og springbrett til fordel for Den Tekniske Messen i 2008, sier messegeneral Tollef Schiander i Norges Varemesse.

Gjøvikregionen med Raufoss

som regionens industrisenter, allerede er dypt engasjert i Industridagene. Industrimiljøet i og rundt Raufoss Industripark har sine aner i Raufoss Ammunisjonsfabrikk. Fra å være en enkelt bedrift ensrettet mot forsvarsprodukter, har miljøet «fisjonert» til et nett av bedrifter med et vidt bransje- og produktspekter, men hvor utvikling og produksjon av bildeler i aluminium er det viktigste området. Den regionale næringsklyngen Raufoss består av rundt 36 bedrifter med ca. 3.000 ansatte. Et stort antall små og mellomstore bedrifter har kommet som avleggere rundt industriparken, enten som underleverandører eller med egne produkter.

Det var i 1998 at Toten Næringsråd i samarbeid med lokale bedriftsledere tok initiativ til å danne TotAl-gruppen (Toten Aluminium). Formålet er å utvikle det sterke metallmiljøet i regionen gjennom å være en arena for samarbeid mellom bedriftene.

- Mange betegner TotAl-gruppen på Raufoss som en av de få virkelige dynamisk bedriftsklyngene i landet, forteller Stein Thomassen, assisterende daglig leder i Næringsrådet for Gjøvikregionen. - Bedriftene trekker veksler på hverandre, gjør jobber for hverandre, finner oppdrag til hverandre og drar med seg underleverandører på store kontrakter, forklarer Stein Thomassen.

God fremdrift

Industridagene 2006 har en god fremdrift mot åpningen 19. september. Messen vil, som for to år siden under Den Tekniske Messen, dekke 2 haller hvor det er plass til ca 300 utstillere og som det også er forventet vil komme. For årets arrangement legger Norges Varemesse i samarbeid med eksterne krefter inn ressurser for at Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) kan fremstå med større tyngde enn tidligere gjennom arrangementet HMS-messen. Dette er i tråd med økende kundekrav om kvalitet og kvalitetssystemer hvor HMS vil fremstå som stadig viktigere og etter hvert en naturlig integrert del i en industriell produksjonsprosess. Deres systemer, myndighetenes krav gjennom en ny Arbeidsmiljølov og et variert seminarprogram vil sette HMS i et riktig industrielt perspektiv under Industridagene 2006.

Industriklynger og geografiske miljøer vil vi se i en ny versjon under årets Industridager, og det jobbes aktivt med å få til spesielle kompetansemiljøer integrert med Industridagene 2006 og til berikelse for arrangementet.

Plast, kompositter og gummi er et annet voksende segment på messen, og flere plastmiljøer vil være til stede for å profilere seg og gjøre forretningsmessige fremstøt i et voksende marked. Industrielt design er et tredje område som tematisk og konseptuelt passer godt inn i et arrangement som Industridagene, og som forventes å bli representert i større grad enn tidligere. På Kompetansetorget vil man også få foredrag innen industrielt design, eksempelvis innen tema som «design som verktøy for innovasjon». Kompetansetorget vil være en møteplass hvor vi har foredrag, konkurranse og utstillere som ikke har «tradisjonelle» produkter, men selger kurs/opplæring, bank/ finanstjenester, rekruttering og lignende.

De tradisjonelle produktkategoriene knyttet mot Industridagene utover de som allerede er nevnt er:

Flere fagseminarer

Under Industridagene 2006 vil det også bli arrangert fagseminarer som eksempelvis og HMS-tinget og Industrielt Vedlikehold / Teknisk vedlikehold. Andre bransjeorganisasjoner benytter den store samlingen av fagpersoner som vil komme til Lillestrøm, til å arrangere sosiale aktiviteter og kveldsarrangement hvilket også beriker arrangementet totalt sett. Det er forventet at mellom 15.000 og 20.000 mennesker vil være tilstede under Industridagenes fire hektiske arbeidsdager.

------------------

Linde lover mange trucknyheter

- For oss er Industridagene det eneste store «vinduet» mot markedet i Norge i år, forklarer markedsdirektør Kai Paulshus i Hesselberg Truck as.

Hesselberg har agenturet på tyske Linde, og presenterer ikke mindre enn fire store nyheter på årets messe. En av dem har sågar norgespremiere på Industridagene. Mer vil imidlertid ikke Paulshus røpe ennå.

- Vi må jo holde spenningen oppe, humrer han. Og legger til at selv om fire nyheter i tre forskjellige segmenter er for rene eksplosjonen å regne i truckverden, så er tross alt Linde en av verdens største produsenter av trucker.

- De har ganske enkelt mye nytt og spennende på programmet.

Vanskelig å måle

Paulshus understreker at resultater av en messe bestandig er vanskelig å måle helt konkret, men har klare forhåpninger til økte besøkstall.

- Vi ble forespurt å ta agenturet på Linde i 2001, og Hesselberg Truck er fortsatt i en oppbyggingsfase. Derfor er vi ikke i særlig tvil om at Industridagene er det rette for oss, som det i praksis eneste store utstillingsvinduet mot truckpublikummet i år, avslutter Kai Paulshus.

------------------

Ekspansiv hovedsponsor

- Vi hadde i utgangspunktet planlagt å satse betydelig på Industridagene 2006, og fant ut at vi like godt kunne gjøre det skikkelig, forteller daglig leder Terje Wilhelmsen i J. O. Bretteville AS. Bedriften er hovedsponsor for det store arrangementet fra 19. til 22. september.

- Det er gode tider, og alle makrotall viser investeringsvilje. Da er jo dette rett tid å gjøre slikt, mener Terje Wilhelmsen.

Tradisjonsrike J. O. Bretteville leverer forbruksartikler til transport, lager og varehåndtering, og opplever for tiden sterk vekst.

- Derfor var vi på søken etter en kanal for bredere markedsbearbeidelse. Etter å ha kikket på hva vi kunne få til sammen med Industridagene, hoppet vi i det som hovedsponsor, sier Wilhelmsen, som mener messen nå har fått en fin form.

- Vi fikk svært god og direkte respons da vi igjen satset for to år siden, etter å ha vært litt lunkne til messer en stund. Resultatene fra sist betyr mye for innsatsen vi legger inn nå.

Totalpakke

Sponsorpakken J. O. Bretteville har gått inn for inneholder en rekke elementer, fra utvendig flaggborg og ned til logoeksponering på gulvteppet i hall C.

- Men hva gir best utbytte?

- At vi er hovedsponsor betyr først og fremst god synlighet under messen. Og det er summen av alle virkemidlene som gir effekten, påpeker Wilhelmsen. - Men det stopper ikke der. Nå jobber vi med hva som kan skape oppmerksomhet i forkant av messen, og like viktig - hva som skal skje etter.

Trengte større volum

- Hva ligger bak utviklingen i J. O. Bretteville?

- Det er ganske enkelt vanskelig å være dyktig som liten, og vi trengte større volum for å drive rasjonelt. En måte å øke på er å kjøpe opp, en annen å ansette flere. Det er det siste vi driver med nå, forklarer Wilhelmsen.

Hensikten med den brede eksponeringen er derfor ikke bare å være synlig utad, men også å knytte bånd med de mange nye medarbeiderne i bedriften.

- I forhold til konkurrentene har vi likevel skylappene på. Vår oppgave er å være synlige og tilgjengelige og holde fokuset på hva vi kan gjøre for våre kunder. Men vi liker gjerne å være litt utradisjonelle i en tradisjonell bransje, avslutter Terje Wilhelmsen.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!