Ett lager erstatter seks

Rett utenfor Askim har Prior fått 12.000 kvm lager og distribusjonssentral. Anlegget i Hærland erstatter seks tidligere lagre, og er med på å strømlinje logistikken til konsernet. Nytt lagerstyringssystem er tatt i bruk, og driften er i stor utstrekning automatisert.

Christian Ryg

Det var i 2001 Prior la strategien for plukklagerstrukturen, etter studier av samme bransje i Finland og Tyskland. Man bestemte at bortsett fra lager for nedskjæring av fjærfe i Hå på Jæren, skulle alt samles i Hærland. Anlegget er det største i Skandinavia innen kylling og kalkunproduksjon, og investeringen er på rundt 60 millioner kroner.

I et forprosjekt kontaktet man Swisslog som gjennomførte dette. Det lå ikke implisitt at de skulle gjennomføre den endelige leveransen av anlegget, men bare definere en del parametre og lage en tidsplan.

Etter hvert ble produsenten valgt, og man kunne begynne design av anlegget, simulere og definere mengder, antall varelinjer, vekt og andre krav. Selv om anlegget i øyeblikket er overdimensjonert, og man har kapasitet til å lagre og plukke for andre produsenter for eksempel innen fryst fisk og kjøtt, har Prior fått et design som kan utvides forholdsvis enkelt. Konsernet har også tilstrekkelig stort tomteareal til å håndtere en slik eventuell utbygging. Dette er en investering for lang framtid.

Integrasjon i anlegget

Hele anlegget er levert av Swisslog og Movex. Priors ledelse var litt betenkte over at flere skulle inn i bildet, men i etterkant fant man ingen problemer. Anlegget ble faktisk overlevert 14 dager før avtalt tid. Underveis har det vært en del problemer understreker begge parter. Ting tar tid , og justeringer og enkelte reparasjoner ga

leveranseproblemer i oppstarten. Det tok faktisk tre måneder før anlegget var riktig innkjørt. Et problem med et automatisert anlegg er at man ikke kan gjøre noe særlig manuelt dersom noe går galt.

Anlegget er komplekst og stort. Det krever igjen at alt er systematisk og nøyaktig. Nå er imidlertid både Prior og deres kunder godt fornøyde med leveringssikkerhet og tidsbruk.

Det foregår fire ulike plukkoperasjoner, manuelt plukk og autoplukk av både ferske og frosne varer. Dessuten må Prior håndtere to ulike kundegrupper. En del leveres rett til butikk, men den andre delen går til grossister, som samler og distribuerer til sine kunder. Begge distribusjonsmåter skal foregå samtidig, noe som også stiller krav til systematikk og nøyaktighet, både i styringssystemet og fra med-arbeidere på sentralen.

Stort og delt lager

Lageret er bygd opp av to deler. Den ene delen er for ferskvarer, med temperatur på null grader. Den andre er fryselageret med minus 30 grader. Til sammen produseres 200 ulike ferskvare produkter og 50 dypfryste. Kapasiteten i lageret er til sammen 20.000 plastkasser pr. døgn med kylling og kalkunprodukter. Disse skal distribueres over hele landet. Årlig produseres det mer enn 40.000 tonn produkter fra anlegget i Hærland.

Leveransen omfattet et stort palleconveyorsystem for transport av paller gjennom hele anlegget. Det finnes to helautomatiske høylagerkraner for fryselageret, som har 3.900 pallplasser. Til dette lageret hører også plukkstasjon for varer. I plukklageret er det 600 pallplasser inkludert et manuelt bufferområde. Hver kasse er merket med egen strekkode. Både depalletering, palletering og etikettering foregår helautomatisk, For robotplukking finnes det fire MultiPick roboter, som til sammen har 36.000 lokasjoner å plukke fra. Dessuten er det 12 manuelle plukkstasjoner ved conveyorsystemet. Det plukkes alt fra helpall, deler av pall, hele kasser og ned til enkelt produkter som så samles til en ordre.

Fra manuelt plukk går kassene inn til ordresortering, nedstabling, etikettering, oppstabling og palletering, før de går ut til distribusjon.

Hva har man så oppnådd med anlegget? For det første er det mer rasjonelt enn tidligere lagerstruktur, og man sparte inn 50 årsverk. Ledetid har blitt kortere og anlegget er langt mer effektivt enn tidligere lagre.

- Potensialet for lageret er stort, og gjør Prior i stand til å tilby tredjeparts logistikktjenester til andre produsenter. Det var en del av strategiplanen fra 2001, og dermed nok en innfridd forventning. Fra Priors side hadde man egentlig ønsket ren detaljistdistribusjon, slik man hadde tidligere. Da hadde gevinsten vært større sier logistikksjef Arild Lien i Prior. Det som er helt klart er at outsourcing aldri var aktuelt for Prior.

Man skal heller ikke undervurdere erfaringene som ble høstet underveis. Det gjelder både leverandør og kunde. Begge parter innrømmer at man begikk et par store feil som neppe kommer til å gjenta seg, bl.a. med skifte av prosjektleder fra Swisslog midtveis i prosjektfasen. Det skapte mange problemer og mye omlæring for å komme tilbake til en effektiv framdrift.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!