Regjerende norgesmester med omfattende og differensiert logistikk

Årlig går det rundt 40.000 tonn ferdigvarer ut fra fabrikken til Icopal AS på Fjellhamar. Produksjonen konsentreres om asfaltbaserte takprodukter, og man frakter store kvanta over hele landet gjennom hele året. Korte ledetider, store mengder og tungt gods krever mye av logistikkavdelingen. Med et ferskt norgesmesterskap i lomma, gikk vi ut fra at det var en historie å fortelle.

Icopal AS debuterte i mesterskapet, og vant i finalen over både Linjegods og de gamle norgesmestrene Brødrene Dahl og VSD. Vinnerlaget bestod av (f.v) logistikksjef Gaute Hørlyk, logistikktrainee Silje Holden, driftssjef Ulf Sogge og import/eksportleder Per Andersen. Foto: Christian Ryg

Christian Ryg Fjellhamar

Kundemassen til Icopal er delt i to, profesjonelt marked og salg gjennom byggevarehus. Icopal har et nært samarbeid med en taktekkerkjede. Icopal Tak, som står for rundt 40% av omsetningen. I tillegg kommer direkte leveranser til en del frittstående taktekkerfirmaer.

Årlig går det rundt 40.000 tonn ferdigvarer ut av bedriften på Fjellhamar industriområde, mellom Oslo og Lillestrøm.

Logistikksjef Gaute Hørlyk understreker at mye av grunnen til den gode logistikken og det høye servicenivået ligger i et nært samarbeid mellom salg, markedsføring og logistikkavdelingene. Han understreker at hos Icopal er det svært lite konflikter mellom avdelingene og desto mer samarbeid og diskusjoner om hvordan man skal få en best mulig løsning.

- På den måten får vi best mulig innkjøp, produksjonen går lettest mulig og vi får distribuert varer uten for dyre løsninger og med høy grad av tilgjengelighet.

For å oppnå en mest mulig rasjonell produksjon, får bedriften inn behovsanalyser til mottakere og kan dermed produsere i større serier. Til hjelp både for innkjøp og logistikk bruker man et JDA-system som kan trekke ut historikk og lage innkjøpsforslag. Systemet har på mange måter revolusjonert arbeidet. Det oppdaterer raskt og godt etter hvert som ting endrer seg.

Én eller flere transportører?

Icopal benytter én transportør innen Norden. Men i Norge har bedriften flere, faktisk så mange som 15 middelstore, lokale firmaer. I følge Hørlyk kan man på den måten få en gunstig rutefrekvens med høy utnyttelsesgrad i begge retninger. I tillegg kjenner de lokale transportørene sitt hjemmemarked godt, både når det gjelder kunder og geografisk. Løsningen har vist seg å gi både god og rimelig transport, og er etter hans mening å foretrekke framfor de store samlasterne.

- Vi er store kunder hos bedrifter med tilstrekkelig kapasitet for våre behov. Det gir riktige priser. Jeg er imidlertid ikke interessert i å shoppe rundt til stadighet. Det skal være en viss stabilitet i forholdet mellom kunde og transportør, sier han.

Selvsagt går man ut og sjekker priser med jevne mellomrom, men er stort sett lojale mot transportørene når avtaler først er inngått.

- Det lønner seg på sikt, mener Hørlyk.

Når tonnasje/kbm er lagt inn, overlater Icopal til transportørene å legge opp transporten. Det organiseres selvsagt i størst mulig grad som motstrøms transport i forhold til transportørenes turer til Oslo-området.

Servicegrad på minimum 98,5% på linjenivå, hurtig distribusjon og lite feilplukk er alt sammen krav logistikkavdelingen stiller. En innordre før klokken 12.00 skal gå ut neste dag og leveres dag én, to eller tre ettersom hvor i landet den skal leveres. Leveringsdag skal bekreftes overfor kunden når ordre kommer inn. Kundene har som regel liten lagerbeholdning og krever høy servicegrad. Når de skal ha en leveranse haster det ofte. Da er man avhengig av bil, mener Hørlyk. I tillegg har man erfaring med at biltransport, spesielt i Nord-Norge gir mindre skader på varene.

- Vi har prøvd jernbanen og skipstransport, men fant at biltransporten falt rimeligere ut i de tilfellene vi har testet ut. Men for all del, vi er villige til å se på transportmiddel på nytt.

Planlegger Østlandet selv

Mens distribusjonen i resten av landet ivaretas av de samarbeidspartnerne man har innen transport, planlegger Icopals logistikkavdeling selv sin distribusjon i Østlandsområdet. Man har faste innleide biler fra Transportsentralen, og rutene kjøres både med vogntog og med kranbiler, alt etter kundens ønsker. Mange av kundene er taktekkerfirmaer som skal ha levert direkte på byggeplass, der kran er mest praktisk. Den andre kundegruppen, byggevarehusene, har helt andre krav.

Icopal leverer til de største takentreprisene i Norge.

- Vikingskipet på Hamar og Norges Varemesses nybygg på Lillestrøm hører til de mest kjente og største. Utfordringene er imidlertid ikke større om bygget er større, sier Hørlyk.

- Tvert om er planleggingen gjerne grundigere og styringen svært god. Men det krever selvsagt nøyaktighet og stor kapasitet, når entreprisen er så stor.

Lager fordelt etter ruter

Inngående gods, i alt vesentlig fra søsterbedrifter i Norden, fordeles ved ankomst ofte på ruter. Rundt 90 til 95% av alt inngående kommer fra konsernets egne produksjonssteder. Icopal i Norge har for øvrig konsernets bredeste produktspekter. Lageret er fordelt på blokkstabling, dypstabling og vanlig plukklager. Ordrene fordeles og plukkes parallelt, og møtes og sammenstilles på de ulike rutene.

For tiden legger Icopal om plukkrutiner og innfører håndterminaler. Allerede før dette har man hatt uhyre lav feilplukkprosent, bare 0,15%! Det kommer av at staben har lang fartstid i firmaet, og kjenner varespekteret svært godt. På samme måten skjer innlagring mye basert på erfaring, slik at det ikke volder noen særlige problemer med å få til en først inn - først ut rutine.

- Fordelen ved vår måte å plukke ordres på, er en raskere omstilling av ordres om det skjer. Vi kan også operere med senere deadline og får en rask tilbakemelding til fakturering. Dessuten har vi sikkert plukk, og det blir enda sikrere når vi går over til håndterminaler.

Til plukking i blokk og dypstablingsområder brukes trucker med utskytbare gafler som kan ta to paller av gangen og dermed laste raskere.

Stor inntransport

Inntransporten er stor, med opptil 4 vogntog hver dag fra Kolding, rundt 450 vogntog årlig fra Malmö og 250 fra Finland. I tillegg kommer knust skifer fra Valdres med i størrelsesorden 1.000 biler årlig. Skiferen produseres ferdig i eget gruveanlegg og knuseverk i Valdres og farges før den sendes til Fjellhamar. Ved siden av standardfarge, blandes det også til ordre, når det ønskes. Da Vikingskipet på Hamar skulle bygges måtte man finne en spesiell olympisk farge etter arkitektens anvisning.

-------------

Gammel virksomhet

Fjeldhamar Brug ble startet allerede i 1895. På stedet der bedriften ligger, hadde det vært industrivirksomhet i mer enn 350 år. Bedriften ble overtatt av Bache-Wiig brødrene i begynnelsen av 1900-tallet, og inngikk samarbeid med Jens Viladsens Fabriker i Danmark allerede i 1917. Da begynte man å produsere Icopal takpapp, som var overlegen de tidligere takpappskiferplatene. Allerede i 1920 opprettet man egen taktekkerbedrift. Etter hvert var bedriften inne i en rekke virksomheter innen bygg, plast og veibygg. Etter hvert ut gjennom slutten av 1980-årene og begynnelsen av 90-tallet, valgte man å konsentrere seg om kjernevirksomheten og solgte eller fisjonerte mange av disse bedriftene.

I 1995 ble virksomheten solgt til danske Icopal som i dag er representert over store deler av verden. Konsernet har virksomhet i 11 europeiske land, 3.400 ansatte og er den største produsenten av asfaltbaserte taktekkingsprodukter og tilhørende materiell, i tillegg til at man har bl.a. elementpiper. Den norske virksomheten har rundt 400 ansatte og er ett av de største selskapene i konsernet.

-------------

Norgesmester i logistikk

I Norgesmesterskapet i logistikk som ble arrangert for fjerde gang gikk Icopal as av med seieren. I finalen på tampen av fjoråret slo bedriften blant annet to tidligere vinnere, Brødrene Dahl og VSD. I tillegg deltok Linjegods i finalen. Icopal var debutanter i dette mesterskapet.

Laget Icopal stilte hadde variert bakgrunn og tid i bedriften. Logistikksjef Gaute Hørlyk, logistikktrainee Silje Holden og driftsjef Ulf Sogge er forholdsvis nye alle sammen. Import/eksportleder Per Andersen har imidlertid 10 år bak seg i bedriften.

Flerdelt konkurranse

Norgesmesterskapet foregår i tre runder, og starter med teorispørsmål til lagene via mail. De lagene som når finalen møtes så til dyst og løser ulike oppgaver. Den første gikk på innkjøp. Her skulle innkjøpstidspunkt, kvantum, sikkerhetslager regnes ut. Dessuten skulle lagene styre innkjøpsprosessen gjennom 20 perioder. Hensikten var bl.a. å få lavest mulig kapitalkostnader og bestillingskostnader. I tillegg måtte man være leveringsdyktig gjennom alle 20 perioder.

Oppgave to var en case-oppgave der man skulle vise hvordan man burde ha gått fram i oppgave én. Deretter fulgte nok en case-oppgave. Her var det en produksjonsbedrift med produksjon på tre ulike steder, høye krav til servicenivå, korte ledetider og lite prognoser. Oppgaven gikk ut på å lage et godt logistikkopplegg som kunne tilfredsstille alle krav og i tillegg fungere effektivt.

Til sist fikk lagene ti spørsmål som skulle besvares raskest mulig. De fire første lagene gikk til finalen, som Icopal altså vant. Gaute Hørlyk sier at det forplikter å være Norgesmester, og ved eventuelle feilsendinger blir det vanskeligere å forklare hvorfor en mester ikke klarte oppgaven i praksis. Men det er en fin utfordring og en spore for framtiden.

Arrangør av Norgesmesterskapet var NIMA og Xecute, i samarbeid med Handelshøyskolen BI. Finalen ble ledet av studierektor Eirill Bø, og arrangementet ble sponset av Intentia Norge.

www.logistikk-ledelse.no © 2006

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!