Over 35 år med truckføreropplæring i Norge

Over 35 år er gått siden truckføreropplæringen ble etablert i Norge. Det var Gunnar Luthen som tok initiativet til og fikk laget Norges første godkjente truckførerlærebok og truckførerkursopplegg til bruk for norsk industri. Gunnar Luthen sier at ideen til truckførerlæreboken kom da han som transportingeniør og leverandør av trucker så og hørte om alle personskadene og dødsulykkene som skyldes truck og truckkjøring.

Gjennom årene som er gått er det blitt lært opp ca. 500.000 truckførere. Og at sikkerhets- og HMS-opplæringen i disse 35 år har hjulpet er det ingen tvil om; tidlig på 70-tallet var det over 100 dødsulykker i året, men tallet de senere årene har sunket til gjennomsnittlig 45.

- Men dessverre er det fremdeles altfor mange. Bak enhver dødsulykke ligger det en tragedie for den enkelte familie. La oss derfor slutte med å hevde at menneskelig svikt var årsaken, sier Luthen som fortsatt driver sitt eget sikkerhetsopplæringsfirma Truck & Opplæring i Tønsberg.

Etter å ha analysert truckulykkene her i landet helt tilbake til 1970, fastslår han at en klar og vesentlig årsak til disse er mangelfull, dårlig eller ingen intern praktisk truck- og truckføreropplæring på den enkelte bedrift.

- Vi har et godt lovverk og forskrifter med gode opplæringsplaner for sikkerhetsopplæring. Sørg for å benytte og følge disse. Begynn å bry seg, ta ansvar og vær med på å lage et godt og trivelig HMS-miljø i din bedrift, er Luthens råd.

Nytt etterutdannelsestilbud

Gunnar Luthen mener bedriftene må arbeide internt med atferd, holdning og kultur. En viktig del av dette er etterutdannelse av eksempelvis bedriftenes truckførere. Han nevner blant annet en modell på etterutdannelse og et nytt sikkerhetskurs som han har gjennomført for ledere og terminalarbeidere på alle godsterminalene til Tollpost Globe. I tillegg holder Luthen nå på å gjennomføre tilsvarende HMS trucksikkerhetskurs på alle godsterminalene til Bring Logistics.

- På slike etterutdannelses- og holdningsskapende kurs gjennomgår vi årsakene til truckulykkene og hva bedriften kan gjøre for å unngå disse. Både bedriftens trucker, truckkjøring og godshåndtering blir gjennomgått og evaluert via gruppearbeide hvor alle truckbrukere, ledere og HMS-personell deltar. Her blir atferden og truckbruken på bedriften gjennomgått.

Resultatet av gruppearbeidet benyttes til å utarbeide en handlingsplan rundt trucksikkerhet for den enkelte bedrift, slik at alle kan se resultatet og forbedringer ved hjelp av kurset, gruppearbeide og handlingsplan. Det legges også meget vekt på atferd basert opplæring, da avvik og atferd kan raskt rettes på i motsetning til holdning og sikkerhetskultur som tar tid og bygge opp i en organisasjon.

- Et annet viktig punkt i etterutdannelsen og på HMS-kurset er å gjennomgå og demonstrere den viktige daglige sikkerhetskontrollen av trucken. Denne må også den enkelte truckfører dokumentere ved kvittering i en daglig sikkerhetskontrollbok, forklarer Gunnar Luthen.

Nullvisjon

- Erfaringene fra blant annet Tollpost Globe og Bring Logistics er at dette arbeidet skaper motiverte medarbeidere som igjen vil medvirke til god trivsel, lavere sykefravær og mindre skader, forteller Luthen som avslutningsvis oppfordrer alle til å arbeide mot at Norge blir et ledende land innfor HMS og sikkerhetsopplæring og med en klar nullvisjon rundt dødsulykker i truckbransjen.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!