Godt tilpasset elbransjens behov

Tidligere i år flyttet Onninen inn i sitt nye administrasjonsbygg og halvautomatiserte lager på Berger. Dette er et standard gjennomstrømningslager med varemottaket på den ene siden, mellomlagring av varer i midten og utsortering på andre siden. - Vi har fått et moderne og effektivt anlegg tilpasset elbransjens behov, mener driftssjef Roar Johnsen i Onninen AS. 

Robotanlegget AutoStore spiller en sentral rolle på lageret til Onninen. Hver eneste dag står anlegget for 65 prosent plukk av småvarer. AutoStore er på 900 kvm med 16 kasser som står oppå hverandre. På toppen av anlegget bringer 24 roboter kassene med varer ned til lagermedarbeidere hvor det blir plukket i riktig mengde. Foto: Trond Schieldrop

Hovedlageret har et gulvareal på 15.000 kvm med pallreoler, i tillegg til dypstablingsområde for høyfrekvente og store varer. Det er også installert et robotsystem for håndtering av mindre varer. Ved siden av administrasjonsbygget har Onninen bygd et temperert lager på ca 5.000 kvm. Det inneholder kabel, langgods m.m.

Stor flyttesjau - 700 semitrailere

Grunnarbeidene for det nye anlegget på Berger startet høsten 2008 og administrasjonsdelen ble ferdigstilt i januar i år. Varelageret ble flyttet i påsken og besto av ca 700 semitrailerlass. 6. april var anlegget i full drift.

- Flyttingen ble gjennomført uten at våre kunder merket noe til det, sier Johnsen. Han forteller at entreprenørselskapet Øie sto for oppføringen av bygget som eies av Fabritius Eiendom. Leverandør av reoler og annen lagerutrustning har vært Constructor.

Høy leveringsgrad

Til sammen ligger det ca 16.000 artikler på lageret.

- Inkluderes alle skaffevarer har vi opp mot 100.000 forskjellige artikler å tilby våre kunder. Varekontroll styres av prognoser for å sikre at vi til enhver tid har riktige varer på lager. På topp 100 og A-varer har vi en leveringsgrad på ca 98 prosent. Omløpshastigheten på våre toppvarer og standardvarer er to ganger pr uke, sier Johnsen. Han forteller at materialavdelingen foretar prognosebehandlingen og har kontroll med alle innkjøp.

Lageret til Onninen har syv porter for varemottak og 20 porter for utsortering. Langruter som for eksempel går til Bergen, Trondheim, Stavanger og Haugesund, har faste porter.

- Hver dag går det ut ca 6.500 til 7.000 ordrelinjer fra lageret. En installatør kan for eksempel bestille en enhet med 12 forskjellige ordrelinjer, sier Johnsen. Han legger til at varemottaket er åpent fra 07:00 til 16:00. Daglig ankommer ca 20 lastebiler på vare- og mottakssiden mens man på utsorteringssiden har 35 avganger.

Dypstablingsområde

Onninen har et dypstablingsområde for voluminøse varer som normalt skulle vært plassert på pallager.

- I og med at omløpshastigheten er så høy er ikke dette nødvendig. Vi har et klassisk pallager for kort- og langsidehåndtering avhengig av varetyngden, sier Johnsen.

AutoStore på 900 kvm

Robotanlegget AutoStore ble installert for et år siden og var testklar i februar 2010 og er levert av Element Storage. Dagen etter påske var systemet i full drift og har fra dag en fungert etter forventningene.

Systemet er driftssikkert og miljøvennlig. I full drift bruker anlegget bare 5 kW (det utgjør fem panelovner i strømforbruk). Anlegget forbruker kun strøm når robotene akselererer og fysisk heiser opp varer. Når de bremser ned og firer varer, genereres strøm.

- Hver eneste dag står anlegget for 65 prosent plukk av småvarer. AutoStore er på 900 kvm med 16 kasser som står oppå hverandre. På toppen av anlegget bringer 24 roboter kassene med varer ned til lagermedarbeidere hvor det blir plukket i riktig mengde. Robotanlegget styrer seg selv og varer som ligger i de øverste kasselagene, er de mest høyfrekvente. Dette endrer seg fra sesong til sesong. Nå selges det mye varmeprodukter. Anlegget styrer dette på egen hånd avhengig av plukkmengde. Ordrene forberedes kun minutter før de blir plukket, sier Johnsen, som forteller at AutoStore er sju meter høy.

AutoStore inneholder nesten 10.000 forskjellige produkter. Systemet består av tusenvis av plastkasser, som lagres ekstremt kompakt. Innenfor lagringsområdet er det til sammen 27.500 plastkasser der roboter både plukker og legger inn varer samtidig.

- Stabler vi alle kassene oppå hverandre vil de utgjøre en høyde på over 9.000 meter, konstaterer Johnsen.

Effektiviseringsgevinst

- Med AutoStore får vi langt bedre varekontroll med alt fra sortiment til beholdning. Ressursbruken på plukk av småvarer er nå halvert. For ett år siden hyret vi inn 24 vikarer. Nå er de redusert til to. Driften er blitt mer stabil, sier Johnsen og forteller at Onninen hele tiden arbeider med å forbedre lagerhåndteringen.

- Vi har ingen ambisjoner om å rasjonalisere bort de fast ansatte. Vi har en jevn rullering av dem slik at de får muligheten til å utføre forskjellige operasjoner for å unngå belastningsskader. Jo mer automatisert og teknologisk avansert et lager blir, desto mer ensformig vil arbeidsoppgavene være. Det er ikke som i gamle dager hvor du fikk en manuell plukkliste og kanskje brukte to timer på å plukke varer. Som ledere må vi skape variasjon i hverdagen og nyttiggjøre kreativiteten og kompetansen til hver enkelt medarbeider.

Ikke stemmestyrt plukk

På lageret benytter Onninen trucker fra Jungheinrich, Toyota BT og Atlet som leases gjennom Nordea.

- Pr i dag har vi ingen førerløse trucker, bortsett fra en prototyp som foreløpig ikke er tatt i bruk. Vi har bestilt to nye manuelle plukktrucker fra Jungheinrich med løftehøyde på 12 meter, sier Johnsen.

Han opplyser at Onninen har testet stemmestyrt plukk, men slik deres lagersituasjon er vil ikke det effektivisere plukkoperasjonen.

- Våre operatører er mer komfortable med informasjonen på terminal enn via stemmestyrt plukk. Foreløpig har vi lagt prosjektet på is til vi ser nytten av å bruke det på enkelte områder på lageret. For større detaljister bidrar stemmestyrt plukk til å effektivisere plukkoperasjonene. Hos oss er 65 prosent av all plukk styrt via AutoStore. 25 prosent går på paller mens 10 er langgods, kabel- og rørplukk. Derfor må vi legge vekt på å effektivisere bruken av AutoStore og påse at alle varer ligger riktig i systemet. Vi har for eksempel et dataprogram med fargekodet salgsfrekvens på paller i reolene. Vi plasserer dem der de naturlig hører hjemme som en del av intern logistikken.

Sporing gjennom verdikjeden

- Er det mulig å effektivisere lagerdriften utover det dere har gjort i dag?

- Selvsagt er det mulig, sier Johnsen.

- Vi kan blant annet ta i bruk automatiske sortering på ruter og RFID på etikettene som vil forenkle sporingsarbeidet. Våre kunder kan da følge med på hvor godset befinner seg på vei mot bestemmelsesstedet. Når godset er på plass hos kunde kan de få varslinger på mobilen, sier Johnsen. Han forteller at de har fått et tilbud på et RFID pilotprosjekt.

- RFID vil gi en helt annen kvalitets- og produksjonskontroll. Får vi våre leverandører til å bli med på dette, kan vi involvere alle ledd i verdikjeden fra varen produseres til den er fremme hos kunden. Da har vi sporing gjennom hele verdikjeden, avslutter Roar Johnsen.

Les hele artikkelen i Logistikk & Ledelse nr. 12/2010

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!