Tar ansvar for eiendom

Conceptor har en lang historie bak seg som utvikler av kombinasjonseiendommer. I dag disponerer firmaet sammen med Geir Rønningen en tomtebank på rundt 500.000 kvm over store deler av Østlandet opp til Lillehammer og ned til Kragerø. Men man ser muligheter også langs den svenske vestkysten mot Malmö for å gi norske bedrifter muligheter til å etablere logistikkområder mot Kontinentet.

Christian Ryg

Etter å ha drevet som utvikler innen kombimarkedet i ti år hevder Geir Rønningen at han sitter på stor kompetanse når det gjelder dette markedet. Conceptor innehar den finansielle tyngden som er nødvendig for å satse adskillig større, og sammen skal partene derfor drive fram prosjekter i en helt annen størrelse enn hittil.

Det var i fjor at de gikk sammen om utvikling av kombinerte eiendommer. Noen av eiendommene eier de, mens andre skal utvikles i kompaniskap med grunneiere. Kombinasjonseiendommer kan inneholde logistikkselskaper, industri, lager, kontorer eller handelsvirksomhet i ulike kombinasjoner. I enkelte tilfeller kan også boliger legges inn i slike områder, men da helst om eiendommen ligger i en by. Da er det naturlig å kombinere med handelsbedrifter og kontorlokaler.

Legg vekt på grønn profil

Grunnfilosofien for Conceptor Eiendomsutvikling AS er å være leietakers partner gjennom hele prosessen og ivareta alle interesser til nye lokaler er overtatt. Samtidig må man se på og fremelske er grønn profil, understreker Rønningen.

- Vi må ta vår del av samfunnsansvaret ved utvikling av slike store områder. Vi jobber med bransjer som er avhengig av transport, enten varer kommer sjøveien, landeveien, med tog eller fly. Da gjelder det å legge til rette for en effektiv og mest mulig miljøvennlig logistikk. I tillegg må vi sørge for å utvikle områder mest mulig miljøvennlig også når det gjelder for eksempel energiforsyning. Vi må ha helhetsplaner og arealplaner som i størst mulig grad tar vare på miljøet. Samtidig må selvfølgelig områdene fungere best mulig for leietakere og dekke deres behov. Vi ønsker å komme inn tidlig i prosessen og få kontakt med firmaer før de har bestemt hvor virksomheten skal lokaliseres. Da kan vi fungere som konsulenter på best mulig måte. Vi kan finne ut hva bedriften har behov for og hvor det er gunstigst å lokalisere seg. Hvordan skal bygg utformes for å dekke behovene best mulig, og hvilke kombinasjoner vil fungere best mulig innen et område?

Ser utover grensene

Det er ingen grunn til å holde virksomheten innen Norges grenser, sier Rønningen. Conceptor har allerede involvert seg i prosjekter når det gjelder grensehandelen.

- Strekningen mellom Svinesund og København vil være et naturlig område å se på. Man må ha et totalsyn på Norge når det gjelder transportnæringen for å komme opp med de beste løsningene. Det kan godt være at logistikksentre langs den svenske vestkysten vil være bedre for deler av næringen, enn å lokalisere seg i Norge langs E6 for eksempel. Kombinert med annen virksomhet kan man da skape gode løsninger.

I tillegg til de eiendommene som ligger langs nettopp E6 nordover til Lillehammer, har Conceptor Eiendomsutvikling et prosjekt under utvikling på Hurumlandet i Røyken kommune. Dessuten arbeider man med prosjekter i Kragerø og i Vestfold. Hensikten er å bli blant de beste i landet innen utleie av kombinasjonseiendommer. Dessuten skal man operere med markedets mest konkurransedyktige priser.

Det er et område langs E6 syd for Oslo som Rønningen mener har feilet når det gjelder utvikling av slike eiendommer. Det er Moss, der han hevder at politikerne ikke har kjent sin besøkelsestid. - Man har ikke lagt til rette for utvikling av denne typen eiendommer og den virksomheten som kunne følge av dette. Resultatet er at det meste av slik virksomhet er blitt lokalisert til Vestby og områdene nord, eller lenger syd.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!