Et sentrallager til misunnelse

LOGMAs jakt på gode ideer og tanker fortsetter, og fra tid til annen kan vi rapportere om god jakt. Denne artikkelen er i sin helhet knyttet til et populært medlemsmøte hos Würth Norge AS. Det er et fengende eksempel på at ved å plante gode ideer så blomstrer effektiv praksis. Men en blomstrende praksis krever pleie og omsorg, luking og klipping; også kalt ledelse.

Würth Norge, (senere kalt WN), er en del av det tyske konsernet Würth som har 404 selskap i 84 land. Konsernet har globalt en omsetning på ca. 80 milliarder NOK med ca. 60.000 ansatte. WN har en omsetning på vel en milliard med 500 ansatte. Visjonen er å gjøre det enklere for fagfolk i Norge å gjøre en god jobb. De mest kjente produktgruppene er festemidler, kjemikalier, håndverktøy, verkstedmaskiner, elektro- og hydraulikkutstyr og verneutstyr.

Forsyningskjedens struktur

Den mest synlige delen av forsyningskjeden hos Würth Norge, (WN), er sentrallagret på Gjelleråsen. Men kjeden starter (i denne sammenhengen) hos ca. 500 leverandører. Av disse er halvparten nasjonale og internasjonale leverandører styrt av WN, og står bak ca. 40 prosent av omsetningen. Resten er en del av den internasjonale leverandørbasen med avtaler med Würth Int. og produktene leveres til det norske sentrallagret fra Würths tre hovedlagre i Europa. Fra sentrallagret leveres ca. 80 prosent direkte til sluttbrukere som er bilverksteder, tre- og metallbearbeidende industri og bygg- og anleggsvirksomhet. Resten leveres til Würth-butikker med et produktsortiment for alle typer håndverkere.

Flyten av produkter

Konsernet Würth har ca. 150.000 produkter i sin katalog. WN har funnet det optimalt å lagerføre ca. 16.000 av disse ved sentrallagret, hvilket dekker 96 - 97 prosent av omsetningen. Ved de ulike butikkene lagerføres ca. 3.500 produkter. En gjennomsnittsdag ved sentrallagret kan beskrives med ca. 1.200 leveringer, 2.500 kolli og ca. 9.000 ordrelinjer. I vekt er det ca. 24 tonn. Kundeordrer som er ankommet før kl. 13.30 plukkes samme dag og loves ankommet kunde innen 24 - 72 timer. Til egne butikker er det faste leveringsdager, og for tiden synes det optimalt med to til tre faste dager per uke.

Tilsvarende er det daglig ca. 50 varemottak med totalt 450 ordrelinjer. Ledetiden fra Würths lagre i Europa er en uke, mens ledetiden direkte fra andre leverandører er fra en til seks uker.

Kunder

WN har et sterkt kundefokus og er vel vitende om at kundeservice er en forutsetning for å være en vinner i sitt marked. Kunden i fokus er ikke bare en myte, men en realitet hos WN. Over halvparten av de 500 ansatte er selgere som driver direktesalg gjennom kontinuerlig kundebesøk og kundepleie. Daglig gjennomføres det 1.400 besøk hos kunder. Nærkontakt med kundene sikrer at kundepreferansene blir kommunisert, forstått og etterkommet. Påaktede kundekrav er forhold som kort leveringstid og høy servicegrad, samlet leveranse av hele ordren til avtalt tid, fleksibilitet og god informasjon når kunder trenger avviksbehandling i spesielle situasjoner, at det er riktige dokumenter og solid emballasje som sikrer produktkvaliteten, at kundene har god sjåførkontakt og enkle varemottak, og selvfølgelig sporbarhet gjennom alle forretningstransaksjonene på lager og i transport.

Når det gjelder levering av kritiske produkter til store prosjekter er det å møte disse logistiske kundepreferansene avgjørende for å være konkurransedyktig, faktisk viktigere enn pris.

Spesialisert sentrallager

Dagens sentrallager ble tatt i bruk i 1999. Da var det en stor fordel å være en del av et stort konsern, da ved at Norge kunne få samme spesialiserte lagerløsning som Danmark og Østerrike. Både den fysiske planløsningen, de enkelte arbeidsoperasjonene og de automatiserte styringssystemene er utformet for å understøtte en rask, effektiv og sikker flyt av det produktsortimentet som skal gjennom lagret. Lageret er U-formet, har 42.000 lokasjoner for plukk fra beholder, 2.000 lokasjoner for plukk fra pall og 5.000 lokasjoner for ulik bufring av produkter. Av spesielt utstyr er det tre heiser for lagring og 1.600 meter transportbånd for fremføring av plukkekolli.

Effektiv plukking

Plukking av varer er den dominerende operasjonen ved alle lagerområder. WN har sterkt fokus på vareplassering og prinsipper for vareplukking. Alle produkter registreres med volum og vekt per lagerenhet. Dette er for det første bestemmende for hvilken sone produktet skal lagres. Men disse data brukes for plukking og emballering i standardiserte esker. Hver kundeordre regnes om til volum. Ut fra ordrens volum bestemmes hvilke og hvor mange esker ordren skal plukkes i. Vekt brukes som kvalitetssjekk ved at kartongene veies ved hver plukkstasjon. Er vekten innenfor toleransene godkjennes plukket og kartongen kan sendes videre. I og med at det plukkes manuelt mot et samlebånd er det enkelt å skalere plukkekapasiteten opp og ned gjennom systematisert jobbrotasjon.

Hver eske får sin spesifikke plukkliste før den sluses gjennom plukkområdene og skal i følge volumberegningene være nesten full når siste produkt plukkes og legges i. Etter endt plukking stabiliseres produktene i esken med å krympe et plastomslag som på forhånd er lagt i esken. Eskene som er strekkodet med ordrenummer rutes via transportbåndene frem til utleveringsporten hvor alle kolli tilhørende samme kundeordre sammenstilles. Standardeskene har i dag en gjennomsnittlig fyllingsgard på 75 prosent, samtidig som de gir full utnyttelse av paller og andre lastbærere.

At lagret er ryddig og skinnende reint er nesten unødvendig å nevne, for «Ordnung muss sein».

Resultater

I og med WN er en del av et konsern med mange sammenlignbare virksomheter i andre land, er det både fristende og mulig med benchmarking landene i mellom. Tre sentrale nøkkeltall er servicegrad fra sentrallagret, liggetid på lager og antall varelinjer levert per timeverk. WN ligger helt i toppen med tall som 98 prosent servicegrad, 72 dagers liggetid og 50 plukkede varelinjer per timeverk dedikert plukking. Ambisjonen er å forbedre både servicegrad og liggetid. Å forbedre begge deler er det umuliges kunst sier noen. Hos WN jobbes det systematisk med de underliggende forutsetningene for å lykkes. Det er blant annet å ha en klar differensiert styring av de ulike produktene med hensyn til lagerføring og ikke lagerføring, å øke forutsigbarheten i etterspørselen av både ordinært salg og kampanjesalg, samt å redusere ledetiden fra leverandører, både de egne og de konserneide leverandørene.

Til slutt retter vi en stor takk til logistikk/IT-sjef Stein Inge Viset og lagersjef Tor Martinsen.

-----------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se eller kontakt sekretariatet på 67 55 54 38. Redaktør for LOGMA-sidene i dette bladet er:logma.noØyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!