Tar vi styring av risiko i forsyningskjeder på alvor?

Selv om Omera Khan i dag er en ledende ekspert innen supply chain management startet hun sin karriere på et helt annet område - innen tekstildesign. Det gjorde henne bevisst på koblingen mellom produktdesign og utvikling av forsyningskjeder.

Dr. Omera Khan foreleser i logistikk og supply chain management ved the University of Manchester. Hennes forskning dreier seg særlig om risikostyring i forsyningskjeder, designledet risikostyring, utvikling av raske og smidige forsyningskjeder og risikostyring ved outsourcing. Foto: Henning Ivarson

Omera Khans barne- og ungdomsmiljø var preget av at foreldrenes drev tekstilfabrikk. Det at hun startet med å studere tekstildesign var derfor ingen overraskelse. Men under disse studiene ble hun stadig mer opptatt av at de risiki som ligger i designutvikling og at design ikke kan ses isolert fra forsyningskjeden, men snarere som en integrert del av denne. Det førte henne over til logistikkstudiene. I samarbeid med Marks and Spencer fullførte hun sin doktorgrad ved Manchester Business School med tittelen «Managing Supply Chain risks in the textile and clothing industry».

Design - et middel til å redusere kompleksitet

- Hvorfor er du så opptatt av design som et middel til å redusere risiko og kompleksitet i forsyningskjeden?

- Fordi vi stadig ser at hele 75-80 prosent av kostnadene ved å utvikle nye produkter er knyttet til design.

- Hva med tidsbruken?

- Tiden det tar å designe et produkt er også kritisk. Det gjelder særlig når vi tenker på at livssyklusen til mange produkter blir stadig kortere. - Og derfor ønsker du et nærmere samarbeid mellom designere og logistikere?

- Ja, så absolutt! Problemet er at i det i dagens utdanningssystem knapt finnes noen forbindelse mellom de to studiene. Dette må man få forandret på.

Omera Khan mener at en del tekstilbedrifter, til tross for tregheten i den akademiske verden, likevel har tatt dette poenget.

- Den modulpregede tankegangen som preger en betydelig del av bilindustrien viser at også de har en rimelig god forståelse av sammenhengen mellom design og minsking av risiko i forsyningskjeden.

- Du har i dine arbeider understreket designens betydning når det gjelder muligheten for å koble fra hverandre forsyningskjeden. Hvorfor er dette så viktig?

- Fordi det er på dette stadiet i prosessen du fremdeles har muligheten for å spare betydelige kostnader og samtidig høste fruktene av storskalafordeler..Det er særdeles viktig å være seg bevisst hvor langt ut i forsyningskjeden du kan lage standardiserte produkter før du begynner med «skreddersømmen»

- Dessuten fører logistikktilpasset produktdesign gjerne til både lavere transportkostnader og mindre miljøbelastninger, tilføyer hun.

Om å forstå risiko

Dr. Omera Khan understreker betydningen av å forstå hva risiko dreier seg om, det vil si:

Risiko = sannsynligheten for at en begivenhet inntrer x konsekvensene av denne begivenheten.

Mange bedrifter har, i følge Khan, en tendens til å se bort fra konsekvensene når de vurderer risiko. Og hun fortsetter:

- I de siste årene har antallet som følge av økologisk ubalanse økt radikalt. Selv om sannsynligheten for at slike begivenheter skal inntre statistisk sett er betydelige mindre enn hverdagslige flaskehalser i forsyningskjeden er konsekvensene så uendelige mye mer ødeleggende. Bare tenk på det islandske vulkanutbruddet. Og på den nylige flomkatastrofen i Pakistan. Den skyllet, bokstavelig talt, vekk forsyningskjeder for en lengre periode.sammenbrudd i forsyningskjeder

Håndtering av risiko

- Hva er etter din oppfatning den mest typiske ledelsestilnærmingen når det gjelder å håndtere risiko?

- Min erfaring er at ledere har en tendens til å konsentrere seg om de risikofaktorene de direkte kan kontrollere. Problemet med en slik tilnærming er at bedriftene da verken utvikler systemer eller fleksibilitet for å hanskes med de langsiktige risiki som kan føre til sammenbrudd i forsyningskjeden.

Omera Khan har også studert virkningene av outsourcing av forsyningskjeder. Hun har blant annet forsket på risiki ved outsourcing i form av:

Khan ber bedriftene om å være seg mer bevisst langsiktige risiki. Og til å utvikle så vel en bedriftskultur som systemer som setter bedriften i stand til å komme på banen igjen når uhellet er ute.

- Det velkjente Paretoprinsippet kan også anvendes til å analysere risiko i forsyningskjeder, i den forstand at 20 prosent av de hendelser som forekommer forårsaker 80 prosent av skadene, avslutter hun.

Les hele artikkelen i Logistikk & Ledelse nr. 11/2010.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!