Folkeuniversitetet overtar seks logistikkfagskoler

Folkeuniversitetet Buskerud - Vestfold - Telemark (FUBVT) kjøpte i juni Logistikkfagskolen av Nordic Business Institute (NBI) i Moss. Med denne overtakelsen blir FUBVT en av Norges største leverandører av fagskoleutdanning med 20 ulike fagskoletilbud.

Fagskoler er en offentlig godkjent utdanning som kvalifisere for lån og stipend i Statens lånekasse. De tilbyr korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående skole eller praksis fra arbeidslivet.

Etterspurt kompetanse

Denne typen utdanning har et omfang på minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Det er ikke krav om at fagskoleutdanning må være heltidsutdanning. Den kan også gis på deltid og som fjernundervisning.

FUBT eier og administrerer allerede ti godkjente fagskoler innen helse- og reiselivsfag. I tillegg administrerer FUBT fire fagskoler i sin region gjennom samarbeid med Norges Kreative Fagskole. Med overtagelsen av Logistikkfagskolen blir FUBVT en av Norges største leverandører av fagskoleutdanning med 20 ulike fagskoletilbud.

Logistikkfagskolen består av seks ulike studieretninger;

Disse kan gjennomføres som enkeltstående studier, men kan også settes sammen til et komplett studium som gir studentene tittelen logistikkøkonom etter halvannet år.

Arbeidsmarkedet for studenter som gjennomfører Logistikkfagskolen er svært bra. Kompetansen er etterspurt både innen transportbedrifter, lager- og logistikkbedrifter og produksjonsbedrifter med lager- og transportbehov.

- Logistikkfagskolen tilbyr studentene en høy grad av fleksibilitet og muligheten for fordypning innen ulike fagområder, sier Reidun Weaas, rektor for fagskolene i FUBVT.

- Eksempelvis er det mange bedrifter både innen privat og offentlig sektor som trenger medarbeidere med kompetanse innen innkjøp, fortsetter Weaas.

FUBVT har god erfaring med drift av Logistikkfagskolene gjennom et samarbeid med NBI siden fagskolene ble etablert. Utdanningen har allerede vært gjennomført flere ganger i Drammen og Larvik.

Regiondirektør i FUBVT, Arild Neste, påpeker at fagskoler både er, og i stadig større grad vil være en viktig utdanningsvei for kandidater som ønsker seg en kort, yrkesrettet utdanning med god forankring i arbeidslivet.

- Oppkjøpet av Logistikkfagskolen er en viktig byggesten i vår utvidede satsing på fagskoler som del av vårt komplette etter- og videreutdanningstilbud, legger han til.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!