Entreprenører må tyverisikre bedre

På ulike lagre i Norge finnes det nærmere 100 tonn dynamitt som ikke er tyverisikret med alarm. Men nå er det slutt. Nye regler fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) krever full sikring av samtlige sprengstofflagre.

I 2005 kom det forskrifter som krevde at alle sprengstofflagre med mer enn 250 kilo sprengstoff måtte tyverisikres med alarm. Bakgrunnen for reglene var en ny EU-regulering, samt at to store dynamitt-tyverier i henholdsvis Larvik og på Gol aktualiserte problemstillingen.

Mye i terrorsammenheng

Nå er det imidlertid kommet nye forskrifter som også krever tyverisikring av lagre som inneholder mindre enn 250 kilo. Alarm på disse lagrene skal være installert innen utgangen av inneværende år.

- Etter at de store lagrene ble sikret, ser DSB det som nødvendig at også de mindre lagrene får alarm. Eksempelvis er 250 kilo dynamitt mye i terrorsammenheng, sier Haakon A. Thorsen, adm. direktør i BNS Container AS.

Omgåelse av reglene

En kartlegging utført av BNS Container viser at det finnes mer enn 400 norske sprengstofflagre som ikke har vært omfattet av regelverket. Thorsen sier at mange har lagt seg tett opp til grensen til 250 kilo.

- Det har vært mulig å ha to containere stående ved siden av hverandre, slik at de ble regnet som to lagre. Dette er en omgåelse av reglene som det nå blir slutt på, sier han.

Med over 400 sprengstofflagre som inneholder inntil 250 kilo dynamitt, kan den totale mengden med usikret sprengstoff være så stor som 100 tonn.

Innbruddssikkerhet

De nye forskriftene sier at samtlige sprengstofflagre skal ha installert alarm, som er direkte knyttet til et vaktselskap. Alarmene skal dessuten tilfredsstille kravene til tidlig varsling.

I tillegg til alarmer er det avgjørende med gode låser og sterke dører/ vegger når eksplosiver oppbevares i containere. Permanente lagre skal dessuten ha gjerde som slutter godt ned mot bakken, og som ikke kan løftes opp.

Flere store tyverier

Ett av de store dynamittyveriene i Norge skjedde utenfor Gol i Hallingdal i 2004, da 660 kilo dynamitt ble stjålet fra et sprengstofflager, som tilhørte en entreprenør. Samme år ble det stjålet 200 kilo dynamitt fra et lager i Larvik. Begge disse tyveriene var utløsende for regelverket som satte krav til tyverialarm.

Men også i nyere tid har det skjedd dynamittyverier. I 2007 ble det stjålet hele 1.000 kilo dynamitt og 1.000 fenghetter fra et lager i Kvinesdal.

Frist til 1. januar

Thorsen i BNS Container frykter mange vil vente i det lengste med å få alarmen installert etter de nye forskriftene.

- Noen vil nok tenke at det er lenge igjen frem til årsskiftet. Men hvis alle skal vente til november/desember, er det mange som ikke vil rekke det innen fristen. Da blir det for liten kapasitet hos oss som installerer alarmer, sier han.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!