Chain Management i flere perspektiver

I forrige artikkel forsøkte vi å belyse og poengtere en forsyningskjedes tre perspektiver. Det vakte faktisk en viss interesse blant leserne. Det er øyensynlig tre litt ulike målgruppen for temaet «Chain Management». Alle bekjenner seg til helhetssynet i en forsyningskjede. Men i en stresset hverdag henfaller målgruppene seg til hver sine revir, henholdsvis oppstrømsperspektivet, internperspektivet og nedstrømsperspektivet.

Derfor gikk vi ut i «verden» for å finne interessante synspunkter på og eksempler innen disse perspektivene. De lar seg finne, det er mulig å lytte og det er faktisk en sannsynlighet for å lære noe.

Den Strategiske Innkjøpskonferansen

Vi begynte med. Der var vi så heldige å kunne delta på «Den Strategiske Innkjøpskonferansen» i regi av KPMG. Mye fornuftig erfaring ble presentert fra virksomheter som Statoil, Orkla, ISS og Nortura. Spesiell interesse fikk vi for sistnevnte virksomhet. Innkjøpsdirektør Bjørn Orerød fra Nortura visteoppstrømsperspektivet

på en pedagogisk og strukturert måte hvordan det er mulig å gjennomføre en kombinasjon av analytisk tilnæring til problemstillinger og en styring av de underliggende prosesser. Ikke minst imponerende, dette grepet kunne realisere både kortsiktige operative gevinster og langsiktige strategiske gevinster innen innkjøpsområdet. Detaljer om dette vil vi ta opp i neste artikkel. Men for å tekkes de umiddelbart utålmodige lesere nevner vi at det er allerede nå er det mulig å bestille KPMGs innkjøpsundersøkelse «Beyond Purchasing». For de langsiktig nysgjerrige lesere nevner vi at KPMG gjentar sin inspirerende innkjøpskonferanse neste høst.

LOGMA-møte hos K. Ekrheim

For å oppleve faglige finesser om kan vi referere til et LOGMA medlemsmøte hos dagligvaregrossisten K. Ekrheim. Ekrheim, som mange andre grossister, opplever økende servicekrav og forventning hos sluttbrukerne og butikkjedene på den ene siden og rasjonelle vareleverandører på den andre siden. Derfor var det inspirerende og imponerende når daglig leder Haakon Ekrheim kunne avsløre hvordan en grossist kan være det elastiske mellomleddet som balanserer kundeservice og pådraget av interne kostnader på en lønnsomhetsmessig optimal måte. Noe av hemmeligheten var at riktig kompetanse og bruk av relevant styringsverktøy er kritiske forutsetninger. Dette er også et tema vi vil utdype i neste artikkel.internperspektivet

«The Age of Customer Capitalism»

Hva så med? Her er det flere kilder som har sine kunngjøringer og formuleringer. I januarnummer av Harvard Business Review kan vi lese om «The Age of Customer Capitalism», forfattet av en professor Roger Martin. I den nye tidsalder er det avgjørende å identifisere, forstå og utnytte kundens subjektive oppfatning av verdi. Det å reagere rask på denne oppfatningen må få oppmerksomhet og topp prioritet, og det vil også være et premiss når det gjelder design av forsyningskjeder. Kundens verdioppfatning vil nemlig være den langsiktige driveren for substans og eierverdi av virksomheten. Som lysende og vellykkede piloter i det å utnytte denne erkjennelsen nevnes to kjente virksomheter, Johnson & Johnson og Procter & Gamble.nedstrømsperspektivet

Gartner in the morning

Nedstrømsperspektivet er også å finne hos Gartner. I et nylig avholdt frokostmøte hos Gartner kunne forskningsdirektør Kevin Sterneckert fortelle oss hvor avgjørende det er å helligholde følgende lov som gjelder i forsyningskjeder: « ».Improve your Relationships, Market Share and Profitability with Customer facing Logistics

Med referanse til 25 av verdens mest vellykkede verdikjeder pekes det på flere likartede tiltak for suksess. Ikke overraskende var kombinasjonen av eksellent innovasjon (det å ha kort tid fra forskning til realisert markedsverdi av produkt og tjenester) og kostnadseffektive operasjoner (det å disponere et regime av relevante kundeordrer samt sikre perfekte og komplette leveringer) en gjenomgående forutsetning. Det vinnende konseptet er altså å forstå markedet/kundene, utvikle nye løsninger og ikke minst å kunne gjøre dette rask. Samtidig pekes det på to utfordringer. Den ene er å spesifisere de mål og krav som forsyningskjeden må tilfredsstille for å øke virksomhetens omsetning og økonomisk vekst. Den andre utfordringen det pekes på er betydningen av å ha oversikt og kontroll over de risikoelementer som kan oppstå i mer avanserte forsyningskjeder med krevende og eksperimentelt design.

Dag Ericsson forkynner en ny tid

Når vi tenker og snakker forsyningskjeder kan vi ikke unngå å sikre oss et møte med Skandinavias tidløse banebryter innen logistikk. På konferansen Transport og Logistikk 2010 møter vi derfor professor Dag Ericsson. Temaet han vet å forkynne der er at nå har « » gått fra visjonsstadiet til å være en virkelighet. Hovedfokus har blitt, og verdikjedene endres fra i hovedsak å være leverandørdrevet til i voksende grad å bli kundedrevet. Produktkonsepter basert på masseproduksjon og massemarkedsføring viker plass for sterkere innslag av innovativ kundetilpasning og relasjonsmarkedsføring. Operativ effektivitet og lav kostnad ved produksjon av funksjonelle produkter må suppleres med det å posisjonere seg strategisk med innovative produkter basert på informasjon om kundeopplevd nytteverdi.Demand Chain Managementnedstrøms

Ericsson har i lengre tid vært eksponenten for hvordan utnytte samspill og motsetning mellom begrepene «lean» og «agile» innen forsyningskjeder. På den ene siden «lean», med vekt på indre effektivitet med lav produksjonskostnad og å kunne selge det som produseres i et lukket system. På den andre siden «agile», hvor effektivitet er å kunne produsere og levere produkter for å tilfredsstille og utnytte varierende opplevd kjøpsverdi hos konsumentene. En praktisk konsekvens av dette er at forsyningskjeder i større grad bør differensieres. Differensieres ut fra om situasjonen er å utnytte stabile og forutsigbare markedspreferanser eller det er å maksimere muligheter som skapes gjennom sterkt varierende opplevde verdipreferanser hos konsumentene. Kompetanse innen logistikk tilføres en ny dimensjon. I økende grad gjelder det å kunne forstå kundeverdiene, oversette disse til logistiske termer og deretter designe en kjede med den optimale balansen mellom områder og elementer henført til «lean» eller «agile». For ordens skyld: «Leagile», et nytt fyndord?

En refleksjon til slutt

Det å kunne skape kjøpsopplevelse hos konsument er i ferd med å bli et signifikant element innen begrepet konkurransekraft. Det filosofiske spørsmålet kan da være: Er kjøpsopplevelse et element som nå supplerer Kotlers klassiske definisjonsmodell for konkurransekraft eller er det en subjektiv integrasjon av produkters komparative fortrinn, pris, tilgjengelighet og presentasjon?

Ordet er fritt.

--------

LOGMAs formål er å arbeide for en generell heving av logistikkompetanse innen norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er et nettverk av og for medlemsbedriftene hvor faglig interesserte medarbeidere ønsker utveksling av logistikkompetanse i hele verdikjeden.

LOGMA initierer og gjennomfører aktiviteter som møter hos medlemsbedrifter, temagrupper, faglige konferanser og symposier.

LOGMA er en frittstående og politisk uavhengig organisasjon. Alle bedrifter innen industri, handel, transport, tjenester, forskning, rådgivning og undervisning kan være medlem, og hver bedrift kan ha flere kontaktpersoner. Alle kontaktpersonene får direkte tilsendt materiell om aktiviteter i regi av LOGMA og andre relevante arrangementer.

For nærmere opplysninger se eller kontakt sekretariatet på 67 55 54 38.www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene i Logistikk & Ledelse er:Øyvind Engen

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!