Større produktivitet og bedre ytelse på det flerkulturelle lageret

I og med globaliseringen står multinasjonale virksomheter overfor en rekke utfordringer for å kunne håndtere sine leveringskjeder mellom flere språk og land. I henhold til en rapport fra US Bureau of Labor Statistics i 2008 var 24,1 millioner personer, eller 15,6 prosent av amerikanske arbeidstakere i alderen 16 år og oppover fra utlandet. Studien viste også at disse personene er mer positivt innstilt til arbeid innenfor blant annet lager og transport enn sine «innfødte kollegaer». Dette gir store konsekvenser for logistikkverdenen.

Tom Upshur

Teknologien har kommet langt når det gjelder å forbedre lagerproduktiviteten. En teknologisk løsning, som har en spesiell betydning for denne flerspråklige gruppen mennesker er stemmestyring.

I et stemmestyrt lager sendes informasjonen via et trådløst nettverk fra styresystemet til en lett, batteridrevet dataterminal som bæres eller holdes. Plukkordrene gjøres om til en rekke forskjellige kommandoer, som mottakeren hører via en hodetelefon. Mottakeren bekrefter at hun eller han er på riktig sted og sluttfører oppgaven ved å svare. Hennes eller hans svar gjenkjennes av programvaren i den enheten som oversetter svarene til data og sender disse dataene til WMS.

Verdien av å bruke stemmen

Ved å erstatte arbeidsintensive oppgaver der det brukes papir, skjermer, skannere og tastatur til innmating av data med de feilmuligheter dette innebærer, øker stemmestyring både produktiviteten, påliteligheten og trivselen - noe som resulterer i totalt bedre ytelse. Stemmestyring benytter seg av den menneskelige måten å kommunisere på - en toveisdialog. Ved å snakke seg gjennom sine daglige arbeidsoppgaver oppnår brukeren større produktivitet og sikkerhet.

Selv om det skulle være teknisk mulig å ha så mange som ti eller flere språk i et lagersystem, velger virksomheter med flerkulturelt personale ofte å begrense antall språk som snakkes i systemet til tre eller fire.

I dag bruker hundretusener av arbeidere rundt om i verden stemmestyring daglig. Eksempelvis har Nordens største næringsmiddelslager - Coops sentrallager i Bro i Sverige - personale fra 40 nasjoner som snakker 25 språk.

Tydelige konkurransefordeler

For organisasjoner med en flerkulturell arbeidsstyrke gir stemmestyring tydelige konkurransefordeler:

Det trengs sofistikert programvare for at bedriften skal kunne håndtere flere språk på lageret. Vocollects helt automatiserte program inneholder stemmemaler fra de korrekte tekst-til-tale-motorene og arbeidsoppgaven, for eksempel plukking, samt hver enkelt brukers stemmemal. Hver ansatt foretar en engangsinnspilling av sin stemmemal.

Stemmestyreteknologien er vanligvis bygget opp enten som stemmeavhenging eller stemmeuavhengig.

I det flerkulturelle miljøet som vi i dag ser i hele EU, der det snakkes tre eller flere språk på lageret, har mange virksomheter funnet ut at et stemmeavhengig system passer best til alle de språk, dialekter og hverdagsuttrykk som folk bruker i arbeidet sitt.

En typisk lagerapplikasjon krever et ordforråd på færre enn 100 ord, og i blant så få som 40. En liten ordanalysator kan benytte dataminnet til å bedre ytelsen til hver enkelt bruker dramatisk, selv for dem med uvanlige talemønstre eller dialekter. Ordanalysatoren kan lagre hver enkelt brukers unike stemme for hvert eneste ord det er nødvendig å forstå.

Et stemmeuavhengig system benytter seg ikke av denne kunnskapen og blir derfor mindre nøyaktig og mer følsom for bakgrunnslyder. Videre kreves ofte ytterligere ord som signalerer til systemet at en dialog skal påbegynnes eller avsluttes.

Et stemmeavhengig gjenkjenningssystem kan vanligvis stilles inn i løpet av 15 til 45 minutter. Fordi enkelte ord benyttes tusenvis av ganger per dag, fører økt presisjon i gjenkjenningen i et stemmeavhengig system til større produktivitet, sammenlignet med et stemmeuavhengig.

Presisjonen, og dermed produktiviteten, øker ved at systemet automatisk tilpasser seg hvordan brukeren snakker. Når en person begynner å bruke et nytt system, kan hun eller han være usikker og dette kan påvirke talemønsteret. Når brukeren blir mer fortrolig med systemet, endres talemønsteret som blir raskere og mer naturlig. Enkelte leverandører av stemmestyring, som Vocollect, benytter en adaptiv funksjon som automatisk registrerer og tilpasser seg forandringer mens systemet brukes. Dette forbedrer presisjonen og produktiviteten ytterligere.

Bare begynnelsen

Det fulle potensial med stemmebruk i hele leveringskjeden er enda ikke blitt realisert. Med tanke på de mange andre typer mobilt arbeid som finnes, har stemmestyring en lysende fremtid når det gjelder å hjelpe virksomheter til å oppnå bedre resultater.

---------

Artikkelforfatter Tom Upshur er Vice President Global Services i Vocollect, Inc.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!