Beste Praksis = Intuisjon + Teori?

Fra tid til annen kommer det synspunkter inn til redaktøren. Samtlige er varianter over temaet «hvordan vi kan forbedre vår logistikk». Helt siden begrepet logistikk fikk sin egen kommersielle og akademiske status, la oss si på 1970-tallet, har dette vært et aktuelt spørsmål.

Til trøst har også løsningene vært mange og det er flere tilnærminger ved at de berører både praksis, intuisjon og teori. I den sammenheng har sett sin oppgave å formidle praksis. Medlemsmøter og såkalte Superseminarer har vært og er kanalen for å formidle god praksis.LOGMA

Beste praksis

Nå holder det ikke å referere til god praksis. Det nyeste konseptet heter «beste demonstrerte praksis». Konseptet har i økende grad vokst frem og fått betydning, også innen logistikk. Et moteord sier noen, veien til suksess sier andre. Men det er å erkjenne at til en bestemt problemstilling finnes det forskjellige tilnærminger. Tilsvarende finnes det forskjellige resultat av de ulike prosessene. Noen tilnærminger skaper gode resultater, andre ikke. En hver logistikkansvarlig drømmer om å forbedre servicegraden for å få fornøyde kunder og økt salget, eliminere sløsing og redusere kostnadene, omfordele arbeidskapitalen og øke økonomisk handlefrihet. Men med hvilken tilnæring? Hvordan lære av de beste? Det kan være en slavisk kopiering. Men det kan også være en systematisk benchmarking (sammenligning) av en serie kritiske handlings- og resultatvariable, for på den måte bygge sine egne optimale logistikkprosesser.

Intuisjon

For de som har litt hastverk er det alltid mulighet for intuisjon. I følge Thomas H. Davenport blir ca. 40 % av beslutninger om tiltak til forbedring basert på intuisjon. Intuisjon er filosofenes tusenår gamle metode, også kalt ubevisst kunnskap. Men «Management by intuition» er faktisk et konsept som det er gryende forskning rundt. Mer nøkternt er intuisjon fortsatt «den brutte kausalkjedes metode», at det i prinsippet ikke er en forklarbar sammenheng mellom årsak og virkning. Det spennende med intuisjon er at suksesshistoriene skaper genier, mens fiaskoene kan skape idioter.

Teori

I hverdagsspråket brukes teori ofte noe nedsettende for å betegne en «ubekreftet antagelse». Men egentlig er det motsatt. En teori en forklaring på et fenomen eller en sammenheng som har blitt utsatt for mange og kritiske tester uten at disse kunne motbevises. Begrepet er forbeholdt forklaringssystemer som består av mange innbyrdes samstemte delteorier som kan forklare et stort spekter av fenomener eller sammenhenger. Teori er således hedersbetegnelse på en hypotese som gang på gang har blitt bekreftet.

Hvor finner vi så logistikkens teorier? Vi besøker Institutt for Strategi og Logistikk ved BI hvor instituttets leder Fred Wenstøp som har mye faglig å fortelle. Virksomheten ved instituttet er en imponerende historie.

Vi anbefaler sterkt å besøke instituttets hjemmeside for å få innsyn i de mange mulighetene som kan utnyttes av alle med interesse for logistikk. Gledeligst av mye, det er en økt erkjennelse at beste praksis forutsetter en faglig og pedagogisk brobygging mellom strategiske konsepter, operasjonelle metoder og teknologiske forretningssystemer.

På LOGMAs vegne ser vi frem til resultatene.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!