Tøft år for ny importør

Et drøyt år etter at Mitsubishi selv tok over importen av truckene sine i Norge, er organisasjonen fortsatt under utbygging. Men daglig leder Geir Rogstad i Mitsubishi Gaffeltruck Norge understreker at det meste er på plass, og man har nådd målene som ble satt for det første året.

Christian Ryg

Rogstad forteller at det hele skjedde ganske utrolig raskt fra den tiende juli i fjor. Da bestemte Mitsubishi seg for å gå løpet selv i Norge. Dette var midt i ferieavviklingen, og vi hadde ikke engang organisasjonsnummer. De 29 medarbeiderne som skulle fortsette i det nye firmaet viste en enestående dugnadsånd, og sto på for å få det nye firmaet i gang, sier Rogstad til Logistikk & Ledelse.

- Det positive i denne situasjonen var at vi fikk en teambuilding prosess, nærmest som en følge av vanskelighetene. Alle fikk en bedre kjennskap til alle andre ledd i organisasjonen og de oppgavene som andre også skulle arbeide med.

Sammenlignet med tidligere importør er det blitt foretatt endringer i antall ansatte og verkstedslokaliteter rundt i landet. En del av verkstedene forsvant ut, og salg og service rundt om i landet blir nå for en stor del drevet fra biler. Det er en rimeligere driftsform, og gir allikevel stor fleksibilitet. Dessuten skulle Mitsubishi Gaffeltruck Norge konsentrere seg om eget merke og utelukkende drive med trucker. Foreløpig blir det utelukkende eget merke og dermed utelukkes for eksempel store gaffeltrucker og reachstackere.

- Hva som skjer på litt sikt er en annen sak, men det har vært nok å henge fingrene i og få orden på i løpet av dette året. I tillegg til å bygge en ny organisasjon, skulle man hanskes med en nærmest brutal nedgang i markedet. Det var selvsagt ikke det beste utgangspunktet for oppstart, men man må bare regne med et fortsatt vanskelig marked med liten vekst, mener Rogstad.

Mistet portefølje

Akkurat da man skulle i gang med det nye firmaet kom blant annet en stor og viktig avtale opp for reforhandling. Posten var en av de store kundene man hadde i AL Maskin, men denne mistet man i prosessen.

Flere serviceavtaler forsvant også ut, og den nye organisasjonen måtte støtte seg mer på salg. Her har firmaet fått drahjelp i en sterk produktutvikling hos Mitsubishi de siste årene.

Rogstad nevner bl.a. at produsenten Nå tilbyr nye modeller med våte bremser og ytterligere utviklet hytte. Men han er ikke spesielt imponert over standarden på truckhytter generelt.

- Jeg kommer fra traktorbransjen, og har arbeidet med New Holland og Case. Det er høyere standard på hytter på traktorer. Siden truckførere sitter like lenge i hytta som traktorførere, ville jeg trodd at standarden var like høy. Jeg tror at fabrikantene må utvikle hytter som originalmonteres på truckene. Det vil bety mye, men vil også gjøre at kundene må tenke annerledes enn i dag. De må akseptere en lengre leveringstid, fordi truckene vil bli levert etter ordre, og ikke være lagervare. For kundene vil det allikevel være mest fordelaktig. Fabrikken kan gi en bedre garantitid, dersom de har full kontroll med hele produktet.

Tregt marked

Rogstad tror ikke på noen stor oppgang de neste årene, men forhåpentligvis en stabilisering rundt 4.000 maskiner slik vi nå ligger an til i Norge.

- Det må vi leve med, og i dette markedet skal vi i løpet av mellom tre og fem år skaffe oss markedsandeler som for motvekt bør ligge rundt 15 prosent. I tillegg skal vi arbeide hardt innen internmarkedet, Warehouse. Her bør vi også greie å skaffe oss en markedsandel rundt 5 prosent. Vi har en produktrange som omfatter mange og gode maskiner også innen dette segmentet. Det vil sannsynligvis være her markedet er best i framtiden. For å få en god utvikling på denne delen av markedet, må vi bygge ut organisasjonen. Det skal skje i løpet av høsten, slik at vi er klare til å møte markedet for fullt neste år. Jeg skulle gjerne se at prosessen kunne gå raskere, men vi må bare ta den tiden som er nødvendig.

I tillegg til å bygge ut organisasjonen, ønsker Rogstad å gjennomføre en effektivisering av dele- og forsyningssituasjonen. Det skal være en tredelt leveringssituasjon, der man kan velge mellom levering etter hvor kort tid som kreves. Mange kunder vil være tilfreds med levering i løpet av et par dager. Andre trenger deler så raskt som mulig. Da kan delene enten sendes over natten til forhandler, eller ekspress direkte til kunden. I siste situasjon kan servicemann møte direkte hos kunden.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!