Høyteknologisk lager på Hadeland

Hadelandprodukter AS - Hapro - er en av Norges ledende kontraktsprodusenter av profesjonell elektronikk. Bedriften er kompromissløs når det gjelder kvalitet, og krever blant annet at alle komponenter skal lagres med høye krav til tørt og temperaturkontrollert klima. Derfor har man i samarbeid med Kardex og ASYS kommet fram til lagerautomater som sørger for et totalt kontrollert klima.

Adm. direktør Erik Lundbekk i Hapro understreker at akkurat kvalitetskravet er alfa og omega for bedriften. Fordi bare litt luftfuktighet i komponentene kan ødelegge det ferdige produktet uten at man kan se noe ved inspeksjon, gjelder det strenge krav til såkalt utetid for en rekke komponenter og deler. Dess lengre en del er utenfor det temperaturkontrollerte området av lageret, dess større er sjansen for at det ferdige produktet inneholder ødelagte komponenter.

- Vi må garantere at dette ikke er tilfellet, poengterer Lundbekk.

Dersom komponenter har trukket til seg fuktighet, kan de ikke brukes. Ved en minste tvil må det en nitidig kontroll til, for å kunne garantere kunden at alt er i orden. Tidligere har vakuumpakking av komponenter vært løsningen på dette problemet.

- Samtidig trenger vi tid til produksjon, og derfor er det behov for lagring som gir total klimakontroll helt fram til delene plukkes og sendes til videre sammenstilling. Det er her Kardex kommer inn med sine paternostere og lagerautomater. Det er ikke vanskelig å lage en tett boks der kravene til luftfuktighet kan møtes. Men man skal ha komponenter inn og ut av boksen. Da har luftfuktigheten lett for å stige i hele enheten. Derfor måtte det konstrueres en lagerautomat der komponentene ikke ble utsatt for luftfuktighet før de faktisk ble plukket ut av automaten.

I Hapros terminologi kaller man den tiden produktene befinner seg ute i «normalt» klima for utetid. Bedriften tillater en viss utetid, uten at det får konsekvenser for kvaliteten og ikke ødelegger komponenter. Det gjelder at utetid er så kort som mulig før komponenter monteres og forsegles i ferdige produkter.

Lang prosess

Arbeidet med å komme fram til kontrollert miljø når det gjaldt temperatur og spesielt luftfuktighet begynte for tre, fire år siden. Men det var først da Hapro fikk kontakt med Kardex Norge (tidligere Element Storage Systems) at man klarte å finne en løsning som tilfredsstilte kravene. Nå har man fått installert to klimakontrollerte og ti konvensjonelle lagerautomater. Av disse er to lifter og resten paternostere. De to klimakontrollerte automatene har i dag rundt 1.000 lokasjoner hver. Imidlertid finnes plass til adskillig flere, dersom behovet melder seg. Alle lagerautomatene er 10 meter høye. På den måten sparer Hapro mye plass i lageret. Man regner med at lagerautomatene opptar ca 20 % av arealet som et mer konvensjonelt lager krever for å få like mange lokasjoner. Dessuten er det rundt fire ganger så effektivt, fordi lageroperatøren kan betjene flere automater samtidig. Mens en automat henter fram et ønsket produkt, kan operatøren plukke fra automaten ved siden av. Den delen av lageret som er utstyrt med automater har 10.000 lokasjoner, og kan betjenes av fire personer som plukker fra flere lagerautomater etter tur. I følge Lundbekk krevde automatene forholdsvis kort innkjøring og opplæring. I løpet av første kvartal i år skal hele lagerautomatsystemet være implementert og i full drift. Logistikksjef Per Edgar Stuksrud sier at testperioden på tre måneder har vært gjennomført uten at man har gått utover de fastsatte grensene for temperatur og luftfuktighet. I Hapros lager er det luftfuktighet som er langt det viktigste kriteriet.

Lagerautomatene startes med en PDA og samtidig skriver en liten, bærbar printer ut etikett med alle data. All lagerstyring i denne delen av lageret går med trådløs håndterminal. Dette er en uhyre effektiv måte å styre lageret på, og snart vil lageret fungere papirløst.

Ved siden av lagerautomatene har man et konvensjonelt lager med 10 meters høyde. Her lagres chassiser og rammer og andre større komponenter som ikke krever spesiell klimakontroll. Dette lageret betjenes med skyvemasttrucker og plukktrucker.

Krav til sikkerhet

Adm. direktør Ole Sverre Spigseth i Kardex Norge AS understreker at Kardex og ASYS, som er en av verdens ledende leverandører av klimakontrollsystemer, har et godt samarbeid. De to har levert flere anlegg både i Europa og i USA, der klimakontroll har vært en del av anlegget. Men man har aldri fått så strenge krav som i dette anlegget på Gran.

- Det har vært en utfordring og en spennende oppgave å utvikle denne løsningen, og den er faktisk enestående i sitt slag, sier han. Allikevel mener han det er litt underlig at ingen av Kardex konkurrenter har klart å komme fram til tilsvarende løsninger på en tilfredsstillende måte.

Samtidig som anlegget er det første med så strenge krav til kontroll av klima, så stilles det også krav til kontroll og sikkerhet. Dersom verdiene overskrides, går det øyeblikkelig melding via SMS til ansatte i Hapro. Dessuten varsles Kardex, slik at de kan sende servicefolk og reparatører til Gran for å rette opp feilen. Dette er en del av kontrakten og avtalen med Kardex.

Kvalitet koster, og det samme gjør klimagarantier. De paternosterne som er klimakontrollert, koster rundt 2,5 millioner kroner hver. Det er fem ganger så mye som en vanlig automat av samme slag. Men en rekke faktorer gjør at investeringen er lønnsom over tid. Man trenger mindre emballasje av komponentene, man får lengre utetid og sparer inn produksjonskostnader. Men først og fremst er det muligheten til å garantere det ferdige produktet som spiller rolle for Hapro. Lundbekk mener at i løpet av kort tid vil man få krav fra kundene om slike garantier, og da har bedriften skaffet seg et konkurransefortrinn. Når man ser at det er mulig å klimasikre lagerautomatene, så kommer kravet, sier han. Han legger også stor vekt på det gode samarbeidet som har vært mellom Hapro og Kardex, med stor vilje fra leverandøren til å finne løsninger som brukeren skulle være tjent med.

Det er neppe behov for ytterligere investeringer i klimasikrede lagerautomater i de neste årene. De to automatene som er installert, har ytterligere kapasitet om behovet melder seg.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!