Innleid skreddersøm fra Bulk

Nille har åpnet nytt sentrallager i Vestby. Det ligger tett inntil E6 og med kort avstand til Moss havn. Dermed har man god adkomst både med ankommende varer fra Det fjerne østen, som er største produsentområde, og for transport til butikkene over hele landet.

Christian Ryg

Lageret har 22.000 pallplasser. Det er bygget som et konvensjonelt pallager med reoler levert av Lager & Industrisystemer AS (LIS) og betjent med rundt 50 trucker av ulike slag, alt fra sniler til høytløftende reachtrucker, alle sammen Linde.

Det er Bulk Eiendom som eier området der lageret ligger. De har også stått for bygget, men Nille har vært med å utforme det og området rundt, slik at man har fått en løsning som fungerer optimalt for Nilles behov og drift.

- Ikke bare lageret, men også uteområdene er tilrettelagt våre krav til fleksibilitet og til dels store godsmengder inn på området til tider, sier logistikkdirektør Geir Mosether. Han har tidligere erfaringer fra tilsvarende virksomhet, i og med at han kommer fra Europris. Han har også fått med seg flere medarbeidere derfra.

Bulk Eiendom er et selskap som retter seg mot logistikkvirksomhet i sine prosjekter. De har spesialisert seg på denne typen bygg og virksomheter de senere årene, og vi kan nevne Bring Logistics nye anlegg på Berger i Skedsmo som et annet anlegg de har bygget. Mosether understreker det gode samarbeidet som har vært gjennom hele prosjekterings- og byggeperioden og som har gitt en god løsning.

Skreddersøm for Nille

- Du kan godt si at dette er et lager med skreddersøm, sier Mosether i Nille. Vi har en stadig skiftende varestrøm. Her veksler det mellom esker og kasser, og varemengden varierer sterkt etter sesong. Julen er høysesong for oss. Det betyr rundt 45 prosent av hele årets omsetning. For å greie slike variasjoner må vi ha et lager med riktig gjennomstrømming. Det betyr at vi må ha en balansert retningsstrøm, med alt inngående gods på den ene siden, og alt utgående på den andre siden. Alt annet ville bety kaos i hektiske perioder. Dessuten må lageret være enkelt slik at vi kan sette inn ekstra mannskaper som ikke nødvendigvis er spesielt utdannet eller trenet i vårt lager. Maksimal fleksibilitet er stikkordet her. Dersom det hadde krevet ekspertise, slik som i andre og mer avanserte lagre, ville slike løsninger vært umulig gjennomføre.

Mosether forteller at Nille kjøper mye av varene sine på spot og følger nøye med i markedet for å gjøre de gunstigste innkjøpene.

- Samtidig som vi har harde konkurrenter, er vi ikke fremmede for å dele containere for gunstig transport til Norge. Men både vi og konkurrenter holder våre leverandører for oss selv. Priskonkurransen i vårt marked er knallhard, og alle må finne grep som gir litt ekstra på flest mulig varer.

Kapasiteten er rundt 200 000 paller gjennom lageret hvert år. 60 prosent av godset kommer i containere fra Østen, og Mosether ønsker å styre godsstrømmen selv, fra produsent til utkjøring til butikkene. Han understreker at nøyaktig styring av inngående varer er en forutsetning for å få logistikken til å fungere godt. Hva som kommer når og hvor fra er vesentlig. Også biler styres ex works. Fordi man får så mye av godset sjøveien, har man valgt å styre skipene til Moss havn og ikke via Oslo. Lageret i Vestby ligger ideelt til, med kort vei fra havnen. Avstanden til Moss er under halvparten av til Oslo.

Var med hele veien

- Vi har vært med i planleggingen hele veien, og brukt veldig lite eksterne rådgivere. Et godt samarbeid med både Bulk Eiendom og LIS har vært viktig for å få et godt fungerende bygg. Kommer man for sent inn, er det vanskelig å gjøre tingene riktig. Hadde du vært på det gamle lageret vårt, så hadde du sannsynligvis sultet i hjel før du fant veien ut, ler Mosether. - Her derimot er alt logisk lagt opp, plukkrutene er vitenskapelig bygget opp i samarbeide med SAS Institute. LIS var med fra et meget tidlig tidspunkt i planleggingen og utviklingen av lagerbygget. Firmaet har ydet mye og god hjelp under utformingen av lagerbygget og innredningen og plassering av reoler. Dermed har vi fått et bygg som er optimalt tilpasset vår spesielle driftsform. Et annet råd jeg vil komme med, er at man skal bygge enkelt og riktig, så sant det er mulig. Men vi har i svært liten grad benyttet eksterne rådgivere eller konsulenter.

Seniorkonsulent Eirik Toft i Lager & Industrisystemer berømmer også det gode samarbeidet og viljen til å finne løsninger som har preget prosjekteringen og leveransen i forbindelse med Nilles sentrallager.

Innredningen viktig

Innredningen er også viktig og Mosether er overbevist om at Schaefer er best når det gjelder reoler.

- Konstruksjonen er robust og riktig, slik at selv med 12 meters høyde er reolsystemet uhyre robust og stivt. Lagerkonstruksjonene er også ergonomisk riktige, og det er viktig for oss. Det er enkelt å finne fram under plukkrundene, og alt er lagt til rette for hurtig og rasjonell plukking. Men et slikt lager krever også mye av reachtruckene. Jeg kommer alltid til å hevde at Linde er overlegen konkurrentene når det gjelder mastkonstruksjon for store høyder. Det gjelder at konstruksjonen er stiv nok, slik at man ikke får svai på toppen.

Forut for byggingen var det en knallhard anbudsrunde. I følge Mosether har det gitt en meget god pris på lagerbygget. Dessuten var byggetiden meget kort, fra prosjekteringen startet til bygget sto ferdig gikk det ikke mer enn åtte måneder. Også dette var en stor fordel for både byggherre og leietaker.

Gode lysforhold

Bygget har uvanlig gode lysforhold inne. Selv uten store glassflater, var det ingen problemer med å fotografere langt inn i reolgangene. Dessuten har man fått lagt inn fjernvarme, for å spare strømutgifter. Hele området der lageret ligger er tilknyttet et lokalt fjernvarmeanlegg som ble bygget ut i forbindelse med utviklingen av industriområdet.

Strømmen av varer går balansert fra inntak til utkjøring. Det er totalt 20 porter plassert på begge sider. Strømmen av biler til og fra lageret blir dermed delt, slik at man ikke er i veien for hverandre. Også det er viktig spesielt i hektiske perioder. Mosether understreker at logistikken til Nille i Norge for en stor del er bygget rundt det nye lageret, både når det gjelder utformingen av lageret og beliggenheten av anlegget.

- Vi trengte et nytt og mer rasjonelt lager, og byggherren fikk raskere leieinntekter. Nille er motsyklisk, så mens mange andre handelsbedrifter hadde en nedgang i 2009, så økte vår omsetning med rundt 15 prosent. Slik er virkeligheten for vår del av detaljhandelen. Da gjelder det å ha en logistikk, inklusive sentrallager som kan hjelpe oss med rask gjennomstrømming i spesielt hektiske perioder, understreker Geir Mosether avslutningsvis.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!