Global emballasjeoptimering ga enorme besparelser

Da Nokia reduserte pappemballasjen med 100 gram og forminsket størrelsen på mobiltelefonesken, oppnådde de en kostnadsreduksjon på nesten en halv milliard euro - altså svimlende fire milliarder kroner på to år. Den reduserte forpakningsstørrelsen innebærer også betydelig reduserte transportkostnader og miljøbelastninger.

Emballasjens hovedoppgave er å beskytte produktet på best mulig måte. En reduksjon må derfor gjøres med stor forsiktighet. Hvis en reduksjon medfører at flere produkter blir ødelagt vil dette medføre en større belastning på miljøet, med tanke på de ressurser, materialer og energi som da går til spille. Men gjort riktig kan altså en emballasjeendring som Nokia gjorde resultere i så mye som en halv milliard euro spart.

- Noen ganger har vi hos Nokia vanskelig for å forstå hvor store besparelser som oppnås, i og med at produksjonsvolumet vårt er på hundrevis av millioner enheter, forteller miljødirektør Markus Terho.

Direktør for emballasjedesign hos Nokia, Ulla Uimonen, forteller at de har lagt ned store ressurser i å optimere den indre strukturen i eskene. Det er blitt mye mindre luft, og emballasjen som nå benyttes inni esken er i all hovedsak papp. Dette er et sterkt og lett materiale.

- Det finnes gode gjenvinningssystemer for papir og papp i de aller fleste landene hvor våre mobiltelefoner selges. I tillegg var det viktig for oss å bruke fornybare ressurser der vi kunne, sier Uimonen.

95 prosent av emballasjen hos Nokia er derfor papirbasert, de resterende 5 er polyetylen, både ny og resirkulert. På verdensbasis er omlag halvparten av papir- og pappforbruket til Nokia også resirkulert råvare.

Nasjonale utfordringer

Emballasjeoptimering av et verdensomspennende produkt er også utfordrende med hensyn til grad av standardisering. Tidligere var emballasjen standard uansett land, og britiske batteriladere med en veldig stor kontakt ga normen. I stedet for en global størrelse på esken, er det nå utviklet to forskjellige størrelser. Inngående studier viste at så mange som 80 prosent av Nokias mobiltelefoner selges til land hvor den minste innpakningen kunne brukes. Behovet for en variasjon av emballasjestørrelser gjør produksjonen litt mer komplisert og krevde noen investeringer, men investeringene har betalt seg og vi pakker nå mye mer fornuftig og miljøvennlig, forteller Markus Terho.

I den kontinuerlige optimaliseringsprosessen vurderes alle elementene regelmessig. Det har vist seg at det foreløpig ikke er mulig å gå over til 100 % nettbaserte manualer, men alle elementer helt ned til det enkelte antallet sider i den vedlagte bruksanvisningen blir vurdert.

Hva kjøperen ønsker?

Markus Terho og Ulla Uimonen forteller at det stadig skjer endringer i forhold til hva som vil inkluderes i et mobiltelefonkjøp. Ladere vil kunne kjøpes separat og det vil være en standard UCS-lader for alle mobiltelefoner. Dette vil igjen redusere størrelsen på innpakningen og gi nye innsparinger. Emballasjeoptimering skjer derfor i etapper. Indre og ytre innpakning i første omgang, innholdet og hvilket utstyr som skal være medfølger i neste omgang.

- I fremtiden vil nok de forskjellige elementene komme hver for seg til butikkene og deretter settes sammen som sett med individuelt behov for kabler, ladere, håndfrisett og andre eksterne enheter, sier Terho.

Miljø i ryggmargen

Nokia har i løpet av den siste tiden steget kraftig og ligger nå på toppen av Dow Jones indeks for sammenligning av teknologisektoren, der man hvert år vurderer virksomhetenes forhold til bærekraftig utvikling (DJSI). Nokias mål er å ligge helt i front av det som anslås å være de beste prinsippene for bærekraftig utvikling, både økonomisk, sosial og miljømessig. Også hos miljøorganisasjonen Greenpeace har Nokia fått gode karakterer.

- Det skal være en selvfølge hos oss å ta beslutninger på grunnlag av miljøverdier, og miljøtenkning er en del av den daglige driften. Vår emballasje skal ikke bare være maksimalt kompakt, men også miljømessig best mulig, sier Markus Terho.

Optimering er en balansegang

Nokias innpakninger blir testet i henhold til alle internasjonale standarder. Emballasjens egenskaper med hensyn til for eksempel varme, kulde, vibrasjon og fuktighet testes, samt selvsagt støt og trykkegenskaper.

- De må være robuste, slik at innholdet ikke blir skadet i transport og lagring uansett ytre forhold. Dette er en kontinuerlig balansegang, avslutter Ulla Uimonen.

----------

Miljøbesparelser på det norske markedet

Nokia er indirekte medlem av Grønt Punkt Norge gjennom sin avtale med El-Retur. Medlemskapet betyr at for hver kartong som sendes ut på det norske markedet, betaler de et vederlag som skal sikre forsvarlig gjenvinning av emballasjen, forutsatt at forbruker leverer den riktig selvsagt. Omlag 50 prosent av all forbrukerkartong blir i dag kildesortert og dermed materialgjenvunnet. Reduksjonen Nokia gjennomførte på mobiltelefoneskene utgjorde i Norge alene 47 tonn mindre avfall på to år.

www.logistikk-ledelse.no © 2010

Les hele saken

Svein-Ove Arnesenredaktør tungt.no

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep, og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!